1. Kontaktoplysninger

Switzerland Cheese Marketing AG, der har domicil i Schweiz, og dets datterselskaber (også kaldet "vi", "os" eller "Switzerland Cheese Marketing"), er hver især ansvarlige for databehandling i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring.

Switzerland Cheese Marketing AG
Laubeggstrasse 68
CH-3006 Bern

Aktieselskab underlagt schweizisk lovgivning (CHE-140.749.178)

Tlf. +41 (0)31 385 26 26

info@STOP-SPAM.scm-cheese.com

Websites: https://www.schweizerkaese.ch / https://www.fromagesuisse.ch / https://www.formaggiosvizzero.ch / https://www.cheesesfromswitzerland.com

 

Switzerland Cheese Marketing GmbH
Bretonischer Ring 15
D – 85630 Grasbrunn

Selskab med begrænset ansvar (GmbH) underlagt tysk lovgivning (Byretten i München, registreringsnummer: HRB 84 169)

Tlf. +49 (0)81 06 89 87 0

info@STOP-SPAM.schweizerkaese.de

Website: https://www.schweizerkaese.de/

 

Switzerland Cheese Marketing Benelux s.à.r.l.
Rue de la Glacière 21-23 IJskelderstraat
B-1060 Bruxelles

Tlf. +32 (0)2 340 84 20

info@fraagesdesuisse.be

Websites: www.fromagesdesuisse.be / www.kaasuitzwitserland.be / www.kaasuitzwitserland.nl

 

Switzerland Cheese Marketing Ibérica, SL
C/ Mollet, 8
08120 La Llagosta (Barcelona)
Tlf. +34 93 574 76 16 / +34 93 574 76 17

info@STOP-SPAM.quesosdesuiza.com

Websites: www.quesosdesuiza.es / www.formatgesdesuissa.es / www.queijosdasuica.pt

 

Switzerland Cheese Marketing, France
16, boulevard de Sébastopol
F-75004 Paris

Tlf. +33 (0)1 49 96 64 10

Website: www.fromagesdesuisse.fr

 

Switzerland Cheese Marketing Italia srl
Corso Magenta, 56
20123 Milano

Tlf. +39 02 48513578

Website:  www.formaggisvizzeri.it

 

Switzerland Cheese Marketing Nordics
Malminkaari 13 A, 00700 Helsinki
Tlf. +358 (0)400 278 129

mikko.ruchti@STOP-SPAM.scm-cheese.com

Websites: www.cheesesfromswitzerland.com/sv-SE/ / www.cheesesfromswitzerland.com/fi-FI/

Databeskyttelsesansvarlig og -repræsentant

Databeskyttelsesansvarlig:

Switzerland Cheese Marketing AG
Hr. Stefan Emmenegger
Generalsekretær
Laubeggstrasse 68
CH-3006 Bern

2. Retsgrundlag

Switzerland Cheese Marketing er repræsenteret i forskellige lande. Derfor gælder en række forskellige retsgrundlag på både nationalt og EU-niveau. Vi har anført det retsgrundlag, der gælder i hvert enkelt tilfælde, for de forskellige typer behandling af dine personoplysninger, som de er fastsat i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Det ville være uden for denne databeskyttelseserklærings rammer at nævne ethvert retsgrundlag, der gælder i hvert enkelt land.

3. Definition af personoplysninger og behandling

Udtrykket "personoplysninger" omfatter alle oplysninger, ved hvilke en fysisk person (et individ) kan identificeres direkte eller indirekte. "Behandling" betyder håndtering / anvendelse af personoplysninger.

Personoplysninger kan opdeles i kategorier. Eksempler på sådanne kategorier og de personoplysninger, de indeholder, er:

 • Stamdata (fx navne, adresser, fødselsdatoer)
 • Kontaktdata (fx e-mailadresse, telefonnummer)
 • Indholdsdata (fx tekstindtastninger i webformularer, fotografier, videoer, lydoptagelser)
 • Kontraktdata (fx oplysninger om kontrakten såsom emne, kontrakttype og -betingelser, kundekategori, CV)
 • Brugsdata (fx registrering af besøgte websites og anvendte apps, placerings- og bevægelsesdata, adgangstidspunkter, præferencer og tilknytning til indhold)
 • Metadata og kommunikationsdata (fx enhedsoplysninger, IP-adresser, enheders / personers placering)
 • Finansdata (fx kreditkortnummer, kontonummer, betalingshistorik)
 • Særligt følsomme data / særlige personoplysningskategorier (fx religiøse eller politiske overbevisninger, race / etnicitet, seksuel orientering)

Dette er ikke en udtømmende liste, andre personoplysninger kan også blive behandlet.

Eksempler på behandling omfatter indsamling, opbevaring, ændring, brug, videresendelse og sletning af personoplysninger.

4. Personoplysninger der behandles og formål med behandlingen

Vi behandler primært personoplysninger, når de kommer direkte fra dig (fx når vi skriver til hinanden, eller når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bestiller et produkt eller deltager i en konkurrence). Vi behandler også personoplysninger, som vi modtager fra tredjeparter, fx når vi pålægger disse tredjeparter at indsamle personoplysninger (fx udbydere af finansielle tjenesteydelser og udbydere af internetanalysetjenester). I det omfang, det er tilladt, indsamler vi også personoplysninger fra offentligt tilgængelige kilder (fx handelsregistret, internettet, pressen).

Det følgende afsnit indeholder yderligere oplysninger om de personoplysninger, vi behandler, de formål som vi behandler dem til, og retsgrundlaget for behandlingen.

Dine personoplysninger behandles, når du kontakter os, eller vi kontakter dig, fx via e-mail, post eller telefon. Generelt består dataene af dit navn, yderligere kontaktoplysninger og meddelelsens indhold (herunder eventuelle personoplysninger fra tredjeparter). Omfanget og formålet afhænger i høj grad af meddelelsens indhold. Vi videregiver visse personoplysninger til den ansvarlige enhed inden for Switzerland Cheese Marketing Group eller, hvis det er nødvendigt, til tredjeparter.

