Website only available to a limited extent
Please enable cookies to use the website in full extent.

Så här förvarar du schweizisk ost på rätt sätt

Alla livsmedel har olika krav på idealisk förvaring. För ost är kylskåp den optimala förvaringsplatsen: Tack vare de låga temperaturerna blir cellmetabolismen långsammare och de mikroorganismer som finns i osten förökar sig långsammare – osten går att avnjuta längre och förstörs inte så snabbt som i rumstemperatur. Viktigt är att osten är väl förpackad så att varje bit ligger för sig och med rätt ostpapper.

Var förvarar jag ost?

Ost ska vara i kylskåpet vars temperatur inte ska vara högre än 5 grader Celsius. De olika temperaturzonerna i kylskåpet ser till att alla livsmedel har optimala förhållanden. Den idealiska temperaturen för lagring av ost ligger i ett intervall från 5 grader Celsius till 10 grader Celsius. Det bästa är därför att lagra osten i kylskåpets mitt.

Extra hård ost som Sbrinz AOP kan du till och med lagra på en mörk och sval plats i upp till 15 grader. 

Du bör ta fram osten från kylskåpet minst 30 minuter innan du serverar den. Dess naturliga aromer kommer mycket bättre till sin rätt på samma sätt som gäller för vin. 

Hur förpackar jag ost på bästa sätt?

Ost från ostdisken eller från ostbutiken lindas för det mesta in i ostpapper. Detta består av två skikt: En inre tunn folie som förhindrar att osten torkar ut men samtidigt låter den andas och ett yttre fast skyddsskikt. Det bästa är att förvara osten i detta ostpapper även hemma.

Du kan dock även linda in osten i en genomskinlig folie – det bästa är att sticka ett par hål så att osten får lite syre. 

Vakuumförpackad ost ska också lindas in i ostpapper i genomskinlig folie efter den förstaöppningen Mjukost i en träförpackning kan du gärna förpacka i denna igen.

Måste jag slänga en ost som är möglig?

Principiellt skiljer vi mellan ostspecialiteter med önskad mögelkultur och mögelbildning som beror på att produkten har lagrats felaktigt.

Mögelkulturen på vit- och blåmögelost samt andra ostspecialiteter är önskad och typisk för denna ostspecialitet.

På hårdostar stannar en eventuell mögelbildning på ostens yta. Vid mögel på ytan är det därför lämpligt att skära bort en rejäl bit runt det aktuella stället.

På färsk- och mjukostar tränger de oönskade mögelsvamparna snabbt in i ostens inre. Dessa produkter måste kasseras.

Så här förhindrar du ostlukt i hela kylskåpet.

Om osten förpackas separat i folie eller i ostpapper bör inte någon oönskad lukt spridas. För väldigt doftintensiv ost rekommenderas inköp av en förvaringsbox med filter. Förvaringsboxen med filter gör att osten kan andas men förhindrar oangenäma lukter i kylskåpet. Det finns dessutom klassiska ostkupor som passar i kylskåpet.

Cookies på denna webbplats: Vår webbplats använder cookies för att vi och våra partner ska kunna känna igen dig och förstå hur du använder vår webbplats. Om du nyttjar vår webbplats godkänner du att vi använder cookies.Läs mer..