1. Kontaktinformasjon

Switzerland Cheese Marketing AG, som har sitt hovedkontor i Sveits, og dets datterselskaper (også referert til som "vi", "oss" eller "Switzerland Cheese Marketing") er sammen ansvarlige for behandling av data i samsvar med denne personvernerklæringen.

Switzerland Cheese Marketing AG
Laubeggstrasse 68
CH-3006 Bern

Joint-stock company under Swiss law (CHE-140.749.178)

Tel. +41 (0)31 385 26 26
info@STOP-SPAM.scm-cheese.com

Websites: https://www.schweizerkaese.ch / https://www.fromagesuisse.ch / https://www.formaggiosvizzero.ch / https://www.cheesesfromswitzerland.com

 

Switzerland Cheese Marketing GmbH
Bretonischer Ring 15
D – 85630 Grasbrunn

Limited liability company (GmbH) under German law (Munich District Court, register number: HRB 84 169)

Tel. +49 (0)81 06 89 87 0
info@STOP-SPAM.schweizerkaese.de 

Website: https://www.schweizerkaese.de/

 

Switzerland Cheese Marketing Benelux s.à.r.l.
Rue de la Glacière 21-23 IJskelderstraat
B-1060 Brussels

Tel. +32 (0)2 340 84 20

info(at)fromagesdesuisse.be

Websites: www.fromagesdesuisse.be / www.kaasuitzwitserland.be / www.kaasuitzwitserland.nl

 

Switzerland Cheese Marketing Ibérica, SL
C/ Mollet, 8
08120 La Llagosta (Barcelona)
Tel. +34 93 574 76 16 / +34 93 574 76 17

info@STOP-SPAM.quesosdesuiza.com

Websites: www.quesosdesuiza.es / www.formatgesdesuissa.es / www.queijosdasuica.pt

 

Switzerland Cheese Marketing France
16, boulevard de Sébastopol
F – 75 004 Paris

Tel . +33 (0)1 49 96 64 10

Website : www.fromagesdesuisse.fr

 

Switzerland Cheese Marketing Italia srl
Corso Magenta, 56
20123 Milano

Tel. +39 02 48513578

Website:  www.formaggisvizzeri.it

 

Switzerland Cheese Marketing Nordics
Malminkaari 13 A
00700 Helsinki

Tel. +358 (0)400 278 129

mikko.ruchti@STOP-SPAM.scm-cheese.com

Websites: www.cheesesfromswitzerland.com/sv-SE/ / www.cheesesfromswitzerland.com/fi-FI/

 

 

Personvernansvarlig og representant

Personvernansvarlig:

Switzerland Cheese Marketing AG
Mr Stefan Emmenegger
Generalsekretær
Laubeggstrasse 68
CH-3006 Bern

 

2. Juridiske grunnlag

Switzerland Cheese Marketing er representert i forskjellige land. Derfor gjelder for selskapet en rekke forskjellige juridiske grunnlag, både på nasjonalt nivå og EU-nivå. Vi har oppgitt det juridiske grunnlaget som gjelder i hvert enkelt tilfelle for forskjellige måter for behandling av personopplysningene dine, som fastsatt av personvernforordningen (GDPR). Det ville være utenfor omfanget av denne personvernerklæringen å nevne alle juridiske grunnlag som gjelder i hvert land.

3. Definisjon av personopplysninger og behandling

Begrepet "personopplysninger" omfatter all informasjon som en fysisk person (et individ) kan identifiseres med, direkte eller indirekte. "Behandling" betyr håndtering/bruk av personopplysninger.

Personopplysninger kan deles inn i kategorier. Eksempler på slike kategorier og personopplysningene de inneholder er:

 • Hovedopplysninger (f.eks. navn, adresser, fødselsdatoer)
 • Kontaktopplysninger (f.eks. e-postadresse, telefonnummer)
 • Innholdsdata (f.eks. tekstoppføringer på elektroniske skjemaer, bilder, videoer, lydopptak)
 • Avtaledata (f.eks. informasjon om avtale, avtalens innhold, avtale, type og varighet, kundekategori, CV)
 • Bruksdata (f.eks. registrering av nettsteder man besøker og apper som man brukers, lokasjons- og bevegelsesdata, tidspunkter for bruk, preferanser og tilhørighet til innhold)
 • Metadata og kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser, lokasjon av enheter/personer)
 • Finansopplysninger (f.eks. kredittkortnummer, kontonummer og betalingshistorikk)
 • Spesielt sensitive data/spesielle kategorier av personopplysninger (f.eks. religiøse eller politiske synspunkter, rase/etnisitet, seksuell legning)

Dette er ikke en fullstendig liste; andre personopplysninger kan også bli behandlet.

Eksempler på behandling omfatter innhenting, lagring, endring, bruk, videresending eller sletting av personopplysninger.

Examples of processing include the collection, storage, alteration, use, forwarding or deletion of personal data.

4. Personopplysninger som behandles og formål med behandlingen

Vi behandler først og fremst personopplysninger hvis de kommer direkte fra deg (f.eks. når vi skriver til hverandre eller når du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, bestiller et produkt eller deltar i en konkurranse). Vi behandler også personopplysninger som vi mottar fra tredjeparter, for eksempel når vi ber dem om å innhente personopplysninger (f.eks. leverandører av finanstjenester (betalinger), leverandører av internettbaserte analysetjenester). I den grad det er tillatt, innhenter vi også personopplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder (f.eks. handelsregister, internett, media).

Følgende avsnitt gir ytterligere detaljer om personopplysninger vi behandler, formål vi behandler disse for, og det juridiske grunnlaget for behandlingen.

Personopplysningene dine behandles når du kontakter oss eller vi kontakter deg, f.eks. via e-post, vanlig post eller per telefon. Generelt består opplysningene av navnet ditt og ytterligere kontaktinformasjon og innholdet i meldingen (inkludert eventuelle personopplysninger fra tredjeparter). Omfanget og formålet avhenger i stor grad av innholdet i kommunikasjonen. Vi videresender visse personopplysninger til den ansvarlige enheten i Switzerland Cheese Marketing Group eller, om nødvendig, til tredjeparter.

Personopplysninger som behandles (i kategorier)
 • Hovedopplysninger
 • Kontaktopplysninger
 • Bruksdata (f.eks. tid og innholdet i kommunikasjonen)
 • Metadata og kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser, lokasjon av enheter/personer)
 • IDer det er nødvendig, informasjon om tredjeparter
 • Spesielt sensitive personopplysninger der det er nødvendig
Formål med behandlingen
 • Kommunikasjon med deg
 • Kundebehandling
 • Kvalitetssikring og opplæring
 • Ytterligere formål der kommunikasjon er nødvendig (f.eks. gjennomføring av avtaler)
Juridisk grunnlag for behandling
 • Samtykke, hvis kommunikasjonen skjer på ditt initiativ
 • Våre legitime interesser i forhold til kundetilfredshet, forbedring av våre tjenester, unngå feil i våre prosesser, bli mer konkurransedyktige

Personopplysningene dine vil bli behandlet hvis du kjøper varer eller tjenester fra oss. Dette vil bli gjort spesielt med hensyn til avtale/ordrebehandling, leveranser og fakturering. I enkelte tilfeller utføres behandlingen av bestillinger (f.eks. av varer eller informasjonsmateriell) av andre selskaper/tredjeparter. Vi må videresende/oppgi nødvendig informasjon til disse tredjepartene for å gjøre det mulig for dem å behandle bestillingene dine.