Personoplysninger der behandles (i kategorier)
 • Stamdata
 • Kontaktdata
 • Brugsdata (fx tidspunkt og kommunikationens indhold)
 • Metadata og kommunikationsdata (fx enhedsoplysninger, IP-adresser, enheders / personers placering)
 • Hvor det er nødvendigt, oplysninger om tredjeparter
 • Hvor det er nødvendigt, særligt følsomme personoplysninger
Formål med behandling
 • Kommunikation med dig
 • Kundepleje
 • Kvalitetssikring og uddannelse
 • Yderligere formål, der kræver kommunikation (fx kontraktudførelse)
Retsgrundlag for behandling
 • Samtykke, hvis kommunikationen finder sted på dit initiativ
 • Vores legitime interesser i kundetilfredshed, at forbedre vores tjenesteydelser, at undgå fejl i vores processer, at øge vores konkurrenceevne

Dine personoplysninger vil blive behandlet, hvis du køber varer eller tjenesteydelser fra os. Dette vil især ske med henblik på kontrakt- / ordrebehandling, levering og fakturering. I nogle tilfælde behandles ordrer (fx varer eller informationsmateriale) af andre virksomheder / tredjeparter. Vi er nødt til at videresende / videregive de nødvendige oplysninger til disse tredjeparter for at gøre det muligt for dem at behandle ordrerne.

Personoplysninger der behandles (i kategorier)
 • Stamdata (fx navne, adresser)
 • Kontaktdata (fx e-mailadresse, telefonnummer)
 • Indholdsdata (fx brugerkontooplysninger til at oprette en kundekonto)
 • Finansdata
 • Kontraktdata
 • Hvor det er nødvendigt, særligt følsomme personoplysninger
Formål med behandling
 • Forespørgsler forud for indgåelse af kontrakt eller kontraktudførelse
 • Statistiske formål til evaluering af interaktionen med kunder
Retsgrundlag for behandling
 • Behandling forud for indgåelse af kontrakt, kontraktudførelse
 • Legitime interesser (fx levering af varer til tredjeparter)
 • Retslig forpligtelse
 • Udtrykkeligt samtykke, hvis der behandles særligt følsomme personoplysninger

Vi tilbyder betalingsmuligheder, fx banker eller andre finansielle institutioner eller tjenesteudbydere ("betalingstjenesteudbydere"), med henblik på behandling af kontrakter og andre juridiske forbindelser. Til dette formål behandler betalingstjenesteudbyderne kontakt- og identifikationsdata (fx navn, adresse), bankoplysninger (fx bankkonto, konto- eller kreditkortnumre), adgangskoder og andre betalingsoplysninger. Se vilkår og betingelser og andre erklæringer fra betalingstjenesteudbyderne for at få flere oplysninger om dette. Vi modtager kun oplysninger om bekræftelse eller afvisning af betaling. Når det er nødvendigt, med henblik på identitetsbekræftelse og kreditkontrol, kan betalingstjenesteudbydere videresende data til tredjeparter i overensstemmelse med deres vilkår og betingelser og databeskyttelseserklæringer.

Bearbeitete (Personen-)Daten
 • Stammdaten (z.B. Namen, Adressen, Geschlecht)
 • Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummer)
 • Finanzdaten (z.B. Bankverbindung, Kontonummern, Zahlungshistorie)
 • Vertragsdaten (z.B. Gegenstand, Kundenkategorie, Vertragsdauer)
 • Nutzungsdaten (z.B. Zugriffszeiten, besuchte Webseiten)
 • Meta- und Kommunikationsdaten (z.B. Geräteinformationen, IP-Adressen)
 • Inhaltsdaten (z.B. Angaben Webformular)

Vi behandler forskellige former for personoplysninger, når du besøger vores websites. Vi bruger disse personoplysninger for eksempel til at levere vores websites, til it-sikkerhed og til at gøre vores websites mere brugervenlige. Dette gøres med logfiler, cookies, (sociale) plug-ins, markedsføringsinstrumenter til evaluering af brugeradfærd (sporingsværktøjer) og lignende teknologier. Vi integrerer også andre funktioner og indholdselementer, såsom videoer, på vores websites. Alle SCM-websites hostes i Schweiz af METANET AG, Josefstrasse 218, CH-8005 Zürich.

(Server) logfiler: Websitets operatør / sideudbyder indsamler data om adgang til siderne og gemmer disse oplysninger i logfiler. Data såsom IP-adresse, besøgte websites og det anvendte operativsystem registreres. De indsamlede logdata bruges fx til statistiske evalueringer, til at forbedre websitet, til søgemaskineoptimering og i tilfælde, hvor der er specifikke tegn på ulovlig brug.

(Personlige) data der behandles

Stamdata, kommunikationsdata og brugsdata, fx IP-adressen på den anmodende computer, dato og klokkeslæt for adgangen, navnet og URL-adressen på den tilgåede fil, det website hvorfra adgangen stammer, din computers operativsystem og den browser, du bruger, sprogindstillingerne i din browser og navnet på din internetudbyder.

Formål med behandling
 • Muliggøre brugen af vores websites
 • Sikre systemets sikkerhed og stabilitet på permanent basis
 • Brug til interne statistiske formål (herunder fx i tilfælde af angreb på vores websites netværksinfrastruktur)
 • Evaluering i tilfælde hvor der er specifikke tegn på ulovlig brug
Retsgrundlag for behandling
 • Legitime interesser i behandling af personoplysninger
(Sociale) plug-ins og andet indlejret indhold og funktioner

(Sociale) plug-ins gør det muligt at integrere sociale netværk på Switzerland Cheese Marketings websites og websiteindhold, der distribueres via disse sociale netværk, dvs. af tredjeparter. Plug-ins er uafhængige udvidelser af plug-in-udbyderne og er markeret med deres logo (fx Facebooks knap "Synes godt om"). Vi bruger kun deaktiverede plug-ins og knapper, der som standard ikke etablerer kontakt til de sociale netværks servere. Plug-insene bliver kun aktive og vil kun oprette forbindelse til deres servere, når du aktiverer dem (dvs. klikker på dem) og dermed giver dit samtykke til kommunikation med de sociale netværk. Vi har ingen indflydelse på omfanget af de data, der indsamles og behandles af plug-in-udbyderne via deres plug-ins. Servere fra plug-in-udbydere kan være placeret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Schweiz (fx i USA). Vi bruger Facebook-plug-ins.

Vi integrerer også yderligere tredjepartsindhold og funktionselementer på vores websites. Disse stammer fra de respektive tjenesteudbyderes servere og kan omfatte elementer såsom indlæg eller videoer (fx fra udbyderen Vimeo).

(Sociale) plug-ins og andet indhold og funktionselementer behandler din IP-adresse, når du besøger websitet. Disse oplysninger er nødvendige for at vise indholdet og køre funktionerne. Plug-ins kan også bruge teknologier såsom pixeltags og web-beacons til markedsføringsformål (se "Cookies" og "Online markedsføring" nedenfor for at få flere oplysninger om dette).

Hvis du vil forhindre, at dine personlige oplysninger behandles på denne måde, kan du deaktivere cookies, begrænse deres brug i dine browserindstillinger eller bruge script-blokering (tilgængeligt i din browsers tilføjelsesprogrammer).

