1. Yhteystiedot

Switzerland Cheese Marketing AG, jonka virallinen toimipaikka sijaitsee Sveitsissä, sekä sen tytäryhtiöt (joihin myöhemmin viitataan myös termeillä ”me” tai ”Switzerland Cheese Marketing”) ovat kaikki vastuussa tietojenkäsittelystä tämän tietosuojalausunnon mukaisesti.

Switzerland Cheese Marketing AG
Laubeggstrasse 68
CH-3006 Bern

Sveitsin lain mukainen osakeyhtiö (CHE-140.749.178)

Puh. +41 (0)31 385 26 26

info@STOP-SPAM.scm-cheese.com

Verkkosivut: https://www.schweizerkaese.ch / https://www.fromagesuisse.ch / https://www.formaggiosvizzero.ch / https://www.cheesesfromswitzerland.com

 

Switzerland Cheese Marketing GmbH
Bretonischer Ring 15
D – 85630 Grasbrunn

Saksan lain mukainen osakeyhtiö (GmbH) (Münchenin käräjäoikeus, rekisterinumero: HRB 84 169)

Puh. +49 (0)81 06 89 87 0

info@STOP-SPAM.schweizerkaese.de 

Verkkosivu: https://www.schweizerkaese.de/

 

Switzerland Cheese Marketing Benelux s.à.r.l.
Rue de la Glacière 21-23 IJskelderstraat
B-1060 Brussels

Puh. +32 (0)2 340 84 20

info(at)fromagesdesuisse.be

Verkkosivut: www.fromagesdesuisse.be / www.kaasuitzwitserland.be / www.kaasuitzwitserland.nl

 

Switzerland Cheese Marketing Ibérica, SL
C/ Mollet, 8
08120 La Llagosta (Barcelona)
Puh. +34 93 574 76 16 / +34 93 574 76 17

info@STOP-SPAM.quesosdesuiza.com

Verkkosivut: www.quesosdesuiza.es / www.formatgesdesuissa.es / www.queijosdasuica.pt

 

Switzerland Cheese Marketing France
16, Boulevard de Sébastopol
F – 75 004 Paris

Puh. +33 (0)1 49 96 64 10

Verkkosivu: www.fromagesdesuisse.fr

 

Switzerland Cheese Marketing Italia srl
Corso Magenta, 56
20123 Milano

Puh. +39 02 48513578

Verkkosivu: www.formaggisvizzeri.it

 

Switzerland Cheese Marketing Nordics
Malminkaari 13 A, 00700 Helsinki
Puh. +358 (0)400 278 129

mikko.ruchti@STOP-SPAM.scm-cheese.com

Verkkosivut: www.cheesesfromswitzerland.com/sv-SE/ / www.cheesesfromswitzerland.com/fi-FI/

 

 

 

 

 

Tietosuojavastaava ja -edustaja

Tietosuojavastaava:

Switzerland Cheese Marketing AG
Mr Stefan Emmenegger
Pääsihteeri
Laubeggstrasse 68
CH-3006 Bern

2. Oikeusperustat

Switzerland Cheese Marketing -konsernilla on edustajia eri maissa. Tämän vuoksi yrityksellä on useita erilaisia oikeusperustoja sekä kansallisella että Euroopan unionin tasolla. Olemme luetelleet eri tilanteissa ja eri henkilötietojen käsittelytapoihin sovellettavat oikeusperustat Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Jokaisen eri maissa sovellettavan eri oikeusperustan luetteleminen on kuitenkin tarpeetonta tämän tietosuojalausunnon puitteissa.

3. Henkilötietojen ja niiden käsittelyn määritelmät

Termi ”henkilötiedot” sisältää kaikki ne tiedot, joiden avulla luonnollinen henkilö (yksilö) voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti. ”Käsittely” tarkoittaa henkilötietojen käsittelyä tai käyttöä.

Lisätietoja

Henkilötiedot voidaan jakaa eri kategorioihin. Tällaisia kategorioita ja niiden sisältämiä henkilötietoja ovat esimerkiksi:

 • Perustiedot (esim. nimi, osoite, syntymäaika)
 • Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Sisältötiedot (esim. verkkolomakkeille syötetyt tekstit, valokuvat, videot, äänitallenteet)
 • Sopimustiedot (esim. sopimuksen aihe, tyyppi ja kesto, asiakaskategoria, CV)
 • Käyttötiedot (esim. tiedot vierailluista verkkosivuista ja käytetyistä sovelluksista, sijainti- ja liiketiedot, vierailuajat, sisältövalinnat ja kiinnostuksen kohteet)
 • Metadata ja viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoite, henkilöiden/laitteiden sijaintitiedot)
 • Taloustiedot (esim. luottokortin numero, tilinumero, maksutiedot)
 • Erityisen arkaluonteiset tiedot/henkilötietojen erityiskategoriat (esim. uskonnolliset tai poliittiset vakaumukset, etninen tausta, seksuaalinen suuntautuminen)

Tämä ei ole kattava listaus, vaan myös muita henkilötietoja voidaan käsitellä.

Esimerkkejä käsittelystä ovat henkilötietojen kerääminen, säilyttäminen, muokkaaminen, käyttö, välittäminen tai poistaminen.

4. Käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja useimmissa tapauksissa saatuamme ne suoraan sinulta, esimerkiksi keskinäisen kirjeenvaihdon kautta, tilatessasi uutiskirjeemme tai tuotteemme tai ottaessasi osaa kilpailuun. Käsittelemme myös kolmansilta osapuolilta saatuja henkilötietoja, esimerkiksi silloin, kun henkilötietojen kerääminen on osa heidän tehtäviään (esim. maksuliikenteestä huolehtivat talouspalvelujen toimittajat, internetin analyysipalvelujen toimittajat). Hankimme henkilötietoja sallitun rajoissa myös julkisista lähteistä, esimerkiksi kaupparekisteristä, internetistä ja mediasta.

Seuraavassa osiossa annamme lisätietoja käsittelemistämme henkilötiedoista, käsittelyn tarkoituksista sekä käsittelyn laillisista perusteista.

Henkilötietojasi käsitellään, kun otat yhteyttä meihin tai me otamme yhteyttä sinuun esimerkiksi sähköpostilla, postitse tai puhelimitse. Nämä tiedot koostuvat yleensä nimestäsi ja muista yhteystiedoista sekä viestin sisällöstä (mukaan lukien kolmansien osapuolten henkilötiedot). Käsittelyn laajuus ja tarkoitus riippuvat paljon viestinnän sisällöstä. Välitämme tietyt henkilötiedot Switzerland Cheese Marketing -konsernin vastuuyksikölle tai tarvittaessa kolmansille osapuolille.

Käsitellyt henkilötiedot (kategorioittain)
 • Perustiedot
 • Yhteystiedot
 • Käyttötiedot (esim. viestinnän aika- ja sisältötiedot)
 • Metadata ja viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoite, henkilöiden/laitteiden sijaintitiedot)
 • Tarvittaessa tiedot kolmansista osapuolista
 • Erityisen arkaluonteiset tiedot tarvittaessa
Käsittelyn tarkoitus
 • Viestintä kanssasi
 • Asiakkuuden hoito
 • Laadunvarmistus ja koulutus
 • Muut viestintää vaativa tarkoitukset (esim. sopimuksen toteuttamiseen liittyvät)
Käsittelyn oikeusperusta
 • Suostumus, mikäli viestintää tehdään sinun aloitteestasi
 • Oikeutettu etumme liittyen asiakastyytyväisyyteen, palvelujen kehittämiseen, prosessiemme virheettömyyteen tai kilpailukykymme parantamiseen

Henkilötietojasi käsitellään, mikäli ostat meiltä tuotteita tai palveluja. Käsittelyä tehdään erityisesti sopimuksen tai tilauksen käsittelemiseksi, toimittamiseksi ja laskuttamiseksi. Joissakin tapauksissa tilausten (esim. kauppatavara- tai tiedotusmateriaalitilausten) käsittelyn hoitaa ulkopuolinen yritys/kolmas osapuoli. Meidän täytyy välittää näille kolmansille osapuolille niiden tarvitsemat tiedot tilausten käsittelyyn.