Personopplysninger som behandles (i kategorier)
 • Hovedopplysninger (f.eks. navn, adresser)
 • Kontaktopplysninger (f.eks. e-postadresse, telefonnummer)
 • Innholdsdata (f.eks. brukerens kontoinformasjon for å opprette en kundekonto)
 • Finansopplysninger
 • Avtaledata
 • Spesielt sensitive personopplysninger der det er nødvendig
Formål med behandlingen
 • Avtalerelaterte henvendelser før inngåelse, samt oppfylling av avtale
 • Statistiske formål for evaluering av samhandling med kunder
Juridisk grunnlag for behandling
 • Behandling av avtalerelaterte henvendelser før inngåelse, samt oppfylling av avtaler
 • Legitime interesser (f.eks. levering av varer til tredjeparter)
 • Juridiske forpliktelser
 • Uttrykkelig samtykke ved behandling av spesielt sensitive personopplysninger

Vi tilbyr betalingsalternativer, for eksempel banker eller andre finansinstitusjoner eller tjenesteleverandører ("leverandører av betalingstjenester") for å oppfylle avtaler og andre juridiske forhold. For å kunne gjøre dette behandler leverandører av betalingstjenester kontakt- og identifikasjonsdata (f.eks. navn, adresse), bankopplysninger (f.eks. bankkonto, konto eller kredittkortnummer), passord og annen betalingsinformasjon. Vennligst referer til vilkår og betingelser, samt annen informasjon fra leverandører av betalingstjenester for mer informasjon om dette. Vi mottar kun informasjon om bekreftelse eller avvisning av betalingen. Der det er nødvendig for verifisering av identitet og kredittsjekk, kan leverandører av betalingstjenester videresende opplysninger til tredjeparter i samsvar med egne vilkår, betingelser og personvernerklæringer.

Vi behandler ulike former for personopplysninger når du besøker nettstedene våre. Vi bruker disse personopplysningene, for eksempel for å levere nettstedet vårt, av hensyn til IT-sikkerhet og for å gjøre våre nettsteder våre mer brukervennlige. Dette gjøres ved hjelp av loggfiler, informasjonskapsler, (sosiale) programtillegg, markedsføringsinstrumenter for evaluering av brukeradferd (sporingsverktøy) og tilsvarende teknologier. Vi integrerer på våre nettsteder også andre funksjons- og innholdselementer, for eksempel videoer. Alle SCM-nettsteder ligger på servere i Sveits, hos METANET AG, Josefstrasse 218, CH-8005 Zurich.

(Server) loggfiler: Operatør av nettsted/sideleverandør samler inn data om tilgang til sider, og lagrer denne informasjonen i loggfiler. Opplysninger som IP-adresse, nettsteder som er besøkt og operativsystem blir registrert. Loggopplysninger som samles inn blir brukt for eksempel til statistiske evalueringer, for å forbedre nettstedet, for søkemotoroptimalisering og dersom det er spesifikke indikasjoner på ulovlig bruk.

(Personlige) opplysninger som behandles

Metadata, kommunikasjonsdata og bruksdata, f.eks. IP-adressen til datamaskinen som brukes, dato og klokkeslett for tilgang, navnet og nettadressen til filen som ble åpnet, nettstedet som tilgangen kommer fra, operativsystemet til datamaskinen din og nettleseren du bruker, språkinnstillingene i nettleseren din og navnet på Internettleverandøren din.

Formål med behandlingen
 • For å muliggjøre bruk av våre nettsteder
 • For å sikre systemsikkerhet og stabilitet på permanent basis
 • Bruk til interne statistiske formål (inkludert for eksempel i tilfelle av angrep på nettstedets nettverksinfrastruktur)
 • Evaluering i tilfelle spesifikke indikasjoner på ulovlig bruk
Juridisk grunnlag for behandling
 • Legitime interesser ved behandling av personopplysninger
(Sosiale) programtillegg og annet integrert innhold og funksjoner

(Sosiale) programtillegg gjør det mulig å integrere sosiale nettverk på nettstedene til Switzerland Cheese Marketing og nettstedinnhold som distribueres via disse sosiale nettverkene, dvs. av tredjeparter. Programtillegg er uavhengige utvidelser fra leverandørene av programtilleggene og er merket med logoen deres (f.eks. Facebook sin "Liker"-knapp). Som standard bruker vi bare deaktiverte programtilleggsmoduler og -knapper, som ikke oppretter kontakt med serverne til de sosiale nettverkene. Programtilleggsmodulene blir bare aktive og oppretter en forbindelse med serverne deres når du aktiverer dem (dvs. klikker på dem), og dermed gir ditt samtykke til kommunikasjon med de sosiale nettverkene. Vi har ingen innflytelse over mengden og omfanget av opplysningene, som samles inn og behandles av leverandører av programtillegg via deres programtilleggsmoduler. Servere til leverandører av programtillegg kan befinne seg utenfor Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS) og Sveits (f.eks. i USA). Vi bruker programvaretillegg fra Facebook.

Vi integrerer også ytterligere tredjepartsinnhold og funksjonselementer på våre nettsteder. Disse kommer fra serverne til de respektive leverandørene og kan inkludere elementer som innlegg eller videoer (for eksempel fra leverandøren Vimeo).

(Sosiale) programtilleggsmoduler og andre elementer for innhold og funksjoner behandler din IP-adresse når du besøker nettstedet. Denne informasjonen er nødvendig for å vise innholdet og kjøre funksjonene. Programtilleggsmoduler kan også bruke teknologier som pikselkoder og web-beacons for markedsføringsformål (se "Informasjonskapsler" og "Markedsføring på nett" nedenfor for mer informasjon om dette).

Hvis du vil forhindre at personopplysningene dine behandles på disse måtene, kan du deaktivere informasjonskapsler eller begrense bruken av dem i nettleserinnstillingene dine eller bruke skriptblokkere (tilgjengelig som tillegg i nettleseren din).