Oplysninger om plug-in-udbyderes formål med, omfang og behandling af dine personoplysninger og om dine rettigheder og muligheder, hvad angår indstillinger, kan findes i hver enkelt udbyders databeskyttelsesmeddelelser. Udbyderne giver brugerne mulighed for at gøre brug af specifikke databeskyttelsesindstillinger eller fravælge samme. Yderligere oplysninger om plug-in-udbyderne:

Facebook

Socialt netværk. Tjenesteudbyder: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Moderselskab: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Website: https://www.facebook.com. Oplysninger om databeskyttelse: www.facebook.com/policy.php

YouTube

Socialt netværk, videoplatform. Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Website: https://www.youtube.com/. Oplysninger om databeskyttelse: https://policies.google.com/privacy

Instagram

Socialt netværk. Tjenesteudbyder: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Moderselskab: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Website: www.instagram.com. Databeskyttelseserklæring: https://instagram.com/about/legal/privacy

Vimeo

Videoindhold. Tjenesteudbyder: Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Website: https://vimeo.com. Databeskyttelseserklæring: https://vimeo.com/privacy

Personoplysninger der ofte behandles af plug-in-udbydere (eksempler)

Stamdata, kommunikationsdata og brugsdata, fx den browser du bruger, og det faktum at browseren har fået adgang til det pågældende website, den anmodende computers IP-adresse, allokering af en personlig profil, hvis du er logget ind på udbyderens website, oplysninger om interaktionen (fx brug af knappen "Synes godt om" eller kommentarer skrevet)

Switzerland Cheese Marketings formål med behandling
 • Muliggøre interaktion med det respektive sociale netværk
 • Gøre vores websites mere indbydende og øge deres rækkevidde
Switzerland Cheese Marketings retsgrundlag for behandling
 • Legitime interesser i at gøre vores websites mere indbydende og forbedre interaktionen med dig som bruger
Cookies

Cookies er små tekstfiler, der sendes til browseren på din enhed (computer, mobiltelefon osv.) og gemmes der, når du får adgang til vores website og apps. Cookies indeholder oplysninger, der bruges til at tilskrive dig, brugeren, til din enhed – normalt uden dit navn, fx med numre. Afhængigt af cookietypen kan de også indeholde andre oplysninger (fx besøgte sider, besøgets varighed). Derudover bruger vi lignende teknologier såsom sporingspixels (pixeltags, web-beacons). Disse grafikker gør det muligt for os at indsamle statistiske data til online markedsføring eller webanalyse.

På den ene side bruger vi midlertidige (session) cookies, som slettes, når du forlader vores website og lukker din browser (fx for at gemme din indkøbskurv). På den anden side bruger vi også permanente cookies, som gemmes i en vis tidsperiode, efter du lukker din browsersession (fx for at kunne genkende dig næste gang, du besøger vores website, og vise dig reklamer, der er skræddersyet til dine interesser). Vi placerer også selv bestemte cookies (førstepartscookies, fx til væsentlige formål), mens andre kommer fra tredjepartsvirksomheder (tredjepartscookies, fx for at kunne behandle brugeroplysninger til markedsføringsformål).

Vi bruger et cookiesamtykkehåndteringsværktøj til at behandle cookiedata. Dit samtykke, tilbagekaldelsen heraf og administrationen af cookiedataene behandles med dette værktøj. Samtykkeerklæringen gemmes, så vi kan bekræfte, at du har givet dit samtykke, og vi ikke behøver at spørge dig igen. I cookiesamtykkestyringsværktøjet opdeler vi de cookies, vi bruger, i følgende kategorier:

Nødvendige cookies: Disse cookies er nødvendige for at kunne sikre, at websitet fungerer korrekt (Eksempler: Lagring af logins eller andre oplysninger indtastet af brugeren til brug for it-sikkerhed). Data fra disse cookies sendes kun til det pågældende website. Disse cookies kræver ikke samtykke fra dig, og de kan hverken aktiveres eller deaktiveres. Du kan dog deaktivere cookies i din browser.

Funktionelle cookies (også kendt som præstations-, analyse- og statistikcookies): Disse cookies hjælper os med at forbedre vores websites, produkter og tjenesteydelser (Eksempler: Google Tag Manager [gør det nemmere at implementere webanalyseværktøjer såsom Google Analytics], videoafspillere). Disse cookies er ikke valgt på forhånd. De kræver dit samtykke og kan aktiveres, begrænses eller deaktiveres.

Markedsføringscookies (eller reklamecookies, brugertilpasningscookies): Disse cookies bruges til at vise personlig tilpasset annoncering, der er skræddersyet til brugerne på grundlag af de websites, de har fået adgang til (Eksempler: DoubleClick-annonce fra Google, Google Analytics, Facebook Pixel, Teads Pixel). Disse cookies er ikke valgt på forhånd. De kræver dit samtykke og kan aktiveres, begrænses eller deaktiveres.

Du kan finde oplysninger om de cookies, vi bruger, her.

Forenklet oversigt:

Personoplysninger der behandles (i kategorier)
 • Brugsdata (fx besøgte websites, interesse for indhold, adgangstidspunkter, brugerpræferencer)
 • Metadata og kommunikationsdata (fx enhedsoplysninger, IP-adresser, oplysninger til identifikation / godkendelse af brugere)
Formål med behandling
 • Tilvejebringe websites og sikre, at de fungerer korrekt (teknisk nødvendigt)
 • Sikre og beskytte funktioner og tilbud på vores websites
 • Tilpasse vores websites i overensstemmelse med brugernes behov og interesser
 • Vise interessebaseret annoncering på vores website og tredjepartswebsites under fremtidig brug
Retsgrundlag for behandling
 • Samtykke, når vi anmoder om det
 • Legitime interesser (fx i den rentable drift af vores onlinetilbud og forbedring heraf)
 • Opfylde kontraktlige forpligtelser, hvis brugen af cookies er påkrævet
Tracking Tools

Sporingsværktøjer bruges til at måle og optimere tilbud og evaluere brugeradfærd. Vi bruger webanalysetjenesten Google Analytics, som anvender cookies som genkendelsesmetode.

Du kan finde oplysninger om de sporingsværktøjer, vi bruger, her.