Käsitellyt henkilötiedot (kategorioittain)
 • Perustiedot (esim. nimi, osoite)
 • Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Sisältötiedot (esim. käyttäjätilin tiedot asiakastilin perustamiseksi)
 • Taloustiedot
 • Sopimustiedot
 • Erityisen arkaluonteiset tiedot tarvittaessa
Käsittelyn tarkoitus
 • Sopimusta edeltävät tiedustelut tai sopimuksen toteuttaminen
 • Tilastolliset tarkoitukset asiakasviestinnän arvioimiseksi
Käsittelyn oikeusperusta
 • Sopimusta edeltävien tiedustelujen käsittely, sopimuksen toteuttaminen
 • Oikeutettu etu (esim. tuotteiden toimittaminen kolmansille osapuolille)
 • Laillinen velvollisuus
 • Nimenomainen suostumus erityisen arkaluonteisia tietoja käsiteltäessä

Tarjoamme eri maksutapoja esim. pankkien tai muiden rahoituslaitosten tai palveluntarjoajien välityksellä (”maksupalveluiden tarjoajat”) sopimusten käsittelemiseksi ja muiden oikeudellisten suhteiden tarkoituksiin. Tämän vuoksi maksupalveluiden tarjoajat käsittelevät yhteys- ja tunnistustietoja (esim. nimet, osoitteet), pankkitietoja (esim. pankkitilit, tili- tai luottokorttinumerot), salasanoja tai muita maksutietoja. Lisätietoja aiheesta saat maksupalveluiden tarjoajan omista käyttöehdoista ja muista selosteista. Saamme tietoja vain maksun hyväksynnästä tai sen hylkäämisestä. Mikäli henkilöllisyyden tai luottokelpoisuuden varmistaminen niin vaatii, maksupalveluiden tarjoajat voivat välittää tietoja kolmansille osapuolille omien ehtojensa ja tietosuojalausuntojensa mukaisesti.

Käsittelemme erityyppisiä henkilötietoja vieraillessasi verkkosivuillamme. Käytämme näitä henkilötietoja esimerkiksi verkkosivumme toiminnan ja käyttäjäystävällisyyden sekä tietoturvallisuuden varmistamiseen ja parantamiseen. Tähän pyrimme hyödyntämällä lokitiedostoja, evästeitä, (sosiaalisen median) lisäosia, käyttäjien toiminnan arviointiin tarkoitettuja markkinointityökaluja (seurantatyökalut) sekä vastaavia teknologioita. Sisällytämme verkkosivuihimme myös muita toiminnallisia ja sisältöelementtejä, kuten videoita. Kaikkia SCM:n verkkosivuja isännöi METANET AG, (Josefstrasse 218, CH-8005 Zurich) Sveitsistä käsin.

(Palvelimen) lokitiedostot: Verkkosivuoperaattori/verkkosivun tarjoaja kerää tietoja sivuvierailuista ja kirjaa tiedot lokitiedostoihin. Käyttäjän IP-osoitteen, vierailtujen verkkosivustojen ja käyttöjärjestelmien tapaiset tiedot tallennetaan. Lokitietoja käytetään esimerkiksi tilastollisiin arviointeihin, verkkosivun kehittämiseen, hakukoneoptimointiin ja sellaisissa tapauksissa, joissa on tiettyjä merkkejä tietojen laittomasta käytöstä.

Käsitellyt (henkilö)tiedot

Metadata, viestintätiedot ja käyttötiedot, esim. pyynnön tekevän tietokoneen IP-osoite, vierailun päivämäärä ja aika, katsellun tiedoston nimi ja URL-osoite, vierailun lähtöverkkosivu, tietokoneesi käyttöjärjestelmä ja käyttämäsi selain, selaimesi kieliasetukset ja internet-palveluntarjoajasi nimi.

Käsittelyn tarkoitus
 • Verkkosivustojemme käytön mahdollistaminen
 • Järjestelmän turvallisuuden ja vakauden pysyvä varmistaminen
 • Käyttö sisäisiin tilastollisiin tarkoituksiin (mukaan lukien esimerkiksi hyökkäykset verkkosivujemme verkkoinfrastruktuuria vastaan)
 • Arvioimaan tiettyjä merkkejä tietojen mahdollisesta laittomasta käytöstä
Käsittelyn oikeusperusta
 • Oikeutettu etu henkilötietojen käsittelyyn
(Sosiaalisen median) lisäosat ja muut upotetut sisällöt ja toiminnot

(Sosiaalisen median) lisäosat eli pluginit mahdollistavat sosiaalisen medioiden verkostojen sisällyttämisen Switzerland Cheese Marketing -konsernin verkkosivuille ja verkkosivujen sisältöjen jakamisen näiden sosiaalisten verkostojen kautta esimerkiksi kolmansien osapuolten toimesta. Lisäosat ovat tarjoajiensa itsenäisiä laajennusosia, jotka on merkitty kyseistä lisäosaa vastaavalla logolla (esim. Facebookin ”Tykkää”-toiminnon peukalosymbolilla). Käytämme vakiona ainoastaan ei-aktiivisia lisäosia ja painikkeita, jotka eivät muodosta yhteyttä kyseisten sosiaalisten verkostojen palvelimiin. Lisäosat aktivoituvat ja muodostavat yhteyden palvelimiinsa vasta, kun aktivoit ne esimerkiksi napauttamalla niitä ja annat näin suostumuksesi kyseisten sosiaalisten verkostojen kanssa viestimiseen. Meillä ei ole päätäntävaltaa lisäosien tarjoajien lisäosiensa kautta keräämien ja käsittelemien henkilötietojen määrään tai laajuuteen. Lisäosien tarjoajien palvelimet saattavat sijaita Euroopan talousalueen (ETA) ja Sveitsin ulkopuolella (esimerkiksi Yhdysvalloissa). Käytämme Facebookin plug-in-lisäosia.

Sisällytämme myös muita kolmansien osapuolten sisältöjä ja toiminnallisia elementtejä verkkosivuillemme. Ne saadaan kyseisten toimittajien palvelimilta ja ne saattavat olla esim. julkaisuja tai videoita (esimerkiksi Vimeo-videopalveluntarjojalta).

(Sosiaalisen median) lisäosat ja muut sisällöt ja toiminnot käsittelevät IP-osoitettasi vieraillessasi verkkosivuilla. Näitä tietoja tarvitaan sisällön näyttämiseen ja toimintojen suorittamiseen. Lisäosat saattavat myös käyttää esimerkiksi pikselitunnisteiden ja verkkojäljitteiden kaltaisia teknologioita markkinointitarkoituksiin (katso lisätietoja kohdista ”Evästeet” ja ”Verkkomainonta”).

Jos haluat kieltää henkilötietojesi käsittelyn näillä tavoin, voit ottaa evästeet pois käytöstä tai rajoittaa niiden käyttöä verkkoselaimesi asetuksista tai käyttää komentosarjan estäjää (”script blocker” selaimesi lisäosissa).