Informasjon om formål, omfang og behandling av personopplysningene dine av leverandører av programtillegg og om dine rettigheter og alternativer med hensyn til innstillinger finner du i hver enkelt leverandørs personverninformasjon. Leverandørene gjør det mulig for brukere å benytte seg av spesifikke personverninnstillinger, eller velge bort ting. Mer informasjon om leverandører av programtillegg:

Facebook

Sosialt nettverk, tjenesteleverandør: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, morselskap: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Nettsted: https://www.facebook.com. Informasjon om personvern: www.facebook.com/policy.php

YouTube

Sosialt nettverk, videoplattform og tjenesteleverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Nettsted: https://www.youtube.com/. Informasjon om personvern: https://policies.google.com/privacy

Instagram

Sosialt nettverk, tjenesteleverandør: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, morselskap: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Nettsted: https://www.instagram.com; Personvernerklæring: https://instagram.com/about/legal/privacy

Vimeo

Tjenesteleverandør av videoinnhold: Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Nettsted: https://vimeo.com; Personvernerklæring: https://vimeo.com/privacy

Personopplysninger som ofte behandles av leverandører av programtillegg (eksempler)

Metadata, kommunikasjonsdata og bruksdata, f.eks. nettleser du bruker og at nettleseren har besøkt det aktuelle nettstedet, datamaskinens IP-adresse, tildeling av en personlig profil hvis du er logget inn på leverandørens nettsted, informasjon om samspill med nettstedet (f.eks. bruk av "Like"-knappen eller kommentarer du har skrevet)

Formål med behandling av data av Switzerland Cheese Marketing
 • Tilrettelegging av samhandling med det respektive sosiale nettverket
 • Gjøre nettstedene våre mer attraktive og øke rekkevidden
Switzerland Cheese Marketings juridiske grunnlag for behandling
 • Legitime interesser for å gjøre nettstedene våre mer attraktive og forbedre interaksjonen med deg som bruker
Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som sendes til nettleseren på enheten din (datamaskin, mobiltelefon, osv.) og lagres der når du besøker nettstedet og appene våre. Informasjonskapsler inneholder informasjon som brukes for å knytte deg, brukeren, til enheten din – vanligvis uten navnet ditt, med for eksempel tall. Avhengig av typen informasjonskapsel, kan de også inneholde annen informasjon (f.eks. nettsider som er åpnet, besøkets varighet). I tillegg bruker vi lignende teknologier slik som sporingspiksler (pixel tags, web-beacons); dette gjør det mulig for oss å samle inn statistiske data for markedsføring på nett eller webanalyse.

På den ene siden bruker vi midlertidige (økt-) informasjonskapsler, som slettes etter at du forlater nettstedet vårt og lukker nettleseren din (f.eks. for å lagre handlekurven). På den annen side bruker vi også permanente informasjonskapsler, som lagres i en viss periode etter at du har lukket nettleserøkten din (f.eks. for å gjenkjenne deg neste gang du går inn på nettstedet vårt, og vise deg reklame som er skreddersydd for dine interesser). Vi plasserer også visse informasjonskapsler selv (førsteparts informasjonskapsler, f.eks. for essensielle formål), mens andre kommer fra tredjepartsselskaper (tredjeparts informasjonskapsler, f.eks. for å behandle brukerinformasjon til markedsføringsformål).

Vi bruker et administrasjonsverktøy for håndtering av samtykke til bruk av informasjonskapsler for å behandle data om informasjonskapsler. Ditt samtykke, tilbakekallingen av denne og administrasjonen av informasjonskapseldata behandles med dette verktøy. Samtykkeerklæringen lagres slik at vi kan bekrefte at du har gitt ditt samtykke, og ikke trenger å be om det på nytt. I administrasjonsverktøyet for håndtering av samtykke til bruk av informasjonskapsler deler vi inn informasjonskapslene vi bruker i de følgende kategoriene:

Essensielle informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene er nødvendige for å sikre at nettstedet fungerer som det skal (eksempler: lagring av pålogginger eller annen informasjon som er lagt inn av brukeren, for IT-sikkerhet). Data fra disse informasjonskapslene sendes kun til det aktuelle nettstedet. Disse informasjonskapslene krever ikke samtykke fra deg, og de kan ikke aktiveres eller deaktiveres. Du kan imidlertid deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din.

Funksjonelle informasjonskapsler (også kjent som ytelses-, analyse- og statistikkinformasjonskapsler): Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forbedre nettstedene og produktene og tjenestene våre (eksempler: Google Tag Manager (gjør det enklere å implementere webanalyseverktøy som Google Analytics), videospillere). Disse informasjonskapslene er ikke forhåndsvalgt. De krever ditt samtykke, og kan aktiveres, begrenses eller deaktiveres.

Informasjonskapsler for markedsføring (eller reklame, personlig tilpasning): Disse informasjonskapslene brukes til å vise personlig tilpassede annonser som er tilpasset brukere på grunnlag av nettstedene de har besøkt (eksempler: DoubleClick Ad fra Google, Google Analytics, Facebook Pixel, Teads Pixel). Disse informasjonskapslene er ikke forhåndsvalgt. De krever ditt samtykke, og kan aktiveres, begrenses eller deaktiveres.

Du finner oversikt over informasjonskapslene vi bruker her.

Forenklet oversikt:

Personopplysninger som behandles (i kategorier)
 • Bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, interesse for innhold, tidspunkter for bruk, brukerpreferanser)
 • Metadata og kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser, informasjon for å identifisere/autentisere brukere)
Formål med behandlingen
 • Levering av nettsteder og sikre at de fungerer som de skal (teknisk nødvendig)
 • Sørge for og sikre funksjoner og tilbud på våre nettsteder
 • Personlig tilpasning av våre nettsteder i samsvar med brukernes behov og interesser
 • Vise interessebasert reklame på nettstedet vårt og tredjeparts nettsteder under fremtidig bruk
Juridisk grunnlag for behandling
 • Samtykke når vi ber om det
 • Legitime interesser (f.eks. i lønnsom drift av våre tilbud på nettet og forbedring av dette)
 • Oppfylling av avtalerelaterte forpliktelser hvis bruk av informasjonskapsler er nødvendig
Sporingsverktøy

Sporingsverktøy brukes til å måle og optimalisere tilbud og evaluere brukeratferd. Vi bruker webanalysetjenesten Google Analytics, som bruker informasjonskapsler som en metode for gjenkjenning.

Du finner detaljer om sporingsverktøyene vi bruker her.

Forenklet oversikt:

Personopplysninger som behandles (i kategorier)
 • Bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, interesse for innhold, tidspunkter for bruk)
 • Metadata og kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser)
Formål med behandlingen
 • Måle hvor mange vi når (f.eks. gjenkjenning av tilbakevendende brukere, opprettelse og bruk av tilgangsstatistikk)
 • Sporing (f.eks. interesse- og atferdsbasert oppretting av brukerprofiler, bruk av informasjonskapsler)
 • Måle effekten av markedsføringstiltak
 • Opprettelse av brukerprofiler
 • Reklame til brukere av våre nettsteder på andre nettsteder (videremarkedsføring)
 • Interesse- og atferdsbasert markedsføring
Juridisk grunnlag for behandling
 • Samtykke når vi ber om det
 • Legitime interesser (f.eks. i lønnsom drift av våre tilbud på nettet og forbedring av dette)

Vi behandler dine opplysninger for markedsføring på nettet – først og fremst for å markedsføre annonseplasser eller innhold som vi bruker på grunnlag av dine potensielle interesser, og for å måle effektivitet. Dette gjør det mulig for oss, basert på din brukeratferd på et bestemt nettsted, å vise deg f.eks. individuelt tilpassede annonser på partnernettsteder.

