Maaseutuidylli ei muodostu ainoastaan laiduntavista maitolehmistä, vaan laidunnus auttaa merkittävästi myös laidunmaiden ylläpitämisessä. Laidunnuksen merkitys ei rajoitu ympäristön ja maiseman ylläpitoon. Se vaikuttaa myös kasvillisuuden kehitykseen erityisesti siitä syystä, että lehmien ulosteet lannoittavat maaperää luonnonmukaisesti ja edistävät siten maaperän mikrobiston monimuotoisuutta. Ilman maitolehmien laidunnusta nämä maisemat kasvaisivat umpeen ja muuttuisivat pikkuhiljaa metsiksi. Karjan laidunnus mahdollistaa sen sijaan tiettyjen kasvilajien kehittymisen. Laidunmailla kasvaa heinä-, palko- ja jopa maustekasveja.
Maisemahoidossa myös ihminen hoitaa oman osuutensa huolehtimalla pensasaitojen, penkereiden ja kivimuurien kunnosta, jotka toimivat lukuisien hyönteisten, lintujen ja pieneläinten suojapaikkoina ja ravinnonlähteinä.
Näin ollen lypsykarjan laidunnus on vuosisatojen aikana vakiintunut tapa, joka edelleen edistää kaikkien hyvinvointia.

01_Kuehe.jpeg

Eläin- ja ympäristöystävällinen tuotanto

Sveitsi on laitumien maa. Siinä missä paikalliset viettävät vapaa-aikaansa laitumilla kävellen, lehmille ne ovat koti. Lehmien syömä tuore heinä sekä olki ja muu karkearehu, jota säilötään talvirehuksi, sopii täydellisesti lypsykarjan ruoansulatukselle. Tämänkaltainen ruokinta vaikuttaa positiivisesti maidon laatuun esimerkiksi lisäämällä sen monityydyttymättömien rasvahappojen pitoisuutta. Erilaisten tutkimusten mukaan tällainen ruokinta vähentää lisäksi kasvihuonekaasupäästöjä, joita muodostuu eläinten ruoansulatuksessa.

Raakamaitojuuston valmistuksessa on välttämätöntä olla käyttämättä kaikenlaista säiliörehua ja sellaista rehua, jota säilötään käymisprosessin avulla. Laidunnus on luonnonmukainen ruokintamuoto, joka mahdollistaa lehmien vapaan liikkumisen ja lajityypillisen laumakäyttäytymisen, mikä puolestaan pidentää eläinten elinikää ja parantaa niiden hedelmällisyyttä. Suurin osa lypsykarjamme rehusta tuotetaan suoraan tilalla tai tämän lähiympäristössä. Tämän vaatimuksen ansiosta kuljetusmatkat lyhenevät ja hiilidioksidipäästöt vähenevät. Terveestä ympäristöstä eivät hyödy pelkästään matkailijat ja vieraat, vaan se on välttämätön lehmiemme terveyden kannalta.

Kuehe_im_Stall.jpg

Yhteiskunnallisesti hyväksyttävä tuotanto

Vastuullinen tuotanto on kiinteästi sidoksissa resurssien eli veden, energian tai maaperän tehokkaaseen käyttöön.

Myös jätteiden hyödyntäminen on meille sydämen asia. Juuston valmistuksen sivutuotteena syntyvä hera voi kuormittaa ympäristöä, mutta sitä on käytetty jo pitkään sikojen ruokinnassa. Heran hyötykäyttö ei tuota pelkästään hyötyjä. Myös muita mahdollisuuksia hyödynnetään, esimerkiksi biokaasutuotantoa tai maitolehmien ja lihakarjan pitämistä sekalaumoissa, jolloin jälkimmäiset syövät heinän lisäksi myös heraa.

Tehokas energiankäyttö on juustoloille erittäin tärkeää. Monet niistä ovat käyttäneet energia-auditointipalveluita kehittettävien alueiden tunnistamiseksi. Näitä ovat muun muassa perinteisten valaisimien korvaaminen LED-valoilla, lämminvesijärjestelmän vaihtaminen tai valmistusprosessien analysointi. Joissakin tapauksissa tilalle asennetaan lämmön talteenottojärjestelmiä, joilla voidaan varmistaa lämminveden saanti ja lisäksi lämmittää toimisto- ja asuintiloja. Auditoinnin ansiosta pieniä muutoksia voidaan tehdä nopeasti, mikä tuo usein huomattavasti säästöjä. Kalliimpia toimenpiteitä voidaan puolestaan suunnitella keskipitkällä aikavälillä.

Maitolitran tuottamiseen tarvitaan noin 10 litraa vettä. Tähän sisältyvät lehmän juomavesi (n. 50 litraa päivässä, enemmän kuumalla ja kuivalla säällä), lypsypaikan ja sen varustelun siivoukseen tarvittava vesi ja tarvittaessa rehukasvien kasteluvesi. Vettä (3–4 litraa maitolitraa kohden) tarvitaan myös juuston valmistuksessa, erityisesti siivouksessa, joka on välttämätöntä laatu- ja hygieniasyistä. Erityisesti jätevesien käsittely on haasteellista juustoloille. Juustoloiden jätevedet sisältävät runsaasti orgaanista ainesta, joten niitä ei voi päästä viemäriin ilman erityistä käsittelyä.

Vastuullinen tuotanto merkitsee myös kuluttajaterveyden kunnioittamista. Tästä syystä sveitsiläiset juustotuottajat sitoutuvat olemaan käyttämättä lisäaineita, säilöntäaineita, väriaineita tai aromivahvikkeita.

03_Theke.jpeg

Taloudellisesti kestävä tuotanto

Laadulla on hintansa! Maitolehmillämme on oikeus saada parasta hoitoa ja huolenpitoa ja tarpeiden kunnioittamista. Tämä koskee myös tuottajia. Korkealaatuisen maidon tuotanto, eläinten ruokinta, riittävän ja laadukkaan rehuvaraston turvaaminen talveksi vaatii päivittäistä sitoutumista koko maitotilalta, sen työntekijöiltä ja omistajaperheeltä. Tämän työn tunnustus näkyy paitsi reilussa hinnassa myös tuotantotuissa, jotka ovat ikään kuin yhteiskunnan kiitos maatilojen panostuksesta.

Kuluttajat vaikuttavat omilla valinnoillaan voimakkaasti viljelymenetelmiin ja niiden kehitykseen. Valitsemalla sveitsiläisen juuston kuluttajat osoittavat solidaarisuutta ympäristöystävällistä juustotuotantoa harjoittavia perhetiloja kohtaan ja mahdollistavat reilut tuottajahinnat. Vastineeksi kuluttaja saa juustoa, joka on taatusti terveellistä, luonnonmukaista ja ravitsevaa.

Tästä syystä olemme kiitollisia kuluttajille siitä, että he hyväksyvät toisinaan korkeamman hinnan moitteettoman laadun ja reilun tuottajahinnan vastineeksi.