Lisätietoja plug-in-lisäosien toimittajien keräämistä henkilötiedoista, niiden tarkoituksesta, laajuudesta ja käsittelystä sekä omista oikeuksistasi ja vaihtoehdoista asetusten suhteen saat toimittajien omista tietosuojailmoituksista. Toimittajat antavat käyttäjien hyödyntää tiettyjä tietoturva-asetuksia tai jättäytyä syrjään tietojen keruusta. Lisätietoja lisäosien toimittajista:

Facebook

Sosiaalisen median verkosto, palveluntarjoaja Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti, emoyhtiö: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Verkkosivu: https://www.facebook.com. Tietoja tietosuojasta: www.facebook.com/policy.php

YouTube

Sosiaalisen median verkosto, videoalusta, palveluntarjoaja. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Verkkosivu: https://www.youtube.com/. Tietoja tietosuojasta: https://policies.google.com/privacy

Instagram

Sosiaalisen median verkosto, palveluntarjoaja Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, emoyhtiö: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; verkkosivusto: https://www.instagram.com; tietosuojalausunto: https://instagram.com/about/legal/privacy

Vimeo

Videosisällöt, palveluntarjoaja: Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; verkkosivusto: https://vimeo.com; tietosuojalausunto: https://vimeo.com/privacy;

Lisäosien toimittajien usein käsittelemät henkilötiedot (esimerkkejä)

Metadata, viestintätiedot ja käyttötiedot, esim. käyttämäsi selain ja tieto siitä, että selain vieraili kyseisellä verkkosivulla, pyynnön tekevän tietokoneen IP-osoite, yhdistäminen henkilökohtaiseen profiiliin, mikäli olet kirjautuneena sisään palveluntarjoajan sivulle, tiedot vuorovaikutuksesta (esim. ”Tykkää”-napin painaminen tai kirjoitetut kommentit)

Switzerland Cheese Marketingin suorittaman käsittelyn tarkoitus
 • Kyseisen sosiaalisen median verkoston kanssa käydyn vuorovaikutuksen mahdollistaminen
 • Verkkosivujemme puoleensavetävyyden kehittäminen ja niiden saavuttavuuden parantaminen
Switzerland Cheese Marketingin suorittaman käsittelyn oikeusperusta
 • Oikeutettu etu verkkosivujen kehittämiseen ja sen käyttäjävuorovaikutuksen parantamiseen kanssasi käyttäjänä
Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka lähetetään laitteesi (tietokone, matkapuhelin, jne.) selaimeen ja tallennetaan koneellesi, kun käytät verkkosivujamme tai sovelluksiamme. Evästeet pitävät sisällään tietoja, joilla yhdistämme sinut käyttäjänä käyttämääsi laitteeseen, useimmiten ilman nimeäsi ja esimerkiksi numerosarjan avulla. Evästeen tyypin mukaan niissä saatetaan säilyttää myös muita tietoja, esimerkiksi vieraillut sivut tai vierailun kesto. Käytämme lisäksi samankaltaisia teknologioita, kuten seurantapikseleitä (pikselitunnisteet ja verkkojäljitteet). Nämä grafiikat antavat meille mahdollisuuden kerätä tilastotietoja verkkomainontaa tai -analyysia varten.

Käytämme evästetietojen käsittelyyn evästeiden suostumushallintatyökalua. Suostumuksesi ja sen peruminen käsitellään ja evästetietoja hallinnoidaan tämän työkalun avulla. Suostumuksen antaminen tallennetaan, jotta voimme varmistaa, että olet antanut suostumukseksi eikä meidän tarvitse pyytää sitä uudelleen. Evästeiden suostumuksenhallintatyökalussa jaottelemme käyttämämme evästeet seuraaviin kategorioihin:

Välttämättömät evästeet: nämä evästeet vaaditaan varmistamaan, että verkkosivu toimii kunnolla (esimerkiksi tallentamaan kirjautumistiedot tai muut käyttäjän syöttämät tiedot sekä tietoturvan varmistamiseksi). Näiden evästeiden tiedot lähetetään vain kyseiselle verkkosivulle. Nämä evästeet eivät vaadi sinun suostumustasi, eikä niitä voi aktivoida tai poistaa käytöstä. Voit kuitenkin estää evästeiden käytön selaimessasi.

Toiminnalliset evästeet (myös suorituskykyevästeet tai analyysi- ja tilastoevästeet): nämä evästeet auttavat meitä kehittämään verkkosivujamme sekä tuotteitamme ja palvelujamme (esimerkkejä: Google Tag Manager [auttaa hyödyntämään verkkoanalyysityökaluja kuten Google Analyticsia], videosoittimet). Näitä evästeitä ei ole valittu etukäteen. Ne vaativat sinun suostumuksesi, ja niitä voidaan aktivoida, rajoittaa tai ottaa pois käytöstä.

Markkinointievästeet (tai mainos-/personointievästeet): näitä evästeitä käytetään personoidun ja kustomoidun mainonnan näyttämiseksi käyttäjille heidän vierailemiensa verkkosivujen perusteella (esimerkkejä: Googlen DoubleClick, Google Analytics, Facebook Pixel, Teads Pixel). Näitä evästeitä ei ole valittu etukäteen. Ne vaativat sinun suostumuksesi, ja niitä voidaan aktivoida, rajoittaa tai ottaa pois käytöstä.

Löydät lisätietoja käyttämistämme evästeistä täältä.

Yksinkertaistettu tiivistelmä:

Käsitellyt henkilötiedot (kategorioittain)
 • Käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivut, kiinnostus sisältöön, vierailuajat, käyttäjävalinnat)
 • Metadata ja viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoite, käyttäjien tunnistus- ja todennustiedot)
Käsittelyn tarkoitus
 • Verkkosivujen tarjoaminen ja niiden toiminnan varmistaminen (tekninen välttämättömyys)
 • Verkkosivujemme toimintojen ja tarjousten varmistaminen ja suojaaminen
 • Verkkosivujen personointi käyttäjien tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti
 • Kiinnostukseen perustuvien mainosten näyttäminen verkkosivullamme ja kolmansien osapuolten verkkosivuilla tulevien vierailujen aikana
Käsittelyn oikeusperusta
 • Suostumus sitä pyytäessämme
 • Oikeutettu etu (esim. verkkotarjontamme kannattava toiminta ja sen parantaminen)
 • Sopimusvelvoitteiden täyttäminen mikäli evästeiden käyttöä vaaditaan
Tracking Tools

Seurantatyökaluja käytetään mittaamaan ja optimoimaan tarjouksia ja arvioimaan käyttäjien toimintaa. Käytämme Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, joka käyttää evästeitä vierailijoiden tunnistustapana.

Löydät lisätietoja käyttämistämme seurantatyökaluista täältä.

Yksinkertaistettu tiivistelmä:

Käsitellyt henkilötiedot (kategorioittain)
 • Käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivut, kiinnostus sisältöön, vierailuajat)
 • Metadata ja viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoite)
Käsittelyn tarkoitus
 • Tavoittavuuden mittaaminen (palaavien käyttäjien tunnistaminen, vierailutilastojen luominen ja käyttö)
 • Seuranta (esim. käyttäjäprofiilien luonti kiinnostuksen ja käyttäytymisen perusteella, evästeiden käyttö)
 • Markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuuden mittaus
 • Käyttäjäprofiilien luonti
 • Omien verkkosivujemme käyttäjille mainostaminen tai muiden sivujen käyttäjille mainostaminen (uudelleenmarkkinointi)
 • Kiinnostukseen tai käytökseen perustuva markkinointi
Käsittelyn oikeusperusta
 • Suostumus sitä pyytäessämme
 • Oikeutettu etu (esim. verkkotarjontamme kannattava toiminta ja sen parantaminen)

Käsittelemme henkilötietojasi verkkomainontaa varten. Ensisijaisesti tarkoituksena on markkinoida mainostilaa tai sisältöjä, joita käytämme mahdollisen kiinnostuksesi pohjalta ja vaikuttavuuden mittaamiseksi. Tämä antaa meille mahdollisuuden näyttää varta vasten sinulle suunnattuja mainoksia esimerkiksi kumppaneidemme verkkosivuilla pohjautuen käyttäytymiseesi tietyllä verkkosivulla.