På grunnlag av din brukeratferd på nettstedet vårt, på sosiale nettverk eller på partnernettsteder, oppretter vi brukerprofiler (profilering) som lagres i informasjonskapsler (filer) eller via lignende prosesser. Data som er lagret på denne måten, kan også evalueres på andre nettsteder, suppleres med andre data og lagres på servere til markedsføringsleverandører for internett.

Brukeratferd omfatter for eksempel nettsteder som besøkes og deres innhold, tekniske data (f.eks. nettlesere som brukes, IP-adresser), tidspunkter for bruk og lokasjonsdata (hvis du har gitt ditt samtykke til dette).

Generelt sett brukes pseudonymiserte brukerprofiler – som for eksempel ikke inneholder navn eller e-postadresser og bare forkortede IP-adresser. Dette betyr at vi og andre leverandører ikke kjenner din faktiske identitet; vi har bare tilgang til informasjonen som er lagret i brukerprofilene. I unntakstilfeller kan vi imidlertid tilordne personopplysningene dine til brukerprofilene (f.eks. når vi bruker en markedsføringsprosess på nett på et sosialt nettverk som du får tilgang til som en innlogget bruker, og det sosiale nettverket knytter profilen din til den brukeradferden).

Vi har informasjon om effekten av våre markedsføringstiltak på nett (f.eks. om de førte til at en avtale ble inngått med oss) og bruker dette til å måle suksessen til våre markedsføringstiltak.

Vi bruker Facebook Pixel, Twitter Analytics, Google Ads, Google Tag Manager og Google Ad Manager.

Du kan velge bort behandlingen av personopplysningene dine på nettstedet til den aktuelle leverandøren eller i innstillingene for informasjonskapsler i nettleseren din.

Facebook Pixel og Custom Audiences

Facebook Pixel og Custom Audiences kan brukes til følgende formål:

 • Facebook kan definere personer som får tilgang til våre tilbud på nett som en målgruppe for annonser, som et resultat av hvilke potensielle interesserte brukere vil bli vist annonser av Facebook
 • Vi kan måle effektiviteten og suksessen til våre markedsføringstiltak og bruke denne informasjonen til statistiske formål, for eksempel ved å kunne se om brukere blir videresendt til nettstedet vårt fra Facebook-annonser

Vi har felles ansvar med Facebook Ireland Ltd. for innhenting og vedlikehold av hendelsesdata ved overføring (f.eks. for direktemeldinger via Facebook Messenger og for visning av annonser). Vi har inngått en avtale med Facebook for dette formålet ("Behandlingsansvarligtillegg", se: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum).

Hvis Facebook gir oss informasjon, analyser osv., har vi ikke felles ansvar for behandling; men Facebook er ansvarlig for behandlingen: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing).

Facebook samler inn visse kontaktopplysninger (f.eks. navn og e-postadresser) eller vi overfører disse opplysningene til Facebook for å lage målgrupper for potensielle interesser. Når målgrupper er opprettet, blir disse kontaktopplysningene slettet. Kontaktopplysninger overføres i kryptert form (hashverdier).

Twitter Analytics

Twitter Analytics gjør det mulig for oss å måle effekten av våre markedsføringstiltak på nett ved å overføre informasjon til oss om hvor mange brukere som har klikket på annonsene våre og ble videresendt til nettstedet vårt. Opplysninger vi mottar kan ikke brukes til å trekke konklusjoner om identiteten din. Imidlertid kan Twitter selv lagre og behandle personopplysningene dine og opprette en forbindelse til en brukerprofil. Dette gjør det mulig for Twitter og deres partnere å vise annonser på nettsteder. Tjenesteleverandør: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland, morselskap: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Nettsted: https://twitter.com; Personvernerklæring: https://www.facebook.com/about/privacy.

 

Google Ads, inkludert konverteringsmåling (tidligere AdWords)

Google Ads gjør det mulig for oss å vise annonser som er skreddersydd for brukernes potensielle interesser i området for Google tjenester (f.eks. Googles søkeresultater, YouTube-videoer). I tillegg gir informasjon som overføres til oss om hvor mange brukere som har klikket på annonsene våre oss muligheten til å måle effekten av vår markedsføring på nett. Tjenesteleverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Nettsted: https://marketingplatform.google.com; Personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy.

Google Tag Manager

Google Tag Manager gjør det enklere å implementere verktøy for webanalyse. Brukerens IP-adresse overføres/avsløres til Google slik at de kan kjøre Google Tag Manager. Imidlertid opprettes ingen brukerprofiler og ingen informasjonskapsler blir lagret. Tjenesteleverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Nettsted: https://marketingplatform.google.com; Personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy.

Google Ad Manager (tidligere DoubleClick)

Google Ad Manager gjør det mulig for oss å utføre videremarkedsføring, dvs. å vise annonser som er skreddersydd for brukernes potensielle interesser i sanntid i området for Google-tjenestene (f.eks. Googles søkeresultater, YouTube-videoer). Tjenesteleverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Nettsted: https://marketingplatform.google.com; Personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy.

Personopplysninger som behandles (i kategorier)
 • Bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, tidspunkter for bruk, interesse for innhold)
 • Metadata og kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser, lokasjonsdata)
 • Kontaktopplysninger (f.eks. e-postadresser, navn)
Formål med behandlingen
 • Markedsføring og videremarkedsføring
 • Opprettelse av brukerprofiler
 • Måling av effekt og resultat av markedsføringstiltak
 • Opprettelse av målgrupper for markedsføringsformål
Juridisk grunnlag for behandling
 • Samtykke
 • Legitime interesser for å forbedre våre tjenester og tilbud, og gjøre dem mer lønnsomme

Vi bruker tredjepartsapplikasjoner for å holde video- og telefonkonferanser og dele dataskjermer. Enkelte personopplysninger om deg (f.eks. innloggings- og kontaktinformasjon, video- og lyddata, chatmeldinger, bruksdata og metadata, og i noen tilfeller data for markedsføringsformål) lagres av disse leverandørene på deres servere, og behandles. Vennligst referer til personvernerklæringene til de relevante leverandørene.

Vi bruker Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams.

Vi bruker de følgende tjenesteleverandørene:

Zoom

Videokonferanser, nettkonferanser, tjenesteleverandør: Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd., Suite 600, San Jose, CA 95113, USA; Nettsted: https://zoom.us; Personvernerklæring: https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html.