Forenklet oversigt:

Personoplysninger der behandles (i kategorier)
 • Brugsdata (fx besøgte websites, interesse for indhold, adgangstidspunkter)
 • Metadata og kommunikationsdata (fx enhedsoplysninger, IP-adresser)
Formål med behandling
 • Måle rækkevidde (fx genkendelse af tilbagevendende brugere, oprettelse og brug af adgangsstatistikker)
 • Sporing (fx interesse- og adfærdsbaseret oprettelse af brugerprofiler, brug af cookies)
 • Måle effektiviteten af markedsføringsforanstaltninger
 • Oprette brugerprofiler
 • Annoncering til vores websites brugere på andre sites (remarkedsføring)
 • Interesse- og adfærdsbaseret markedsføring
Retsgrundlag for behandling
 • Samtykke, når vi anmoder om det
 • Legitime interesser (fx i den rentable drift af vores onlinetilbud og forbedring heraf)

Vi behandler dine data med henblik på online markedsføring, primært for at markedsføre annonceringssteder eller indhold, som vi bruger på grundlag af dine potentielle interesser, og for at måle effektiviteten. Dette gør det muligt for os, baseret på din brugeradfærd på et bestemt website, at vise reklamer, der er individuelt skræddersyet til dig på fx partnerwebsites.

På basis af din brugeradfærd på vores website, på sociale netværk eller på partnerwebsites, opretter vi brugerprofiler (profilering), der gemmes i cookies (filer) eller via lignende processer. Data, der gemmes på denne måde, kan også evalueres på andre websites, suppleres med andre data og gemmes på servere hos online markedsføringsudbydere.

Brugeradfærd omfatter fx besøgte websites og deres indhold, tekniske data (fx anvendte browsere, IP-adresser), brugstider og placeringsdata (hvis du har givet dit samtykke til sidstnævnte).

Generelt anvendes anonymiserede brugerprofiler, der for eksempel ikke indeholder navne eller e-mailadresser, og hvor der kun bruges forkortede IP-adresser. Det betyder, at vi og andre udbydere ikke kender din faktiske identitet. Vi har kun adgang til de oplysninger, der er gemt i brugerprofilerne. I undtagelsestilfælde kan vi dog knytte dine personoplysninger til brugerprofilerne (fx når vi bruger en online markedsføringsproces på et socialt netværk, som du har fået adgang til som bruger, der er logget på, og det sociale netværk forbinder din profil med brugeradfærden).

Vi har oplysninger om vores online markedsføringsforanstaltningers effektivitet (fx om de førte til indgåelse af en kontrakt med os) og bruger dette til at måle vores markedsføringsforanstaltningers succes.

Vi bruger Facebook Pixel, Twitter Analytics, Google Ads, Google Tag Manager og Google Ad Manager.

Du kan fravælge behandlingen af dine personoplysninger på den pågældende udbyders website eller i din browsers cookieindstillinger.

Facebook Pixel inklusive Custom Audiences

Facebook Pixel og Custom Audiences kan bruges til følgende formål:

 • Facebook kan definere personer, der får adgang til vores onlinetilbud, som en annonceringsmålgruppe, hvilket resulterer i, at Facebook vil vise potentielt interesserede brugere annoncer.
 • Vi kan måle vores markedsføringsforanstaltningers effektivitet og succes og bruge disse oplysninger til statistiske formål, for eksempel ved at kunne se om brugerne videresendes til vores website via Facebook-annoncer.

Vi er sammen med Facebook Ireland Ltd. ansvarlige for indsamling og vedligeholdelse af hændelsesdata ved overførsel (fx for direkte meddelelser (DM) via Facebook Messenger og for visning af annoncer). Vi har indgået en kontrakt med Facebook til dette formål (“Controller Addendum”, se: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum).

Hvis Facebook giver os oplysninger, analyser osv., er vi ikke fælles dataansvarlige. Det er så Facebook, der er kontraktbehandleren: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing).

Facebook indsamler visse kontaktdata (fx navne og e-mailadresser), eller vi overfører disse data til Facebook for at kunne danne målgrupper for potentielle interesser. Når målgrupperne er blevet dannet, slettes disse kontaktdata. Kontaktdataene sendes i krypteret form (hash-værdier).

Twitter Analytics

Twitter Analytics gør det muligt for os at måle vores online markedsføringsforanstaltningers effektivitet ved at overføre oplysninger til os om, hvor mange brugere der har klikket på vores annoncer og er blevet videresendt til vores website. De data, vi modtager, kan ikke bruges til at drage konklusioner om din identitet. Men Twitter kan selv gemme og behandle dine personoplysninger og oprette en forbindelse til en brugerprofil. Dette gør det muligt for Twitter og især Twitters partnere at vise annoncer på websites. Tjenesteudbyder: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland. Moderselskab: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Website: https://twitter.com. Databeskyttelseserklæring: https://twitter.com/en/privacy

 

Google Ads konverteringsmåling (tidligere AdWords)

Google Ads gør det muligt for os at vise annoncer, der er skræddersyet til brugernes potentielle interesser, inden for Googles tjenesteydelser (fx Google-søgeresultater, YouTube-videoer). Derudover giver oplysninger, der sendes til os, om hvor mange brugere, der har klikket på vores annoncer, os mulighed for at måle vores online markedsførings effektivitet. Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Website:  https://marketingplatform.google.com. Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

Google Tag Manager gør det nemmere at implementere webanalyseværktøjer. Din IP-adresse overføres / videregives til Google, så den kan køre Google Tag Manager. Der oprettes dog ingen brugerprofiler, og der gemmes ingen cookies. Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Website:  https://marketingplatform.google.com. Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy

Google Ad Manager (tidligere DoubleClick)

Google Ad Manager gør det muligt for os at gennemføre remarkedsføringsaktiviteter, dvs. vise annoncer der er skræddersyet til brugernes potentielle interesser i realtid inden for Googles tjenesteydelser (fx Google-søgeresultater, YouTube-videoer). Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Website:  https://marketingplatform.google.com. Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy

Personoplysninger der behandles (i kategorier)
 • Brugsdata (fx besøgte websites, adgangstidspunkter, interesse i indhold)
 • Metadata og kommunikationsdata (fx enhedsoplysninger, IP-adresser, lokationsdata)
 • Kontaktdata (fx e-mailadresser, navne)
Formål med behandling
 • Markedsføring og remarkedsføring
 • Oprette brugerprofiler
 • Måle markedsføringsforanstaltningers effektivitet og succes
 • Oprette målgrupper til markedsføringsformål
Retsgrundlag for behandling
 • Samtykke
 • Legitime interesser i at forbedre vores tjenesteydelser og tilbud og gøre dem mere rentable

Vi bruger tredjepartsprogrammer til at afholde video- og telefonkonferencer og dele computerskærme. Nogle af dine personoplysninger (fx login- og kontaktoplysninger, video- og lyddata, chatbeskeder, brugsdata og metadata og i nogle tilfælde data til markedsføringsformål) gemmes af disse udbydere på deres servere og behandles. Se de relevante udbyderes databeskyttelseserklæringer.

