Website only available to a limited extent
Please enable cookies to use the website in full extent.

Porträtt, vision, aktiviteter och aktieägare

Här finns den viktigaste informationen om organisationen och om Switzerland Cheese Marketings aktiviteter.

Vilka är vi? Ett kortfattat porträtt av oss

Switzerland Cheese Marketing AG (SCM) är som ideell organisation ett internationellt verksamt kompetenscentrum för schweizisk ost. SCM:s huvudsäte finns i Bern (Schweiz). Till detta kommer SCM:s filialer/SCM-antenner på de viktigaste exportmarknaderna Tyskland, Italien, Frankrike, Benelux-länderna, Spanien, de nordiska länderna (Finland, Sverige, Norge, Danmark) och Storbritannien. SCM erbjuder sina aktieägare tjänster som är specifika för varje land inom områdena marknadsföring (marknadsföring för konsumenter och av varumärken), kommunikation samt offentliga angelägenheter. Dessutom ger SCM sina aktieägare råd om juridiska och tekniska problem samt marknadsföringsproblem och tillvaratar samordningsuppgifter för hela branschen. Ytterligare ett ansvarsområde för SCM är kontroll av licensavtal respektive genomförande av inspektioner.

Tack vare sammanslagningen av alla branschaktörernas krafter, tack vare välunderbyggda marknadskunskaper och närvaro på plats lämnar det erfarna SCM-teamet ett väsentligt bidrag till att främja försäljningen av schweizisk ost på ett positivt sätt. SCM engagerar sig som neutral och övergripande organisation för hela ostbranschen.

 

Vad vill vi? Vår vision

Vi vill etablera schweizisk ost som den mest omtyckta premiumosten i våra målgrupper.

Vad gör vi? Våra aktiviteter

SCM:s aktiviteter omfattar alla marknadsföringsmixens instrument från klassisk reklam över POS-aktivister till Public Relations och Content Marketing i den digitala kommunikationen. Grunden för alla åtgärder är en marknadsförings- och kommunikationsstrategi som är konsekvent inriktad på slutkonsumenterna. Målet är att skapa en oberoende image för ost från Schweiz som inspirerar lusten att avnjuta denna och varaktigt förankrar det faktum att den bästa osten kommer från Schweiz i målgruppernas huvuden. Detta uppnås genom att kärnvärdena för schweizisk ost framhävs konsekvent. Dessa kärnvärden omfattar bland annat tradition, äkthet, naturlighet, hantverk, den ursprungliga schweiziska härkomsten samt den unika smaken. SCM stöder generiska åtgärder för schweizisk ost samt sortspecifikation inom exporten.

Vem hör hit? Våra aktieägare

Bland SCM:s aktieägare finns representanter för hela den schweiziska ostbranschens värdeskapande kedja. Aktieägare/medlemmar är de schweiziska mjölkproducenterna (SMP), ostproducenterna (Fromarte), ostsortorganisationerna samt osthandelsföretagen.

Hur blir man aktieägare i SCM AG?

Överföring av aktier till nya aktieägare kräver godkännande av bolaget (artikel 4 stycke 1 i Switzerland Cheese Marketing AG:s stadgar från den 12 mars 2004). Ansökan om registrering i aktieregistret måste göras till ordföranden för förvaltningsrådet i skriftlig form. Förvaltningsrådet bestämmer om godkännande av nya aktieägare. Det står principiellt fritt för alla handelsföretag, bransch- och producentorganisationer samt andra organisationer och enskilda personer att ansöka.

Cookies på denna webbplats: Vår webbplats använder cookies för att vi och våra partner ska kunna känna igen dig och förstå hur du använder vår webbplats. Om du nyttjar vår webbplats godkänner du att vi använder cookies.Läs mer..