Google Meet

Videokonferanser, nettkonferanser, tjenesteleverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Nettsted: https://apps.google.com/meet/; Personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy

Microsoft Teams

Videokonferanser, nettkonferanser, tjenesteleverandør: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA; Nettsted: https://products.office.com; Personvernerklæring: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Personopplysninger som behandles (i kategorier)
 • Bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, tidspunkter for bruk, interesse for innhold)
 • Metadata og kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser)
 • Kontakt- og innholdsopplysninger (f.eks. e-postadresser, telefonnumre, tekstoppføringer under registrering)
Formål med behandlingen
 • Levering av avtalerelaterte tjenester
 • Kommunikasjon
 • Administrativ organisering av selskapet
Juridisk grunnlag for behandling
 • Samtykke
 • Avtalerelaterte henvendelser før inngåelse, samt oppfylling av avtaler
 • Legitime interesser

Vi bruker programvaretjenester levert av tredjepartsleverandører for å lagre og administrere data via Internett (f.eks. kalender, e-postadresser, chatter, regnskapsprogrammer og datautveksling). Personopplysningene dine kan bli behandlet i sammenheng med disse aktivitetene. Når det gjelder personopplysningene som brukes, vennligst se datakategoriene som er oppført i denne personvernerklæringen for detaljer om de respektive prosessene. Tredjepartsleverandørene kan også behandle personopplysninger i forbindelse med prosessene sine, f.eks. visse kontaktopplysninger eller bruks- og metadata.

Vi bruker Microsoft Cloud, Dropbox, Google Drive og Abacus.

Vi bruker de følgende tjenesteleverandørene:

Microsoft cloud services

Skyleverandør, tjenesteleverandør: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA; Nettsted: https://microsoft.com/en-us; Personvernerklæring: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Dropbox

Skyleverandør, tjenesteleverandør: Dropbox, Inc., 333 Brannan Street, San Francisco, California 94107, USA; Nettsted: https://www.dropbox.com/en; Personvernerklæring: https://www.dropbox.com/privacy.

Google cloud services

Skyleverandør, tjenesteleverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Nettsted: https://cloud.google.com/; Personvernerklæring: https://www.google.com/policies/privacy.

Abacus

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach
Switzerland

+41 71 292 25 25
info@abacus.ch

Nettsted: https://www.abacus.chPersonvernerklæring: https://www.abacus.ch/en/data-protection

Personopplysninger som behandles (i kategorier
 • Bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, tidspunkter for bruk, interesse for innhold)
 • Innholdsdata (f.eks. videoer, bilder, tekstinnhold)
 • Kontaktopplysninger (f.eks. e-postadresser, telefonnumre)
 • Metadata og kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser)
Formål med behandlingen
 • Administrativ organisering av selskapet
Juridisk grunnlag for behandling
 • Samtykke
 • Avtalerelaterte henvendelser før inngåelse, samt oppfylling av avtaler
 • Legitime interesser

Vi arrangerer konkurranser og andre lignende arrangementer ("Konkurranser"). I sammenheng med dette samler vi inn både kontaktopplysninger og innholdsdata. Vi trenger disse for kommunikasjon med deg, for rapportering om konkurransen og for markedsføringsformål. Mer detaljert informasjon er gitt i vilkårene for deltakelse. Konkurranser kan også gjennomføres via sosiale nettverk eller tredjepartsplattformer. I disse tilfellene gjelder også personvernbestemmelsene for disse nettverkene og plattformene.

Personopplysninger som behandles (i kategorier)
 • Hovedopplysninger (f.eks. navn, adresser, fødselsdato, kjønn)
 • Kontaktopplysninger (f.eks. e-postadresse, telefonnummer)
 • Innholdsdata (f.eks. innhold fra det elektroniske skjemaet, rapportering om konkurransen)
Formål med behandlingen
 • Arrangering av konkurranser
 • Behandling for markedsføringsformål
Juridisk grunnlag for behandling
 • Samtykke
 • Avtalerelaterte henvendelser før inngåelse, samt oppfylling av avtaler
 • Legitime interesser for å forbedre våre tjenester og tilbud, sikkerheten til konkurransen og forebygging av misbruk
 • Overholdelse av juridiske forpliktelser

Vi behandler personopplysningene dine når vi sender ut nyhetsbrev som kun publiseres i elektronisk form. Dette kan være kontaktinformasjon (f.eks. navnet ditt), innholdsdata (f.eks. innhold fra elektronisk skjema), kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon) og bruksdata (f.eks. hvilke artikler du klikker på). Du mottar nyhetsbrev på grunnlag av ditt samtykke, f.eks. fordi du abonnerer på dem, eller våre legitime interesser for direkte markedsføring. Vi bruker tjenesteleverandøren Mailchimp for nyhetsbrev. Du kan når som helst be oss om å slutte å sende deg nyhetsbrev.

Vi behandler personopplysningene dine når vi sender nyhetsbrev, e-post og andre elektroniske varsler ("Nyhetsbrev") om spesifikke emner, om våre tjenester og om oss selv. Vi behandler kontaktopplysningene dine (e-postadresse, adresseform og navn for personlig tilpasning), innholdsdata og kommunikasjonsdata. I tillegg samles det inn teknisk informasjon når du åpner nyhetsbrevet (f.eks. IP-adresse, tidspunkt nyhetsbrevet ble åpnet, nettleser og system) og åpne- og klikkfrekvenser måles. Vårt formål med å behandle tekniske data og analysere målgrupper, din leseadferd (tilgangslokasjon i henhold til IP-adresse) og tidspunkter for bruk, er å skreddersy produktene og tjenestene våre for å svare til dine behov, og generelt sett forbedre dem.

Du mottar nyhetsbrev på grunnlag av samtykket ditt, dvs. fordi du abonnerer på dem, eller våre legitime interesser (f.eks. markedsføring til eksisterende kunder). For å forhindre at folk registrerer seg med andres e-postadresser, vil du motta en e-post etter at du har registrert deg, som ber deg om å bekrefte registreringen (dobbel opt-in-metode). IP-adresse, endringer av registreringsdata, tidspunkt for registrering og bekreftelse registreres for dokumentasjonsformål. Forutsatt at du bekrefter at du tidligere har gitt ditt samtykke, kan du når som helst be om at det slettes.

Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet via lenken på slutten av nyhetsbrevet eller kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er oppgitt for å be om at vi ikke lenger sender deg nyhetsbrevet (med virkning framover). Vi lagrer avmeldte e-postadresser for dokumentasjonsformål og for å forhindre at nyhetsbrev på nytt sendes til disse mottakere (blokkeringslister).

Vi sender e-post-nyhetsbrev via Mailchimp, et selskap som har sitt hovedkontor i USA. Brukerdata kan bli behandlet utenfor EØS og Sveits (f.eks. i USA).