Vi bruger Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams.

Vi bruger følgende tjenesteudbydere:

Zoom

Videokonferencer, webkonferencer. Tjenesteudbyder: Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd., Suite 600, San Jose, CA 95113, USA. Website: https://zoom.us. Databeskyttelseserklæring: https://explore.zoom.us/en/privacy/

Google Meet

Videokonferencer, webkonferencer. Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Website:  https://apps.google.com/meet/. Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy

Microsoft Teams

Videokonferencer, webkonferencer. Tjenesteudbyder: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA. Website: https://products.office.com. Databeskyttelseserklæring: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Personoplysninger der behandles (i kategorier)
 • Usage data (e.g. websites accessed, access times, interest in content)
 • Meta-data and communication data (e.g. device information, IP addresses)
 • Contact and content data (e.g. e-mail addresses, telephone numbers, text entries during registration)
Formål med behandling
 • Levere kontraktlige tjenesteydelser
 • Kommunikation
 • Virksomhedens administrative organisation
Retsgrundlag for behandling
 • Samtykke
 • Forespørgsler forud for indgåelse af kontrakt eller kontraktudførelse
 • Legitime interesser

Vi bruger softwaretjenester, der leveres af tredjepartsudbydere, til at gemme og administrere data via internettet (fx kalender, e-mailadresser, chats, regnskabsprogrammer, udveksling af data). Dine personoplysninger kan blive behandlet i forbindelse med disse aktiviteter. Hvad angår de personoplysninger, der anvendes, henvises til de datakategorier, der er anført i denne databeskyttelseserklæring, hvor man kan se detaljer om de respektive processer. Tredjepartsudbydere kan også behandle personoplysninger i forbindelse med processerne, fx visse kontaktoplysninger eller brugs- og metadata.

Vi bruger Microsoft Cloud, Dropbox, Google Drive og Abacus.

Vi bruger følgende tjenesteudbydere:

Microsoft cloudtjenester

Cloududbyder. Tjenesteudbyder: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA. Website: https://microsoft.com/en-us. Databeskyttelseserklæring: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Dropbox

Cloududbyder. Tjenesteudbyder: Dropbox, Inc., 333 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA. Website:  https://www.dropbox.com/en. Databeskyttelseserklæring: https://www.dropbox.com/privacy

Google cloudtjenester

Cloududbyder. Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Website: https://cloud.google.com/. Databeskyttelseserklæring: https://www.google.com/policies/privacy

Abacus

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach, Schweiz.

Tlf. +41 71 292 2525
info@abacus.ch

Website: https://www.abacus.ch

Databeskyttelseserklæring: https://www.abacus.ch/en/data-protection

 

 

Personoplysninger der behandles (i kategorier)
 • Brugsdata (fx besøgte websites, adgangstidspunkter, interesse i indhold)
 • Indholdsdata (fx videoer, fotografier, tekstindhold)
 • Kontaktdata (fx e-mailadresser, telefonnumre)
 • Metadata og kommunikationsdata (fx enhedsoplysninger, IP-adresser)
Formål med behandling
 • Virksomhedens administrative organisation
Retsgrundlag for behandling
 • Samtykke
 • Forespørgsler forud for indgåelse af kontrakt eller kontraktudførelse
 • Legitime interesser

Vi afholder konkurrencer og andre lignende arrangementer ("Konkurrencer"). I forbindelse hermed indsamler vi både kontakt- og indholdsdata. Vi har brug for disse data for at kunne kommunikere med dig, for at informere om konkurrencer og til markedsføringsformål. Mere detaljerede oplysninger findes i vilkår og betingelser for at deltage. Konkurrencer kan også gennemføres via sociale netværk eller tredjepartsplatforme. I disse tilfælde gælder databeskyttelsesbestemmelserne for disse netværk og platforme også.

Personoplysninger der behandles (i kategorier)
 • Stamdata (fx navne, adresser, fødselsdato, køn)
 • Kontaktdata (fx e-mailadresse, telefonnummer)
 • Indholdsdata (fx indhold fra onlineformular, information om konkurrencen)
Formål med behandling
 • Afholde konkurrencer
 • Behandling til markedsføringsformål
Retsgrundlag for behandling
 • Samtykke
 • Forespørgsler forud for indgåelse af kontrakt eller kontraktudførelse
 • Legitime interesser i at forbedre vores tjenesteydelser og tilbud, konkurrencens sikkerhed og forebyggelse af misbrug
 • Overholde juridiske forpligtelser

Vi behandler dine personoplysninger, når vi udsender nyhedsbreve, der kun udgives i elektronisk form. Det kan være kontaktoplysninger (fx dit navn), indholdsdata (fx indhold fra onlineformularen), kommunikationsdata (fx enhedsoplysninger) og brugsdata (fx hvilke artikler du klikker på). Du modtager nyhedsbreve på baggrund af dit samtykke, fx fordi du har abonneret på dem, eller vores legitime interesser i direkte markedsføring. Vi bruger tjenesteudbyderen Mailchimp til nyhedsbreve. Du kan til enhver tid bede os om at stoppe med at sende dig nyhedsbreve.

Vi behandler personoplysninger, når vi sender nyhedsbreve, e-mails og andre elektroniske meddelelser ("Nyhedsbreve") om specifikke forhold, om vores tjenesteydelser og om os selv. Vi behandler dine kontaktoplysninger (e-mailadresse, adresse og navn til personalisering), indholdsdata og kommunikationsdata. Derudover indsamles der tekniske oplysninger, når du åbner nyhedsbrevet (fx IP-adresse, tidspunkt hvor nyhedsbrevet blev åbnet, din browser og dit operativsystem), og åbnings- og klikfrekvenser måles. Vores mål med at behandle de tekniske data og analysere målgrupper, din læseadfærd (adgangssteder i henhold til IP-adresse) og adgangstidspunkt er at skræddersy vores produkter og tjenesteydelser nøje til dine behov og generelt forbedre dem.

Du modtager nyhedsbreve på baggrund af dit samtykke, dvs. fordi du abonnerer på dem, eller vores legitime interesser (fx markedsføring til eksisterende kunder). For at forhindre at nogle tilmelder sig med andres e-mailadresser, vil du modtage en e-mail, efter du har registreret dig, der beder dig om at bekræfter din registrering (dobbelt opt-in). IP-adresse, ændring i registreringsdata, registreringstidspunkt og bekræftelse registreres til dokumentationsformål. Forudsat at du bekræfter, at du tidligere har givet dit samtykke, kan du til enhver tid anmode om, at det slettes.