Luomme sinulle asiakasprofiilin sen perusteella, miten olet toiminut meidän verkkosivuillamme, sosiaalisen median verkostoissa tai kumppaneidemme verkkosivuilla (profilointi) ja tallennamme tämän evästeisiin (tiedostot), tai samantyyppisten prosessien kautta. Tällä tavoin tallennettuja tietoja voidaan arvioida myös muilla verkkosivuilla, korvata muilla tiedoilla ja tallentaa verkkomarkkinoinnin palvelutuottajien palvelimille.

Käyttäjätoimintaan kuuluvat mm. vieraillut verkkosivut ja niiden sisällöt, tekniset tiedot (esim. käytetyt selaimet, IP-osoitteet), vierailuajat ja sijaintitiedot (jos olet tähän antanut suostumuksesi).

Useimmiten käytössä on pseudonyymeillä nimetyt käyttäjäprofiilit, joihin ei ole liitetty esimerkiksi käyttäjän varsinaista nimeä tai sähköpostiosoitetta, ja joiden IP-osoite on lyhennetyssä muodossa. Tämä tarkoittaa, että me tai muut palveluntarjoajat emme ole tietoisia varsinaisesta henkilöllisyydestäsi; meillä on pääsy vain käyttäjäprofiileihimme tallennettuihin tietoihin. Tietyissä poikkeustilanteissa voimme kuitenkin yhdistää henkilötietoja käyttäjäprofiileihin, esimerkiksi silloin, kun käytämme sosiaalisen median alustan markkinointiprosessia, jossa vierailet kirjautuneena käyttäjänä, ja kyseinen alusta yhdistää profiilisi kyseiseen käyttäjätoimintaan.

Meillä on tietoa verkkomarkkinointitoimintamme tehokkuudesta (esim. siitä, johtiko se sopimussuhteeseen kanssamme), ja käytämme näitä tietoja mitataksemme markkinointitoimenpiteidemme menestystä.

Käytämme seuraavia työkaluja: Facebook Pixel, Twitter Analytics, Google Ads, Google Tag Manager ja Google Ad Manager.

Voit päättää, että et halua kyseisen verkkosivun tarjoajan käsittelevän henkilötietojasi joko verkkosivun evästesuostumuksessa tai oman selaimesi asetuksista.

Facebook Pixel ja Custom Audiences -toiminnot

Facebook Pixel ja Custom Audiences (kustomoidut kohderyhmät) -työkaluja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Facebook voi määrittää verkkotarjontaamme käyttävät ihmiset mainosten kohderyhmäksi, jonka jälkeen Facebook alkaa näyttää mainoksia tarjonnasta mahdollisesti kiinnostuneille käyttäjille.
 • Voimme mitata markkinointitoimenpiteidemme vaikuttavuutta ja menestystä ja hyödyntää näitä tietoja tilastollisiin tarkoituksiin, esimerkiksi tarkastelemalla, ohjautuuko sivuillemme käyttäjiä Facebook-mainosten kautta.

Olemme yhdessä Facebook Ireland -osakeyhtiön kanssa vastuussa lähetyksen yhteydessä välitettyjen tapahtumatietojen keräämisestä ja ylläpidosta (esim. suoraviestintä Facebook Messengerin kautta ja mainosten näyttäminen). Olemme allekirjoittaneet Facebookin kanssa sopimuksen tähän liittyen (”Rekisterinpitäjälisäys”: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum).

Jos Facebook tarjoaa meille esimerkiksi tietoja tai analytiikkaa, emme ole yhteisrekisterinpitäjiä, vaan Facebook toimii sopimuksessa käsittelijänä: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing). 

Facebook kerää tiettyjä yhteystietoja (esim. nimiä ja sähköpostiosoitteita) tai välitämme Facebookille näitä tietoja muodostaaksemme kohderyhmiä mahdollisesti kiinnostuneista kävijöistä. Kun kohderyhmät on saatu muodostettua, kyseiset yhteystiedot poistetaan. Yhteystiedot välitetään salatussa muodossa (hajautetut hash-arvot).

Twitter Analytics

Twitter Analytics auttaa meitä mittaamaan verkkomarkkinointimme vaikuttavuutta välittämällä meille tietoja siitä, kuinka monet käyttäjät napsauttivat mainoksiamme ja kuinka moni ohjattiin niiden kautta verkkosivuillemme. Emme voi käyttää saamiamme tietoja henkilöllisyytesi määrittelemiseen. Twitter saa kuitenkin tallentaa ja käsitellä henkilötietojasi ja näin luoda yhteyden käyttäjäprofiiliin. Tämä antaa erityisesti Twitterille ja sen kumppaneille mahdollisuuden näyttää mainoksia verkkosivuilla. Palveluntarjoaja: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlanti, emoyhtiö: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; verkkosivu: https://twitter.com; tietosuojalausunto: https://twitter.com/en/privacy

 

 

 

Google Ads ja konversiomittaus (aiemmin AdWords)

Google Ads mahdollistaa meille käyttäjien mahdollisten kiinnostuksen kohteiden mukaan räätälöityjen mainosten näyttämisen Googlen omien palveluiden alueella (esim. Googlen hakutulokset, YouTube-videot). Meille välittyy myös tietoja siitä, kuinka monet käyttäjät napsauttivat mainoksiamme. Tämä auttaa meitä mittaamaan verkkomarkkinointimme vaikuttavuutta. Palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; verkkosivu: https://marketingplatform.google.com; tietosuojalausunto: https://policies.google.com/privacy.

Google Tag Manager

Google Tag Manager helpottaa verkkoanalyysityökalujen hyödyntämistä. Käyttäjän IP-osoite välitetään Googlelle, joka voi suorittaa Google Tag Manager -toiminnon. Tämän yhteydessä ei kuitenkaan luoda käyttäjäprofiileja tai tallenneta evästeitä. Palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; verkkosivu: https://marketingplatform.google.com; tietosuojalausunto: https://policies.google.com/privacy.

Google Ad Manager (entinen DoubleClick)

Google Ad Manager mahdollistaa meille uudelleenmarkkinoinnin, eli käyttäjien mahdollisten kiinnostuksen kohteiden mukaan räätälöityjen mainosten näyttämisen reaaliajassa Googlen omien palveluiden alueella (esim. Googlen hakutulokset, YouTube-videot). Palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; verkkosivu: https://marketingplatform.google.com; tietosuojalausunto: https://policies.google.com/privacy.

Käsitellyt henkilötiedot (kategorioittain)
 • Käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivut, vierailuajat, kiinnostus sisältöön)
 • Metadata ja viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoite, sijaintitiedot)
 • Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, nimi)
Käsittelyn tarkoitus
 • Markkinointi ja uudelleenmarkkinointi
 • Käyttäjäprofiilien luonti
 • Markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuuden ja onnistumisen mittaus
 • Kohderyhmien luonti markkinointitarkoituksiin
Käsittelyn oikeusperusta
 • Suostumus
 • Oikeutettu etu palvelujen ja tarjousten kehittämiseen ja niiden kannattavuuden parantamiseen

Käytämme kolmansien osapuolten sovelluksia video- ja puhelinkonferenssien pitämiseksi ja tietokoneruutuja jakaessamme. Nämä palveluntarjoajat tallentavat palvelimilleen tietyt henkilötietosi (esim. kirjautumis- ja yhteystiedot, video- ja audiotiedot, chat-viestit, käyttötiedot, metadatan ja joissakin tapauksissa myös markkinointitarkoituksiin kerätyt tiedot) ja käsittelevät niitä. Lisätietoja saat kyseisten palveluntarjoajien tietosuojalausunnoista.