Mailchimp

E-postmarkedsføringsplattform, tjenesteleverandør: Mailchimp – Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA; Nettsted: https://mailchimp.com; Personvernerklæring: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Personopplysninger som behandles (i kategorier)
 • Hovedopplysninger (f.eks. navn, adresser, fødselsdato, kjønn)
 • Kontaktopplysninger (f.eks. e-postadresse, telefonnummer)
 • Innholdsdata (f.eks. innhold fra elektronisk skjema)
 • Bruksdata (f.eks. tidspunkter for bruk, besøkte nettsteder, interesse for innhold)
 • Metadata og kommunikasjonsdata (f.eks. IP-adresse, enhetsinformasjon)
Formål med behandlingen
 • Direkte markedsføring (f.eks. via e-post)
 • Levering av avtalerelaterte tjenester
 • Kundeservice
Juridisk grunnlag for behandling
 • Samtykke
 • Legitime interesser for direkte markedsføring
Post, telefaks, telefon

Vi behandler personopplysninger som overføres via post, telefon eller telefaks for markedsføringsformål i forhold til spesifikke emner, våre tjenester og oss selv. Vi behandler kontaktopplysningene dine (adresse, telefonnummer, adresseform og navn for personlig tilpasning).

Du mottar slike meldinger på grunnlag av ditt samtykke eller våre legitime interesser (f.eks. markedsføring til eksisterende kunder). Du kan når som helst avslutte abonnement på meldinger og be om at vi slutter å sende dem til deg (med virkning framover). Vi lagrer kontaktdetaljer for avmeldte for dokumentasjonsformål og for å forhindre at nyhetsbrev sendes til disse mottakere på nytt (blokkeringslister). Forutsatt at du bekrefter at du tidligere har gitt ditt samtykke, kan du når som helst be om at det slettes.

Personopplysninger som behandles (i kategorier)
 • Hovedopplysninger (f.eks. navn, adresser, fødselsdato, kjønn)
 • Kontaktopplysninger (f.eks. e-postadresse, telefonnummer)
Formål med behandlingen
 • Direkte markedsføring (f.eks. per post)
 • Levering av avtalerelaterte tjenester
 • Kundeservice
Juridisk grunnlag for behandling
 • Samtykke
 • Legitime interesser for direkte markedsføring

Vi er representert på sosiale nettverk, spesifikt Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn og TikTok. Vi behandler brukernes data ved å kommunisere med dem eller tilby dem informasjon om oss. Generelt bruker disse sosiale nettverkene brukernes data til markedsførings- og markedsundersøkelsesformål, noe vi ikke har noen innflytelse over. Brukerdata kan bli behandlet utenfor EØS og Sveits (f.eks. i USA). Vennligst referer til personvernerklæringene og opt-out-alternativene til de respektive sosiale nettverkene.

Facebook

Sosialt nettverk, tjenesteleverandør. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, morselskap: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Nettsted: https://www.facebook.com. Informasjon om personvern: www.facebook.com/policy.php

Sammen med Facebook Ireland Ltd., er vi ansvarlige for å samle inn opplysninger til besøkende på vår Facebook-side ("Fanside"). Som operatør av en Fanside har vi signert en avtale med Facebook ("Informasjon om Page Insights"), https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Dette definerer spesielt sikkerhetstiltakene som Facebook må ta, og rettighetene til de registrerte brukerne som Facebook må respektere (f.eks. om brukere kan sende informasjon eller forespørsler om sletting direkte til Facebook).

YouTube

Sosialt nettverk, videoplattform, tjenesteleverandør. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Nettsted: https://www.youtube.com/. Informasjon om personvern: https://policies.google.com/privacy

Instagram

Sosialt nettverk, tjenesteleverandør: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, morselskap: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Nettsted: https://www.instagram.com; Personvernerklæring: https://instagram.com/about/legal/privacy

Twitter

Sosialt nettverk, tjenesteleverandør: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland, morselskap: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Nettsted: https://twitter.com, Personvernerklæring: https://twitter.com/en/privacy.

LinkedIn

Sosialt nettverk, tjenesteleverandør: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland; Nettsted: https://www.linkedin.com; Personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

TikTok

Sosialt nettverk, tjenesteleverandør: musical.ly Inc., 10351 Santa Monica Blvd #310, Los Angeles, CA 90025 USA; brukere i EØS: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland; brukere i Storbritannia: TikTok Information Technologies UK Limited, 6th Floor, One London Wall, London, EC2Y 5EB, Storbritannia; Nettsted: https://www.tiktok.com; Personvernerklæring: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy.

Personopplysninger som behandles (i kategorier)
 • Hovedopplysninger (f.eks. navn, adresser, fødselsdatoer)
 • Kontaktopplysninger (f.eks. e-postadresse, telefonnummer)
 • Innholdsdata (f.eks. innhold fra elektronisk skjema)
 • Bruksdata (f.eks. tidspunkter for bruk, besøkte nettsteder, gjenkjennelse av tilbakevendende besøkende)
 • Metadata og kommunikasjonsdata (f.eks. IP-adresse, enhetsinformasjon)
Formål med behandlingen
 • Kommunikasjon, kontaktforespørsler
 • Sporing (f.eks. opprettelse av brukerprofiler, interesse- og atferdsbasert markedsføring, bruk av informasjonskapsler)
 • Måle hvor mange vi når (f.eks. gjenkjenning av tilbakevendende brukere, opprettelse og bruk av tilgangsstatistikk)
 • Appellere til brukere av våre nettsteder på andre nettsteder (videremarkedsføring)
 • Interesse- og atferdsbasert markedsføring
Juridisk grunnlag for behandling
 • Legitime forretnings- og kommunikasjonsrelaterte interesser i å tilby en informasjons- og kommunikasjonskanal

Vi behandler personopplysninger (f.eks. navn, post- eller e-postadresse, andre opplysninger etter behov) når vi holder arrangementer for kunder eller forretningspartnere (f.eks. sponsor- eller markedsføringsarrangementer) eller for våre aksjonærer/styret (f.eks. en årlig generalforsamling). Ytterligere informasjon vil bli gitt i de relevante vilkårene for deltakelse.

Vi behandler data for å holde disse arrangementene og for kommunikasjons- og markedsføringsformål, for eksempel målrettet kommunikasjon for å gjøre deg oppmerksom på visse arrangementer.

Personopplysninger som behandles (i kategorier)
 • Hovedopplysninger (f.eks. navn, adresser)
 • Kontaktopplysninger (f.eks. e-postadresse, telefonnummer)
 • Innholdsdata (f.eks. informasjon fra registreringsskjemaet, data relatert til arrangementet)
Formål med behandlingen
 • Arrangementer
 • Kommunikasjon, kontaktforespørsler
 • Interesse- og atferdsbasert markedsføring
Juridisk grunnlag for behandling
 • Oppfylling av avtaler og henvendelser før avtaleinngåelse
 • Overholdelse av juridiske forpliktelser
 • Legitime forretnings- og kommunikasjonsrelaterte interesser i å tilby en informasjons- og kommunikasjonskanal

Vi behandler personopplysninger når du søker jobb hos oss. Informasjonen som kreves er beskrevet i stillingsbeskrivelsen, kravprofilen eller de elektroniske skjemaoppføringene du må fylle ut. Normalt vil informasjonen vi trenger være ditt navn, adresse og ytterligere kontaktinformasjon, CV-en din, sertifikater for dine kvalifikasjoner og referanser.