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbreve via linket i slutningen af nyhedsbrevet eller kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet, for at anmode om, at vi ikke længere sender nyhedsbrevet til dig (med fremadrettet virkning). Vi gemmer afmeldte e-mailadresser til dokumentationsformål og for at forhindre, at nyhedsbreve sendes til disse modtagere igen (blokeringslister).

Vi sender nyhedsbreve med Mailchimp, en virksomhed med domicil i USA. Brugerdata kan behandles uden for EØS og Schweiz (fx i USA).

Mailchimp

E-mailmarkedsføringsplatform. Tjenesteudbyder: Mailchimp – Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Website: https://mailchimp.com. Databeskyttelseserklæring: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Personoplysninger der behandles (i kategorier)
 • Stamdata (fx navne, adresser, fødselsdato, køn)
 • Kontaktdata (fx e-mailadresse, telefonnummer)
 • Indholdsdata (fx indhold fra onlineformular)
 • Brugsdata (fx adgangstidspunkt, besøgte websites, interesse i indhold)
 • Metadata og kommunikationsdata (fx IP-adresse, enhedsoplysninger)
Formål med behandling
 • Direkte markedsføring (fx via e-mail)
 • Levere kontraktlige tjenesteydelser
 • Kundeservice
Retsgrundlag for behandling
 • Samtykke
 • Legitime interesser i direkte markedsføring
Post, fax, telefon

Vi behandler personoplysninger, der leveres via post, telefon eller fax, til markedsføringsformål i forbindelse med specifikke forhold, vores tjenesteydelser og os selv. Vi behandler dine kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer og navn til personalisering).

Du modtager sådanne meddelelser på baggrund af dit samtykke eller vores legitime interesser (fx markedsføring til eksisterende kunder). Du kan til enhver tid afmelde meddelelser og anmode om, at vi ophører med at sende dem til dig (med fremadrettet virkning). Vi gemmer afmeldte kontaktoplysninger til dokumentationsformål og for at forhindre, at nyhedsbreve sendes til disse modtagere igen (blokeringslister). Forudsat at du bekræfter, at du tidligere har givet dit samtykke, kan du til enhver tid anmode om, at det slettes.

Personoplysninger der behandles (i kategorier)
 • Stamdata (fx navne, adresser, fødselsdato, køn)
 • Kontaktdata (fx e-mailadresse, telefonnummer)
Formål med behandling
 • Direkte markedsføring (fx med post)
 • Levere kontraktlige tjenesteydelser
 • Kundeservice
Retsgrundlag for behandling
 • Samtykke
 • Legitime interesser i direkte markedsføring

Vi er repræsenteret på sociale netværk, nærmere bestemt Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn og TikTok. Vi behandler brugeres data ved at kommunikere med dem eller tilbyde dem oplysninger om os. Generelt bruger disse sociale netværk brugerdata til markedsførings- og markedsundersøgelsesformål, som vi ikke har indflydelse på. Brugerdata kan behandles uden for EØS og Schweiz (fx i USA). Se de respektive sociale netværks databeskyttelseserklæringerne og muligheder for at framelde.

Facebook

Socialt netværk, tjenesteudbyder. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Moderselskab: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Website: https://www.facebook.com. Oplysninger om databeskyttelse: www.facebook.com/policy.php

Sammen med Facebook Ireland Ltd. er vi ansvarlige for at indsamle data om besøgende på vores Facebook-side ("Fanside"). Som fansideoperatør har vi underskrevet en kontrakt med Facebook ("Oplysninger om sideindsigt",  https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Denne definerer især de sikkerhedsforanstaltninger, som Facebook skal træffe, og den registreredes rettigheder, som Facebook skal respektere (fx om brugerne kan sende oplysninger eller anmodning om sletning direkte til Facebook).

YouTube

Socialt netværk, videoplatform. Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Website: https://www.youtube.com/. Oplysninger om databeskyttelse: https://policies.google.com/privacy

Instagram

Socialt netværk. Tjenesteudbyder: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Moderselskab: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Website: https://www.instagram.com. Databeskyttelseserklæring: https://instagram.com/about/legal/privacy

Twitter

Socialt netværk. Tjenesteudbyder: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland. Moderselskab: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Website: https://twitter.com. Databeskyttelseserklæring: https://twitter.com/en/privacy

LinkedIn

Socialt netværk. Tjenesteudbyder: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Website: https://www.linkedin.com. Databeskyttelseserklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

TikTok

Socialt netværk. Tjenesteudbyder: musical.ly Inc., 10351 Santa Monica Blvd #310, Los Angeles, CA 90025 USA. Brugere i EØS: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland. Brugere i Storbritannien: TikTok Information Technologies UK Limited, 6th Floor, One London Wall, London, EC2Y 5EB, Storbritannien. Website: https://www.tiktok.com. Databeskyttelseserklæring: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy

Personoplysninger der behandles (i kategorier)
 • Stamdata (fx navne, adresser, fødselsdatoer)
 • Kontaktdata (fx e-mailadresse, telefonnummer)
 • Indholdsdata (fx indhold fra onlineformular)
 • Brugsdata (fx adgangstidspunkter, besøgte websites, genkendelse af tilbagevendende besøgende)
 • Metadata og kommunikationsdata (fx IP-adresse, enhedsoplysninger)
Formål med behandling
 • Kommunikation, kontaktanmodninger
 • Sporing (fx oprettelse af brugerprofiler, interesse- og adfærdsbaseret markedsføring, brug af cookies)
 • Måle rækkevidde (fx genkendelse af tilbagevendende brugere, oprettelse og brug af adgangsstatistikker)
Retsgrundlag for behandling
 • Legitime virksomheds- og kommunikationsrelaterede interesser i at tilbyde en informations- og kommunikationskanal

Vi behandler personoplysninger (fx navn, post- eller e-mailadresse og andre oplysninger efter behov), når vi afholder arrangementer for kunder eller samarbejdspartnere (fx sponsor- eller markedsføringsarrangementer) eller for vores aktionærer / bestyrelse (fx en årlig, ordinær generalforsamling). Yderligere oplysninger vil blive oplyst i de relevante vilkår og betingelser for deltagelse.

Vi behandler data for at afholde disse arrangementer og til kommunikations- og markedsføringsformål, fx målrettet kommunikation til at henlede din opmærksomhed på bestemte arrangementer.