Käytämme seuraavia palveluita: Zoom, Google Meet tai Microsoft Teams.

Käytämme seuraavia palveluntarjoajia:

Zoom

Video- ja verkkokonferenssit, palveluntarjoaja; Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd., Suite 600, San Jose, CA 95113, USA; verkkosivu: https://zoom.us; tietosuojalausunto: https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html.

 

Google Meet

Video- ja verkkokonferenssit, palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; verkkosivu: https://apps.google.com/meet/; tietosuojalausunto: https://policies.google.com/privacy.

Microsoft Teams

Video- ja verkkokonferenssit, palveluntarjoaja: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA; verkkosivu: https://products.office.com; tietosuojalausunto: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Käsitellyt henkilötiedot (kategorioittain)
 • Käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivut, vierailuajat, kiinnostus sisältöön)
 • Metadata ja viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoite)
 • Yhteys- ja sisältötiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero, rekisteröinnin yhteydessä syötetty teksti)
Käsittelyn tarkoitus
 • Sopimuspalvelujen tarjoaminen
 • Viestintä
 • Yrityksen hallinnollinen organisaatio
Käsittelyn oikeusperusta
 • Suostumus
 • Sopimusta edeltävät tiedustelut tai sopimuksen toteuttaminen
 • Oikeutettu etu

Käytämme ulkopuolisten palveluntarjoajien ohjelmistopalveluja tallentaaksemme ja hallinnoidaksemme dataa Internetin kautta (esim. kalenterit, sähköpostiosoitteet, chat-keskustelut, kirjanpito-ohjelmistot, tietojenvaihto). Henkilötietojasi saatetaan käsitellä näiden toimintojen ohessa. Käytettyjen henkilötietojen käsittelyprosesseista saat lisätietoja tässä tietosuojalausunnossa esitellyistä henkilötietokategorioista. Ulkopuoliset palveluntarjoajat voivat myös käsitellä henkilötietoja prosessien yhteydessä, esimerkiksi tiettyjä yhteys- tai käyttötietoja ja metadataa.

Käytämme seuraavia pilvipalveluita: Microsoft Cloud, Dropbox, Google Drive ja Abacus.

Käytämme seuraavia palveluntarjoajia:

Microsoft-pilvipalvelut

Pilvipalveluntarjoaja, palveluntarjoaja: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA; verkkosivu: https://microsoft.com/en-us; tietosuojalausunto: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Dropbox

Pilvipalveluntarjoaja, palveluntarjoaja: Dropbox, Inc., 333 Brannan Street, San Francisco, California 94107, USA; verkkosivu: https://www.dropbox.com/en; tietosuojalausunto: https://www.dropbox.com/privacy.

Google-pilvipalvelut

Pilvipalveluntarjoaja, palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; verkkosivu: https://cloud.google.com/; tietosuojalausunto: https://www.google.com/policies/privacy.

Abacus

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach, Sveitsi

+41 71 292 25 25
info@abacus.ch

Verkkosivu: https://www.abacus.ch

Tietosuojalausunto: https://www.abacus.ch/en/data-protection

 

 

Käsitellyt henkilötiedot (kategorioittain)
 • Käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivut, vierailuajat, kiinnostus sisältöön)
 • Sisältötiedot (esim. videot, valokuvat, tekstisisällöt)
 • Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot)
 • Metadata ja viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoite)
Käsittelyn tarkoitus
 • Yrityksen hallinnollinen organisaatio
Käsittelyn laillinen peruste
 • Suostumus
 • Sopimusta edeltävät tiedustelut tai sopimuksen toteuttaminen
 • Oikeutettu etu

Järjestämme kilpailuja ja muita samantapaisia tapahtumia (”Kilpailut”). Näiden yhteydessä keräämme sekä yhteys- että sisältötietoja. Tarvitsemme näitä tietoja kommunikoidaksemme kanssasi, raportoidaksemme Kilpailun kulusta sekä markkinointitarkoituksiin. Yksityiskohtaisempia tietoja on saatavilla osallistumisehdoissa. Kilpailuja saatetaan myös järjestää sosiaalisen median verkostojen tai kolmansien osapuolien alustojen kautta. Näissä tapauksissa sovelletaan myös kyseisten verkostojen ja alustojen tietosuojamääräyksiä.

Käsitellyt henkilötiedot (kategorioittain)
 • Perustiedot (esim. nimi, osoite, syntymäaika, sukupuoli)
 • Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Sisältötiedot (esim. verkkolomakkeiden sisällöt, Kilpailuraportit)
Käsittelyn tarkoitus
 • Kilpailujen järjestäminen
 • Käsittely markkinointitarkoituksiin
Käsittelyn laillinen peruste
 • Suostumus
 • Sopimusta edeltävät tiedustelut tai sopimuksen toteuttaminen
 • Oikeutettu etu palvelujen ja tarjousten kehittämiseen, Kilpailun turvaamiseen ja väärinkäytösten estämiseen
 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

Käsittelemme henkilötietojasi, kun lähetämme ainoastaan sähköisessä muodossa julkaistavia uutiskirjeitä. Nämä tiedot saattavat olla yhteystietoja (esim. nimesi), sisältötietoja (esim. verkkolomakkeen sisältö), viestintätietoja (esim. laitetiedot) ja käyttötietoja (esim. tieto siitä, mitä artikkeleita avaat). Vastaanotat uutiskirjeitä suostumuksesi perusteella, esimerkiksi koska olet tilannut sen, tai oikeutetun etumme perusteella (suoramarkkinointi). Käytämme uutiskirjeillemme Mailchimp-palveluntarjoajaa. Voit pyytää meiltä lopettamaan uutiskirjeen lähettämisen sinulle koska tahansa.

Käsittelemme henkilötietoja lähettäessämme uutiskirjeitä, sähköposteja ja muita sähköisiä ilmoituksia (”Uutiskirjeet”) liittyen tiettyihin aiheisiin, palveluihimme tai meihin. Käsittelemme yhteystietojasi (sähköpostiosoitteesi, osoitteen muoto ja personoitu nimi), sisältötietojasi ja viestintätietojasi. Lisäksi keräämme teknisiä tietoja, kun avaat uutiskirjeen (esim. IP-osoite, avaamisen ajankohta, selaimesi ja käyttöjärjestelmäsi), ja mittaamme avaus- ja klikkausmääriä. Tavoitteemme teknisten tietojen käsittelylle sekä kohderyhmien, lukemistapojesi (vierailusijainnit IP-osoitteen mukaan) ja vierailuaikojen analysoinnille on räätälöidä tuotteemme ja palvelumme entistä tarkemmin sinun tarpeidesi mukaan ja kehittää niitä myös yleisellä tasolla.

Vastaanotat uutiskirjeitä suostumuksesi perusteella, esimerkiksi koska olet tilannut sen, tai oikeutetun etumme perusteella (esim. markkinointi olemassa oleville asiakkaille). Pyrimme estämään väärät tilaukset toisten henkilöiden sähköpostiosoitteilla, joten sinulle lähetetään rekisteröitymisen jälkeen sähköposti, jossa sinua pyydetään vahvistamaan rekisteröitymisesi (kaksinkertainen rekisteröintitapa). IP-osoite, rekisteritietojen muutokset ja rekisteröintiaika sekä -vahvistus tallennetaan dokumentointitarkoituksia varten. Jos vahvistat aiemmin antaneesi suostumuksesi, voit pyytää sen poistamista koska tahansa.

Voit lakkauttaa uutiskirjetilauksesi koska tahansa kirjeen lopusta löytyvän linkin kautta tai ottamalla meihin yhteyttä annetuilla yhteystiedoilla ja pyytämällä, että lopetamme uutiskirjeen lähettämisen (astuu voimaan tulevien uutiskirjeiden osalta). Tallennamme tilauksen lakkauttaneiden sähköpostiosoitteet dokumentointia varten ja estääksemme uutiskirjeen lähetyksen kyseisille vastaanottajille (estoluettelot).