Jobbsøknader via elektroniske skjemaer overføres i kryptert form ved hjelp av toppmoderne teknologi. Søknader sendt via e-post er ikke kryptert, så vi tar ikke ansvar for overføringen. Hvis du ønsker å sende oss søknaden din på en annen måte, vennligst ta kontakt med oss.

Vi sletter vanligvis personopplysninger fra jobbsøknader innen seks måneder etter at søknadsprosessen er fullført. Hvis du gir oss ditt samtykke, kan vi beholde søknaden din med tanke på å vurdere den for fremtidige ledige stillinger.

Personopplysninger som behandles (i kategorier)
 • Hovedopplysninger (f.eks. navn, adresser, fødselsdato, kjønn)
 • Kontaktopplysninger (f.eks. e-postadresse, telefonnummer)
 • Innhold og avtaleopplysninger (f.eks. informasjon relatert til søknaden, som referanser og kvalifikasjoner)
 • Særlig sensitive opplysninger i enkeltsaker (f.eks. hvis helseopplysninger er relevante for den aktuelle stillingen)
Formål med behandlingen
 • Vurdering av søkerens egnethet for den utlyste stillingen
 • Oppbevaring av søknad for potensielle fremtidige ledige stillinger (hvis søkeren ber om det)
Juridisk grunnlag for behandling
 • Oppfylling av avtaler og henvendelser før avtaleinngåelse
 • Uttrykkelig samtykke hvis det kreves spesielt sensitive data for søknaden
 • Behandling av data for forebyggende helse- eller arbeidsmedisinske formål hvis spesielt sensitive data behandles

Vi behandler personopplysninger for å overholde juridiske krav. Disse omfatter for eksempel overholdelse av gjeldende lover og forskrifter, håndtering av reklamasjoner, gjennomføring av interne undersøkelser, svar på henvendelser fra domstoler og myndigheter, samt hevde, utøve og forsvare oss mot juridiske krav.

Personopplysninger som behandles (i kategorier)
 • Hovedopplysninger (f.eks. navn, adresser, fødselsdato, kjønn)
 • Kontaktopplysninger (f.eks. e-postadresse, telefonnummer)
 • Avtaleopplysninger
 • Innholdsdata
 • Bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, interesse for innhold, tidspunkter for bruk, brukerpreferanser)
 • Metadata og kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser, informasjon for å identifisere/autentisere brukere)
 • Finansdata
 • Der det er nødvendig, spesielt sensitive personopplysninger
 • Ytterligere opplysninger som kreves for formålet med behandlingen
Formål med behandlingen
 • Overholdelse av juridiske krav
 • Sikre samsvar
 • Oppdage og etterforske misbruk
 • Å hevde våre krav og forsvare oss mot krav som hevdes mot oss
Juridisk grunnlag for behandling
 • Overholdelse av juridiske forpliktelser
 • Legitime interesser for å unngå tap/skade og overholdelse av krav
 • Oppfylling av avtaler

Vi behandler personopplysninger for administrative og organisatoriske formål innenfor hvert enkelt Switzerland Cheese Marketing-selskap. Data overføres også mellom selskapene i Switzerland Cheese Marketing-konsernet (f.eks. for å videresende henvendelser og kredittinformasjon, eller gjennomgå og forbedre prosessene våre). Vi videresender også personopplysninger til tredjeparter utenfor Switzerland Cheese Marketing for slike formål (f.eks. regnskap utført av tredjepartsleverandører, rådgivningstjenester fra advokater og skatterådgivere, IT-vedlikehold fra IT-selskaper, betalingsinnsamling fra betalingsinnsamlingsselskaper).

Personopplysninger som behandles (i kategorier)
 • Hovedopplysninger (f.eks. navn, adresser, fødselsdatoer, kjønn)
 • Kontaktopplysninger (f.eks. e-postadresse, telefonnummer)
 • Avtaleopplysninger
 • Innholdsdata
 • Bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, interesse for innhold, tidspunkter for bruk, brukerpreferanser)
 • Metadata og kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser, informasjon for å identifisere/autentisere brukere)
 • Finansdata
 • Der det er nødvendig, spesielt sensitive personopplysninger
Formål med behandlingen
 • Håndtering av data som brukes av mer enn ett selskap i Switzerland Cheese Marketing-selskap
 • IT-vedlikehold
 • Regnskap
 • Dataarkivering
 • Videresending av henvendelser til ansvarlige organer
 • Gjennomgang og forbedring av prosesser
Juridisk grunnlag for behandling
 • Overholdelse av juridiske forpliktelser
 • Legitime interesser i forbindelse med behandling av de enkelte Switzerland Cheese Marketing-selskapene, i den generelle interessen til alle selskaper innen Switzerland Cheese Marketing
 • Oppfylling av avtaler

5. Overføring og levering av tilgang til personopplysninger

Vi kan overføre og gi tilgang til personopplysninger som vi mottar fra deg eller fra tredjeparter både innenfor og mellom hvert Switzerland Cheese Marketing-selskap ("Videresending").

Vi kan også videresende personopplysninger som vi mottar fra deg eller tredjeparter, f.eks. myndigheter, domstoler, personer og andre organer/selskaper.

Vi driver ikke handel med personopplysninger, og selger dem ikke til tredjeparter. Videreformidlingen av data skjer kun innenfor omfanget som er definert i denne personvernerklæringen. Vi overfører kun personopplysninger til tredjeparter som behandler personopplysningene dine på våre vegne, og i samsvar med våre instruksjoner. Vi videresender også personopplysningene dine til tredjeparter hvis vi er juridisk forpliktet eller berettiget til å gjøre det.

Finn ut mer

Overføring og levering av tilgang til selskaper i Switzerland Cheese Marketing-konsernet: Hvis dette skjer av administrative årsaker, utøver vi legitime entreprenør- og forretningsinteresser. Dette kan også skje – hvis nødvendig – for å oppfylle avtalerelaterte forpliktelser, på grunnlag av ditt samtykke eller fordi det finnes et juridisk grunnlag for å gjøre det.

Overføring og levering av tilgang til tredjeparter utenfor Switzerland Cheese Marketing: Dette kan for eksempel være leverandører av IT-tjenester (f.eks. hosting, e-post nyhetsbrev, dataanalyse, nettstedsdrift), logistikkselskaper (utsendelse av varer), leverandører av betalingstjenester, leverandører av rådgivingstjenester (advokater, skatterådgivere, regnskapsførere, rekrutteringsbyråer, osv.), myndigheter eller domstoler. I denne prosessen overholder vi gjeldende lovbestemte krav og inngår avtaler med disse mottakere, som garanterer beskyttelsen av personopplysningene dine.