Personoplysninger der behandles (i kategorier)
 • Stamdata (fx navne, adresser)
 • Kontaktdata (fx e-mailadresse, telefonnummer)
 • Indholdsdata (fx oplysninger fra tilmeldingsformularen, data relateret til arrangementet)
Formål med behandling
 • Arrangementer
 • Kommunikation, kontaktanmodninger
 • Interesse- og adfærdsbaseret markedsføring
Retsgrundlag for behandling
 • Forespørgsler forud for indgåelse af kontrakt eller kontraktudførelse
 • Overholde juridiske forpligtelser
 • Legitime virksomheds- og kommunikationsrelaterede interesser i at tilbyde en informations- og kommunikationskanal

Vi behandler personoplysninger, når du ansøger om et job hos os. De oplysninger, der kræves, er beskrevet i jobbeskrivelsen, behovsprofilen eller de formularindtastninger, du skal foretage online. Normalt vil de oplysninger, vi har brug for, være dit navn, adresse og yderligere kontaktoplysninger, dit CV, eksamensbeviser, certifikater og referencer.

Jobansøgninger via onlineformularer sendes i krypteret form ved hjælp af den nyeste teknologi. Ansøgninger, der sendes via e-mail, er ikke krypterede, så vi påtager os intet ansvar for overførslen. Hvis du ønsker at sende din ansøgning til os på en anden måde, bedes du kontakte os.

Vi sletter normalt personoplysninger fra jobansøgninger inden for seks måneder, efter ansøgningsprocessen er afsluttet. Hvis du giver os dit samtykke, kan vi beholde din ansøgning med henblik på at overveje den til fremtidige ledige stillinger.

Personoplysninger der behandles (i kategorier)
 • Stamdata (fx navne, adresser, fødselsdato, køn)
 • Kontaktdata (fx e-mailadresse, telefonnummer)
 • Indholds- og kontraktdata (fx oplysninger i forbindelse med ansøgningen, såsom referencer og kvalifikationer)
 • Særligt følsomme data i individuelle tilfælde (fx hvis sundhedsdata er relevante for det pågældende job)
Formål med behandling
 • Vurdere ansøgerens egnethed til det annoncerede job
 • Gemme ansøgninger til potentielle, fremtidige ledige stillinger (hvis ansøgeren anmoder herom)
Retsgrundlag for behandling
 • Forespørgsler forud for indgåelse af kontrakt eller kontraktudførelse
 • Udtrykkeligt samtykke, hvis der kræves særligt følsomme oplysninger til ansøgningen
 • Behandling til forebyggende sundheds- eller arbejdsmedicinske formål, hvis der behandles særligt følsomme oplysninger

Vi behandler personoplysninger for at overholde love og forordninger. Disse omfatter for eksempel at overholde gældende love og bestemmelser, håndtere klager, gennemføre interne undersøgelser, besvare forespørgsler fra domstole og myndigheder og hævde, udøve og forsvare os mod retskrav.

Personoplysninger der behandles (i kategorier)
 • Stamdata (fx navne, adresser, fødselsdato, køn)
 • Kontaktdata (fx e-mailadresse, telefonnummer)
 • Kontraktdata
 • Indholdsdata
 • Brugsdata (fx besøgte websites, interesse for indhold, adgangstidspunkter, brugerpræferencer)
 • Metadata og kommunikationsdata (fx enhedsoplysninger, IP-adresser, oplysninger til identifikation / godkendelse af brugere)
 • Finansdata
 • Hvor det er nødvendigt, særligt følsomme personoplysninger
 • Yderligere data, der er nødvendige i forbindelse med behandling
Formål med behandling
 • Overholdelse af love og forordninger
 • Sikre overholdelse
 • Opspore og undersøge misbrug
 • Hævde vores krav og forsvare os mod dem, der fremsættes mod os
Retsgrundlag for behandling
 • Overholde juridiske forpligtelser
 • Legitime interesser i at undgå tab / skade og overholdelse af krav
 • Kontraktudførelse

Vi behandler personoplysninger til administrative og organisatoriske formål inden for hver enkelt Switzerland Cheese Marketing virksomhed. Data overføres også mellem Switzerland Cheese Marketing virksomheder (fx for at videresende forespørgsler og kreditoplysninger eller gennemgå og forbedre vores processer). Vi videregiver også personoplysninger til tredjeparter uden for Schweiz til sådanne formål (fx bogføring udført af tredjepartsudbydere, rådgivningstjenester fra advokater og skatterådgivere, it-administration udført af it-selskaber, betalingsinddrivelse udført af betalingsinddrivelsesvirksomheder).

Personoplysninger der behandles (i kategorier)
 • Stamdata (fx navne, adresser, fødselsdatoer, køn)
 • Kontaktdata (fx e-mailadresse, telefonnummer)
 • Kontraktdata
 • Indholdsdata
 • Brugsdata (fx besøgte websites, interesse for indhold, adgangstidspunkter, brugerpræferencer)
 • Metadata og kommunikationsdata (fx enhedsoplysninger, IP-adresser, oplysninger til identifikation / godkendelse af brugere)
 • Finansdata
 • Hvor det er nødvendigt, særligt følsomme personoplysninger
Formål med behandling
 • Administrere data der anvendes af mere end én Switzerland Cheese Marketing virksomhed
 • It-administration
 • Regnskab
 • Dataarkivering
 • Videresende forespørgsler til ansvarlige organer
 • Gennemgang og forbedring af processer
Retsgrundlag for behandling
 • Overholde juridiske forpligtelser
 • Legitime interesser i de enkelte Switzerland Cheese Marketing virksomheders formål med at behandle og i den overordnede interesse for alle virksomheder inden for Switzerland Cheese Marketing
 • Kontraktudførelse

5. Videregivelse og tilvejebringelse af adgang til personoplysninger

Vi kan overføre og give adgang til personoplysninger, som vi modtager fra dig eller fra tredjeparter, både inden for og mellem hver enkelt Switzerland Cheese Marketing virksomhed ("videresendelse").

Vi kan også videregive personoplysninger, som vi modtager fra dig eller tredjeparter, fx myndigheder, domstole, personer og andre organer / virksomheder.

Vi udveksler ikke, og vi sælger ikke, personoplysninger til tredjeparter. Dataoverførslen finder kun sted inden for det omfang, der er defineret i denne databeskyttelseserklæring. Vi videregiver kun personoplysninger til tredjeparter, der behandler dine personoplysninger på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruktioner. Vi videregiver også dine personoplysninger til tredjeparter, hvis vi er juridisk forpligtet eller berettiget til at gøre dette.

Overførsel og tilvejebringelse af adgang til Switzerland Cheese Marketing virksomheder: Hvis dette finder sted af administrative årsager, udøver vi legitime iværksætter- og forretningsinteresser. Dette kan også ske – hvis det er nødvendigt – for at opfylde kontraktlige forpligtelser, på grundlag af dit samtykke, eller fordi der er juridiske grunde til at gøre det.