Lähetämme sähköpostiuutiskirjeet Mailchimpin kautta. Yrityksen kotipaikka on Yhdysvallat. Käyttäjätietoja voidaan käsitellä Euroopan talousalueen (ETA) ja Sveitsin ulkopuolella (esimerkiksi Yhdysvalloissa).

Mailchimp

Sähköpostimarkkinointialusta, palveluntarjoaja: Mailchimp – Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA; verkkosivu: https://mailchimp.com; tietosuojaseloste: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 

Käsitellyt henkilötiedot (kategorioittain)
 • Perustiedot (esim. nimi, osoite, syntymäaika, sukupuoli)
 • Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Sisältötiedot (esim. verkkolomakkeiden sisällöt)
 • Käyttötiedot (esim. vierailuajat, vieraillut verkkosivut, kiinnostus sisältöön)
 • Metadata ja viestintätiedot (esim. IP-osoite, laitetiedot)
Käsittelyn tarkoitus
 • Suoramarkkinointi (esim. sähköpostitse)
 • Sopimuspalvelujen tarjoaminen
 • Asiakaspalvelu
Käsittelyn oikeusperusta
 • Suostumus
 • Oikeutettu etu suoramarkkinoinnissa
Posti, faksi, puhelin

Käsittelemme postitse, puhelimitse tai faksilla välitettyjä henkilötietoja markkinointitarkoituksissa suhteessa tiettyihin aiheisiin, palveluihimme tai itseemme. Käsittelemme yhteystietojasi (osoite, puhelinnumero, osoitteen muoto ja personoitu nimi).

Vastaanotat näitä viestejä suostumuksesi tai oikeutetun etumme perusteella (esim. markkinointi olemassa oleville asiakkaille). Voit peruuttaa viestitilauksesi ja pyytää meitä lopettamaan niiden lähettämisen koska tahansa (koskien tulevia lähetyksiä). Tallennamme tilauksen lakkauttaneiden yhteystiedot dokumentointia varten ja estääksemme uutiskirjeen lähetyksen kyseisille vastaanottajille (estoluettelot). Jos vahvistat aiemmin antaneesi suostumuksesi, voit pyytää sen poistamista koska tahansa.

Käsitellyt henkilötiedot (kategorioittain)
 • Perustiedot (esim. nimi, osoite, syntymäaika, sukupuoli)
 • Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero)
Käsittelyn tarkoitus
 • Suoramarkkinointi (esim. postitse)
 • Sopimuspalvelujen tarjoaminen
 • Asiakaspalvelu
Käsittelyn oikeusperusta
 • Suostumus
 • Oikeutettu etu suoramarkkinoinnissa

Olemme edustettuina seuraavissa sosiaalisen median verkostoissa: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn ja TikTok. Käsittelemme käyttäjien tietoja kun kommunikoimme heidän kanssaan tai tarjoamme heille meitä koskevia tietoja. Nämä sosiaalisen median verkostot yleisesti käyttävät käyttäjien tietoja markkinointi- ja markkinatutkimustarkoituksiin, joihin meillä ei ole vaikutusmahdollisuutta. Käyttäjätietoja voidaan käsitellä Euroopan talousalueen (ETA) ja Sveitsin ulkopuolella (esimerkiksi Yhdysvalloissa). Lisätietoja saat kyseisten sosiaalisen median verkostojen tietosuojalausunnoista ja irtisanomiskäytännöistä.

Facebook

Sosiaalisen median verkosto, palveluntarjoaja Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti, emoyhtiö: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Verkkosivu: https://www.facebook.com. Tietoja tietosuojasta: www.facebook.com/policy.php

Olemme yhdessä Facebook Ireland -osakeyhtiön kanssa vastuussa Facebook-sivujemme (”Fanisivut”) vierailijoiden tietojen keräämisestä. Fanisivuston operaattorina olemme solmineet Facebookin kanssa sopimuksen (Information about Page Insights, ”tietoja Page Insight -sivutilastoista”) https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Tässä sopimuksessa määritetään ne turvallisuustoimenpiteet, joita Facebookin tulee noudattaa ja rekisteröityjen oikeudet, joita sen tulee kunnioittaa (esim. voivatko käyttäjät lähettää tietoja tai poistopyyntöjä suoraan Facebookille).

YouTube

Sosiaalisen median verkosto, videoalusta, palveluntarjoaja. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Verkkosivu: https://www.youtube.com/. Tietoja tietosuojasta: https://policies.google.com/privacy

Instagram

Sosiaalisen median verkosto, palveluntarjoaja Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, emoyhtiö: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; verkkosivusto: https://www.instagram.com; tietosuojalausunto: https://instagram.com/about/legal/privacy

Twitter

Sosiaalisen median verkosto, palveluntarjoaja Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlanti, emoyhtiö: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; verkkosivu: https://twitter.com; tietosuojalausunto: https://twitter.com/en/privacy.

LinkedIn

Sosiaalisen median verkosto, palveluntarjoaja LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland; verkkosivu: https://www.linkedin.com; tietosuojaseloste: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

TikTok

Sosiaalisen median verkosto, palveluntarjoaja: musical.ly Inc., 10351 Santa Monica Blvd #310, Los Angeles, CA 90025 USA; käyttäjät ETA:n alueella: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland; Käyttäjät Isossa-Britanniassa: TikTok Information Technologies UK Limited, 6th Floor, One London Wall, London, EC2Y 5EB, Iso-Britannia; verkkosivu: https://www.tiktok.com; tietosuojaseloste: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy.

Käsitellyt henkilötiedot (kategorioittain)
 • Perustiedot (esim. nimi, osoite, syntymäaika)
 • Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Sisältötiedot (esim. verkkolomakkeiden sisällöt)
 • Käyttötiedot (esim. vierailuajat, vieraillut verkkosivut, palaavien vierailijoiden tunnistaminen)
 • Metadata ja viestintätiedot (esim. IP-osoite, laitetiedot)
Käsittelyn tarkoitus
 • Viestintä, yhteydenotot
 • Seuranta (esim. käyttäjäprofiilien luonti, markkinointi kiinnostuksen ja käyttäytymisen perusteella, evästeiden käyttö)
 • Tavoittavuuden mittaaminen (palaavien käyttäjien tunnistaminen, vierailutilastojen luominen ja käyttö)
 • Verkkosivujemme käyttäjien tavoittelu toisilla verkkosivuilla (uudelleenmarkkinointi)
 • Kiinnostukseen tai käytökseen perustuva markkinointi
Käsittelyn oikeusperusta
 • Oikeutettu liiketoiminta- ja viestintäetu tieto- ja viestintäkanavan tarjoamisessa

Käsittelemme henkilötietoja (esim. nimiä, posti- tai sähköpostiosoitteita, tarvittaessa muita tietoja) järjestäessämme tapahtumia asiakkaille tai liikekumppaneille (esim. sponsorointi- tai markkinointitapahtumia) tai sidosryhmillemme/yrityksen hallitukselle (esim. vuosikokous). Lisätietoja on saatavilla asiaankuuluvissa osallistumisehdoissa.

Käsittelemme tietoja pystyäksemme järjestämään kyseisiä tapahtumia sekä viestintä- ja markkinointitarkoituksiin, esimerkiksi kohdistettuun viestintään kiinnittääksemme huomiosi tiettyihin tapahtumiin.