6. Videresending av personopplysninger til utlandet

Mottakere av personopplysningene dine kan også befinne seg i utlandet, dvs. i et land i EU, EØS eller andre land i verden. Når personopplysninger videresendes eller utleveres til mottakere i andre land, eller behandles i andre land, gjøres dette alltid i samsvar med gjeldende lovbestemmelser.

Personopplysninger blir kun videresendt, avslørt og/eller behandlet i utlandet i land med passende nivåer av personvern. Hvis de aktuelle landene ikke har dette, pålegger vi avtalerelaterte forpliktelser – basert på en vurdering av den enkelte sak – ved å bruke EU-kommisjonens standard avtaleklausuler eller standard outsourcing-kontrakt fra Federal Data Protection Commissioner for Sveits og/eller få en garanti for at mottakeren har de nødvendige sertifiseringene, eller at bindende interne personvernregler ("Bindende bedriftsregler") er implementert.

Unntak fra denne regelen er mulig i følgende tilfeller: Etter at risikoen er forklart for deg, at du gir ditt uttrykkelige samtykke til videresending/avsløring; videresending/avsløring av personopplysningene dine er nødvendig for utførelse av kontrakten; videresending/avsløring skjer på grunn av forfølgelse av juridiske krav eller forfølgelse eller sikring av andre viktige legitime interesser i spesielle tilfeller.

 

7. Tekniske og organisatoriske tiltak

Innenfor rammen av gjeldende lovkrav tar vi passende tekniske og organisatoriske tiltak for å garantere passende beskyttelse av personopplysningene dine. I prosessen tar vi hensyn til den nyeste teknologiske utviklingen, arten, omfanget, omstendighetene og formålene med behandlingen av personopplysninger, og de ulike sannsynlighetene for forekomst og alvorlighetsgrad av risikoen for de berørte personers rettigheter og friheter.

Tekniske tiltak omfatter for eksempel kryptering av nettstedet vårt, vedlikehold av logger, tilgangsbegrensning, personvernvennlige forhåndsinnstillinger og sikkerhetskopiering av data. Organisatoriske tiltak inkluderer for eksempel inngåelse av konfidensialitetsavtaler og andre kontrakter, opplæring av våre ansatte og kontroll av tjenesteleverandører.

8. Automatisert individuell beslutningstaking

Vi bruker vanligvis ikke automatiserte individuelle beslutninger, dvs. juridiske avgjørelser uten menneskelig involvering (f.eks. kredittsjekker). Hvis vi gjør dette, vil vi varsle deg om dette, og innhente ditt samtykke om nødvendig.

9. Sletting av personopplysninger

Vi sletter personopplysningene dine i samsvar med lovbestemte krav, dvs. når du tilbakekaller ditt samtykke til databehandling, når vi ikke lenger har en legitim interesse for å lagre personopplysningene eller vi ikke lenger er autorisert til å beholde opplysninger av andre årsaker (f.eks. formålet er ikke lenger nødvendig). Det finnes unntak fra denne regelen, spesielt når personopplysningene kreves for andre formål, inkludert juridiske.

Personopplysningene dine blir lagret:

 • til du tilbakekaller ditt samtykke
 • til årsaken til behandlingen av personopplysningene dine opphører, eller behandlingen ikke lenger er nødvendig (f.eks. etter at du har trukket tilbake jobbsøknaden din; når det gjelder avtaler skal årsaken gjelde minst til fristene for garanti- eller kompensasjonskrav er utløpt, så lenge personopplysninger er nødvendige for å hevde juridiske krav)
 • til vi ikke lenger har en legitim interesse for å lagre dem (f.eks. når vi ikke lenger trenger personopplysninger for å forsvare oss mot eller hevde juridiske krav eller garantere IT-sikkerhet)
 • så lenge vi er juridisk forpliktet til å gjøre det (f.eks. lovbestemte oppbevaringsperioder for kvitteringer, selvangivelser osv., for skatte- eller handelsrettslige formål)

Du finner mer informasjon om temaet sletting i vår personvernerklæring.

10. Rettigheter i forbindelse med behandling av personopplysninger

I samsvar med gjeldende lovbestemmelser har du følgende rettigheter:

 • Rett til informasjon: Du har rett til å bli informert om hvorvidt vi behandler personopplysningene dine og hvilke data vi behandler, og til å motta ytterligere informasjon og en kopi av opplysninger i samsvar med lovens krav. Retten til informasjon kan være begrenset i enkelte tilfeller (f.eks. hvis dette er nødvendig for å beskytte andre personer).
 • Rett til korrigering: Du har rett til å få uriktige eller ufullstendige personopplysninger rettet/utfylt.
 • Rett til sletting og begrensning av behandling: Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du rett til å be om at personopplysningene dine slettes eller at behandlingen av dem begrenses (f.eks. midlertidig suspensjon av behandlingen). Det finnes unntak fra dette; for eksempel kan det hende at sletting ikke er mulig hvis personopplysninger er nødvendige for å hevde juridiske krav.
 • Rett til overføring av data: Du har rett til å få personopplysningene du har gitt oss i et strukturert, standard, maskinlesbart format eller å få dem videresendt til en annen behandlingsansvarlig, i samsvar med gjeldende lovbestemmelser.
 • Rett til å trekke tilbake samtykke: Når vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke, har du rett til å tilbakekalle dette samtykket når som helst i fremtiden.
 • Rett til innsigelse: Du har rett til å komme med innsigelser når som helst, av årsaker knyttet til din spesifikke situasjon, mot behandlingen av personopplysningene dine som utføres på grunnlag av Artikkel 6 par. 1 (e) eller (f) i GDPR; dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene. Hvis personopplysninger behandles for å sende direkte markedsføring, har du rett til å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine for slik markedsføring når som helst; dette gjelder også profilering, i den grad det er knyttet til slik direkte markedsføring.

11. Sende inn klager til tilsynsmyndigheten for personvern

Du har rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet hvis du mener at behandlingen av personopplysningene dine er i strid med personvernforskriften.

Du kan sende inn en klage til en tilsynsmyndighet i Den Europeiske Union (EU) eller medlemslandet i Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS) der du bor eller jobber, eller i EU/EØS-medlemsland hvis du mener har oppstått brudd på personvernregler. En liste over tilsynsmyndigheter for personvern er gitt her, for eksempel:

I Sveits kan du kontakte Federal Data Protection And Information Commissioner.

12. Endringer i personvernerklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen, spesielt i tilfelle lovendringer, endringer i våre personvernprosedyrer eller selskapers kontaktopplysninger. Hvis vi er forpliktet til å gjøre det (f.eks. hvis grunnlaget for ditt samtykke endres), vil vi informere deg individuelt om eventuelle endringer.