Overførsel og tilvejebringelse af adgang til tredjeparter uden for Switzerland Cheese Marketing: Disse kan fx være it-tjenesteudbydere (fx hosting, e-mailnyhedsbrev, dataanalyse, websitedrift), logistikvirksomheder (forsendelse af varer), betalingstjenesteudbydere, rådgivende tjenesteudbydere (advokater, skatterådgivere, revisorer, rekrutteringsbureauer osv.) og myndigheder og domstole. I denne proces overholder vi de gældende lovkrav og underskriver kontrakter med disse modtagere, som garanterer, at dine personoplysninger beskyttes.

6. Videregivelse af personoplysninger til udlandet

Modtagerne af dine personoplysninger kan også befinde sig i udlandet, dvs. i et land i Den Europæiske Union (EU), Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller et andet land andetsteds i verden. Når personoplysninger videregives eller oplyses til modtagere i andre lande eller behandles i andre lande, sker dette altid i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser.

Personoplysninger videregives, oplyses og / eller behandles kun i udlandet i lande med et passende databeskyttelsesniveau. Hvis de pågældende lande ikke har dette, påtvinger vi kontraktlige forpligtelser – baseret på en vurdering af den enkelte sag – ved hjælp af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller den føderale databeskyttelseskommissærs standardkontrakt i Schweiz og / eller indhenter en garanti for, at modtageren har de nødvendige certificeringer, eller at der forefindes bindende interne databeskyttelsesregler ("Bindende virksomhedsregler").

Undtagelser fra denne regel er mulige i følgende tilfælde: Efter du har fået forklaret risiciene, giver du dit udtrykkelige samtykke til videresendelse / oplysning. Videresendelse / oplysning om dine personlige data er nødvendig for udførelsen af kontrakten. Videresendelse / oplysning sker grundet udøvelse af retskrav eller udøvelse eller beskyttelse af andre væsentlige legitime interesser i særlige tilfælde.

7. Tekniske og organisatoriske foranstaltninger

Inden for rammerne af de gældende lovkrav træffer vi passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre en passende beskyttelse af dine personoplysninger. I processen tager vi hensyn til den seneste teknologiske udvikling, beskaffenheden, omfanget, omstændighederne og formålene med behandlingen af personoplysningerne og de forskellige sandsynligheder for forekomst og alvorsgraden af risici for de berørte personers rettigheder og frihedsrettigheder.

Tekniske foranstaltninger omfatter for eksempel kryptering af vores website, vedligeholdelse af logfiler, adgangsbegrænsning, databeskyttelsesvenlige forbedringer og sikkerhedskopiering af data. Organisatoriske foranstaltninger omfatter fx indgåelse af fortrolighedsaftaler og andre kontrakter, uddannelse af vores medarbejdere og kontrol af tjenesteudbydere.

8. Automatiseret individuel beslutningstagning

Vi engagerer os generelt ikke i automatiseret individuel beslutningstagning, dvs. juridiske beslutninger hvor mennesker ikke er involveret i processen (fx kreditkontrol). Hvis vi gør dette, giver vi dig besked herom og indhenter dit samtykke, hvis det er nødvendigt.

9. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger i overensstemmelse med de lovmæssige krav, dvs. når du tilbagekalder dit samtykke til databehandling, når vi ikke længere har en legitim interesse i at opbevare personoplysningerne, eller vi ikke længere har tilladelse til at opbevare oplysningerne af andre årsager (fx at formålet ikke længere er nødvendigt). Der er undtagelser fra denne regel, især når personoplysningerne er nødvendige til andre formål, herunder juridiske formål.

Dine personoplysninger vil blive gemt:

 • Indtil du trækker dit samtykke tilbage
 • Indtil årsagen til behandlingen af dine personoplysninger ophører med at gælde, eller behandlingen ikke længere er nødvendig (fx efter du har trukket din ansøgning om et job tilbage. I tilfælde af kontrakter gælder årsagen, mindst indtil fristerne for garanti eller erstatningskrav er udløbet, så længe personoplysninger er nødvendige for at hævde retskrav)
 • Indtil vi ikke længere har en legitim interesse i at opbevare dem (fx når vi ikke længere har brug for personoplysninger til at forsvare os mod eller fremsætte retskrav eller garantere it-sikkerhed)
 • Så længe vi er juridisk forpligtet til at gøre det (fx lovbestemte opbevaringsperioder for kvitteringer, selvangivelser osv. til skatte-, selskabs- eller erhvervsretslige formål)

Du kan finde yderligere oplysninger om sletning i vores databeskyttelseserklæring.

10. Rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger

I overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser har du følgende rettigheder:

 • Ret til oplysning: Du har ret til at blive informeret om, hvorvidt vi behandler dine personoplysninger, og hvilke oplysninger vi behandler, og til at modtage yderligere oplysninger og en kopi af dataene i overensstemmelse med love og forordninger. Retten til oplysning kan begrænses i visse tilfælde (fx hvis det er nødvendigt for at beskytte andre personer).
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige eller ufuldstændige personoplysninger rettet / fuldført.
 • Ret til sletning og begrænsning af behandling: Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du ret til at anmode om, at dine personoplysninger slettes, eller deres behandling begrænses (fx midlertidig udskydelse af behandling). Der er undtagelser fra dette. For eksempel er det muligvis ikke muligt at slette, hvis personoplysninger er nødvendige for at hævde et retskrav.
 • Ret til dataoverførsel: Du har ret til at få de personoplysninger, du har givet os, i et struktureret, standardiseret, maskinlæsbart format eller få dem videresendt til en anden dataansvarlig i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser.
 • Ret til at tilbagekalde samtykke: Når vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dette samtykke til enhver tid.
 • Ret til at gøre indsigelse: Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, der udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1 (e) eller (f) i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på sådan markedsføring. Dette gælder også for profilering, i det omfang denne er forbundet med sådan direkte markedsføring.

11. Indgivelse af klager til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med databeskyttelsesforordningerne.

Du kan indgive en klage til en tilsynsmyndighed i den medlemsstat i Den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvor du bor, eller hvor du arbejder, eller i den medlemsstat i EU/EØS hvis databeskyttelsesforordninger, du mener, er blevet overtrådt. En liste over databeskyttelsesmyndigheder findes fx her.

I Schweiz kan du kontakte den føderale databeskyttelses- og informationskommissær.

12. Ændringer i databeskyttelseserklæringen

Vi kan ændre denne databeskyttelseserklæring, navnlig i tilfælde af ændringer i loven, vores databehandlingsprocedurer eller virksomheders kontaktoplysninger. Hvis vi er forpligtet til at gøre dette (fx hvis grundlaget for dit samtykke ændres), informerer vi dig individuelt om eventuelle ændringer.