Käsitellyt henkilötiedot (kategorioittain)
 • Perustiedot (esim. nimi, osoite)
 • Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Sisältötiedot (esim. rekisteröintilomakkeen tiedot, tilaisuuteen liittyvät tiedot)
Käsittelyn tarkoitus
 • Tapahtumat
 • Viestintä, yhteydenotot
 • Kiinnostukseen tai käytökseen perustuva markkinointi
Käsittelyn oikeusperusta
 • Sopimuksen toteuttaminen ja sopimusta edeltävät tiedustelut
 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen
 • Oikeutettu liiketoiminta- ja viestintäetu tieto- ja viestintäkanavan tarjoamisessa

Käsittelemme henkilötietojasi, kun haet meille töihin. Tarvittavat tiedot annetaan työnkuvauksessa, tarveprofiilissa tai verkkolomakkeissa, jotka sinun tulee täyttää. Yleensä tarvitsemme sinulta seuraavat tiedot: nimi, osoite ja muut yhteystiedot, CV, pätevyystodistukset ja referenssit.

Verkkolomakkeiden kautta tehdyt työhakemukset välitetään salatussa muodossa uusimpia teknologioita käyttäen. Sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei ole salattu, joten emme ota vastuuta niiden välityksestä. Jos haluat lähettää hakemuksesi meille muita tapoja käyttäen, otathan meihin yhteyttä.

Poistamme useimmiten työhakemuksista saadut henkilötiedot kuuden kuukauden kuluessa hakemusprosessin päättymisestä. Voimme kuitenkin myös säilyttää hakemuksesi mahdollisia uusia avoimia työpaikkoja silmällä pitäen, mikäli annat tähän suostumuksesi.

Käsitellyt henkilötiedot (kategorioittain)
 • Perustiedot (esim. nimi, osoite, syntymäaika, sukupuoli)
 • Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Yhteys- ja sopimustiedot (esim. tiedot liittyen hakemukseen, kuten referenssit ja pätevyydet)
 • Yksittäistapauksissa erityisen arkaluontoiset tiedot (esim. terveystiedot, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä työssä)
Käsittelyn tarkoitus
 • Arvio hakijan soveltuvuudesta ilmoitettuun työpaikkaan
 • Hakemuksen säilyttäminen mahdollisia uusia avoimia työpaikkoja varten (jos hakija niin pyytää)
Käsittelyn oikeusperusta
 • Sopimuksen toteuttaminen ja sopimusta edeltävät tiedustelut
 • Nimenomainen suostumus, mikäli sovellus vaatii erityisen arkaluonteisia tietoja
 • Käsittely ennaltaehkäisevän hoidon tai työterveyshoidon tarkoituksia varten erityisen arkaluonteisia tietoja käsiteltäessä

Käsittelemme henkilötietoja noudattaaksemme lain vaatimuksia. Näihin kuuluvat muun muassa soveltuvien lakien ja säädösten noudattaminen, valitusten käsittely, sisäisten tutkimusten suorittaminen, käräjäoikeuden ja viranomaisten kyselyihin vastaaminen sekä vaateiden esittäminen ja itsemme puolustaminen mahdollisia vaateita vastaan.

Käsitellyt henkilötiedot (kategorioittain)
 • Perustiedot (esim. nimi, osoite, syntymäaika, sukupuoli)
 • Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Sopimustiedot
 • Sisältötiedot
 • Käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivut, kiinnostus sisältöön, vierailuajat, käyttäjävalinnat)
 • Metadata ja viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoite, käyttäjien tunnistus-/todennustiedot)
 • Taloustiedot
 • Erityisen arkaluonteiset tiedot tarvittaessa
 • Vaadittavat lisätiedot käsittelyä varten
Käsittelyn tarkoitus
 • Lain vaatimusten noudattaminen
 • Vaatimustenmukaisuuden varmistaminen
 • Väärinkäytösten havaitseminen ja tutkiminen
 • Vaateiden esittäminen ja meitä kohtaan esitettyjä vaateita vastaan puolustautuminen
Käsittelyn oikeusperusta
 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen
 • Oikeutettu etu menetysten/vahinkojen välttämisessä sekä vaatimusten noudattamisessa
 • Sopimuksen toteuttaminen

Käsittelemme henkilötietoja hallinnollisiin ja organisatorisiin tarkoituksiin jokaisen Switzerland Cheese Marketing -konsernin yrityksen sisällä. Tietoja välitetään myös Switzerland Cheese Marketing -konsernin eri yritysten välillä (esimerkiksi tiedustelujen ja luottotietojen välittämiseksi tai prosessiemme tarkastelua ja kehittämistä varten). Välitämme henkilötietoja myös kolmansille osapuolille Switzerland Cheese Marketing -konsernin ulkopuolella näitä tarkoituksia varten (esim. ulkopuolisten palveluntarjoajien kirjanpitopalvelut, lakimiesten ja veroneuvojien neuvontapalvelut, IT-yritysten IT-hallinto, perintäpalveluyritykset).

Käsitellyt henkilötiedot (kategorioittain)
 • Perustiedot (esim. nimi, osoite, syntymäaika, sukupuoli)
 • Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Sopimustiedot
 • Sisältötiedot
 • Käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivut, kiinnostus sisältöön, vierailuajat, käyttäjävalinnat)
 • Metadata ja viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoite, käyttäjien tunnistus- ja todennustiedot)
 • Taloustiedot
 • Erityisen arkaluonteiset tiedot tarvittaessa
Käsittelyn tarkoitus
 • Sellaisten tietojen hallinta, joita käyttävät useampi kuin yksi Switzerland Cheese Marketing -konsernin yrityksistä
 • IT-hallinta
 • Kirjanpito
 • Tietojen arkistointi
 • Kyselyjen välittäminen niistä vastaaville tahoille
 • Prosessien tarkistus ja kehitys
Käsittelyn oikeusperusta
 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen
 • Oikeutetut edut yksittäisten Switzerland Cheese Marketing -konsernin yritysten käsittelytarkoituksiin, jotka ajavat kaikkien konsernin yritysten yleisiä etuja
 • Sopimuksen toteuttaminen

5. Pääsyn välittäminen ja tarjoaminen henkilötietoihin

Saatamme välittää tai tarjota pääsyn sinulta saamiimme tai kolmansien osapuolten luovuttamiin henkilötietoihisi jokaisen Switzerland Cheese Marketing -konsernin yrityksen sisällä tai välillä (”välittäminen”).

Saatamme välittää myös henkilötietoja, joita saamme sinulta tai kolmansilta osapuolilta, esim. viranomaisilta, oikeusistuimilta, yksityisiltä henkilöiltä ja muilta tahoilta/yrityksiltä.

Emme käy kauppaa henkilötiedoilla tai myy niitä kolmansille osapuolille. Tietojen välittämistä tapahtuu vain tämän tietosuojalausunnon määrittämässä laajuudessa. Luovutamme henkilötietoja ainoastaan kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät niitä meidän lukuumme ja ohjeidemme mukaisesti. Välitämme henkilötietojasi kolmansille osapuolille myös, jos laki sitä meiltä vaatii tai antaa siihen oikeuden.

Pääsyn välittäminen ja tarjoaminen Switzerland Cheese Marketing -yrityksille: mikäli tämä tapahtuu hallinnollisista syistä, oikeutemme perustuu lailliseen yritys- ja liiketoimintaan. Pääsyn välittäminen saattaa olla myös tarpeen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi joko suostumuksesi tai laillisen perusteen pohjalta.

Pääsyn välittäminen ja tarjoaminen Switzerland Cheese Marketing -konsernin ulkopuolisille tahoille: näihin saattavat lukeutua esimerkiksi IT-palveluiden toimittajat (säilytyspalvelut, sähköpostiuutiskirjeet, data-analytiikka, verkkosivujen toiminta), logistiikkayritykset (tuotteiden kuljetus), maksupalveluiden tarjoajat, neuvontapalvelut (asianajajat, veroneuvojat, kirjanpitäjät, rekrytointitoimistot, jne.) sekä viranomaiset ja oikeusistuimet. Näissä prosesseissa noudatamme asiaankuuluvia lain vaatimuksia ja allekirjoitamme vastaanottajien kanssa sopimuksia, joilla varmistetaan henkilötietojesi suojaaminen.

6. Henkilötietojen välittäminen ulkomaille

Henkilötietojesi vastaanottaja saattaa myös sijaita ulkomailla, eli jossakin Euroopan unionin (EU) jäsenmaassa, Euroopan talousalueen (ETA) maassa tai muussa maassa. Jos henkilötietoja välitetään tai siirretään muissa maissa sijaitseville vastaanottajille tai jos niitä käsitellään muissa maissa, tämä tehdään aina sovellettavan lain määräysten mukaisesti.

Henkilötietoja välitetään ja luovutetaan ainoastaan maihin, joissa tietosuoja on riittävällä tasolla. Niitä myös käsitellään vain tällaisissa maissa. Jos kyseisissä maissa ei tätä voida taata, asetamme tapauskohtaisia sopimusvelvoitteita Euroopan Komission vakiosopimuslausekkeiden tai Sveitsin liittovaltion tietosuojavaltuutetun ulkoistetun palvelun vakiosopimusmallin mukaisesti ja/tai vaadimme vakuuden siitä, että vastaanottajalla on tarvittavat todistukset tai sitovat sisäiset tietosuojasäännöt (”Sitovat yrityssäännöt”).

Poikkeukset tähän sääntöön ovat mahdollisia seuraavissa tapauksissa: annat nimenomaisen suostumuksesi välitykseen/luovutukseen, kun sinulle on selitetty toiminnan mahdolliset riskit; tietojen välitys/luovutus on tarpeen sopimuksen noudattamiseksi; tietojen välitys/luovutus tapahtuu laillisen vaateen vuoksi tai erikoistapauksissa muiden keskeisten oikeutettujen etujen suojaamiseksi.

7. Tekniset ja organisatoriset toimenpiteet

Sovellettavien lain vaatimusten puitteissa ryhdymme sopiviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin taataksemme henkilötietojesi riittävän suojauksen. Tämän prosessin yhteydessä otamme huomioon uusimman teknologisen kehityksen sekä henkilötietojen käsittelyn luonteen, laajuuden, olosuhteet ja tarkoitukset. Lisäksi arvioimme mahdolliset riskit yksilöiden oikeuksille ja vapauksille sekä riskien todennäköisyyden ja vakavuuden.

Teknisiin toimenpiteisiin lukeutuvat muun muassa verkkosivumme salaus, lokien ylläpito, pääsyn rajoittaminen, tietoturvaa tukevat esiasetukset ja tietojen varmuuskopiointi. Organisatorisiin toimenpiteisiin kuuluvat mm. salassapitosopimusten ja muiden sopimusten laatiminen, työntekijöiden kouluttaminen ja palveluntarjoajien tarkastaminen.

8. Automaattinen yksilöllinen päätöksenteko

Emme yleensä käytä automaattista yksilöllistä päätöksentekoa esimerkiksi lakipäätöksissä ilman ihmisen osallisuutta (esim. luottokelpoisuuden tarkastamisessa). Jos kuitenkin toimimme näin, ilmoitamme sinulle asiasta ja pyydämme tarvittaessa suostumustasi.

9. Henkilötietojen poistaminen

Poistamme henkilötietojasi lain vaatimusten mukaisesti, eli jos vedät takaisin suostumuksesi tietojen käsittelyyn, kun meillä ei enää ole oikeutusta henkilötietojesi säilyttämiseen tai kun meillä ei enää ole valtuutusta säilyttää tietoja muita tarkoituksia varten (käsittely ei esimerkiksi enää ole tarpeen). Tähän sääntöön on kuitenkin poikkeuksia, esimerkiksi silloin, kun henkilötietoja vaaditaan muihin tarkoituksiin, lain velvoitteet mukaan lukien.

Henkilötietojasi säilytetään:

 • kunnes kumoat suostumuksesi
 • kunnes henkilötietojesi käsittelyn syy ei enää sovellu tai käsittely ei ole enää tarpeen (esim. jos olet perunut työhakemuksesi). Sopimussuhteissa syy säilyy kuitenkin voimassa vähintään kunnes sopimuksen takuu- tai vaadeaika on mennyt umpeen, mikäli henkilötietoja vaaditaan lakivaateiden esittämiseksi.
 • kunnes meillä ei enää ole oikeutusta henkilötietojen säilyttämiseen (esim. emme enää tarvitse henkilötietoja vaateilta puolustautumiseen tai niiden esittämiseen tai tietoturvan varmistamiseen)
 • niin kauan, kun meillä on laillinen velvoite säilyttää tietoja (esim. kuittien, veroilmoitusten ja vastaavien dokumenttien lain edellyttämä säilytysaika verotus- tai kauppalakitarkoituksiin).

Saat lisätietoja tietojen poistamisesta tietosuojalausunnostamme.

10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Soveltuvien lainmääräysten mukaisesti sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Tiedonsaantioikeus: sinulla on oikeus saada tietoja siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi ja mitä tietoja käsittelemme sekä saada tarkempia tietoja ja kopio hallussamme olevista tiedoista lain vaatimusten mukaisesti. Tiedonsaantioikeutta saatetaan rajata joissakin tapauksissa, esimerkiksi jos se on tarpeen muiden suojelemiseksi.
 • Oikaisuoikeus: sinulla on oikeus korjata tai täydentää virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot.
 • Oikeus tietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen: soveltuvien lain määräysten rajoissa sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi tai rajata niiden käsittelyä (esim. keskeyttää käsittely väliaikaisesti). Tähän oikeuteen on kuitenkin poikkeuksia: tietojen poistaminen ei välttämättä ole mahdollista, jos henkilötietoja vaaditaan laillisten vaateiden esittämiseen.
 • Oikeus tietojen siirtoon: sinulla on oikeus saada käyttöösi meille antamasi henkilötiedot strukturoidussa, koneluettavassa vakioformaatissa tai tietojesi välittämiseen toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavien lain määräysten mukaisesti.
 • Oikeus suostumuksen perumiseen: jos käsittelemme henkilötietojasi perustuen suostumukseesi, sinulla on oikeus perua suostumuksesi tulevaisuutta koskien milloin tahansa.
 • Oikeus vastustaa: sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilökohtaisen tilanteesi perusteella sinuun liittyvien henkilötietojen käsittelyä, jota suoritetaan GDPR:n kuudennen artiklan kappaleiden 1 (e) tai (f) perusteella. Tämä pätee myös näiden säädösten mukaiseen profilointiin. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaiseen markkinointiin. Tämä pätee myös profilointiin, siinä missä se on yhteydessä tällaiseen suoramarkkinointiin.

11. Valituksen tekeminen tietosuojaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos uskot, että henkilötietojasi käsitellään tietosuojasäädösten vastaisesti.

Voit tehdä valituksen oman maasi tai työpaikkasi valvontaviranomaiselle Euroopan Unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) sisällä tai siihen jäsenvaltioon, jonka tietosuojasäännöksiä uskot rikotun. Luettelo tietosuojan valvontaviranomaisista löytyy esimerkiksi täältä.

Suomessa voit ottaa yhteyttä Tietosuojavaltuutetun toimistoon.

12. Muutokset tietosuojalausuntoon

Voimme muuttaa tätä tietosuojalausuntoa erityisesti lain muutosten myötä tai omien tietojenkäsittelyprosessiemme tai yritysten yhteystietojen muuttuessa. Ilmoitamme sinulle henkilökohtaisesti kaikista muutoksista, mikäli se on tarpeen esimerkiksi suostumuksesi perusteiden muuttuessa.