Website only available to a limited extent
Please enable cookies to use the website in full extent.

Tessiner Alpkäse AOP

Alposten betraktas som föregångare till hårdosten och den halvhårda osten. Det första skriftliga intyget på att användningen av alperna redan var djupt förankrad i tessinernas lantliga sällskap, och att således alpost producerades vid den tiden, kommer från 1100-talet. Den absoluta nödvändigheten att använda hela territoriet tvingade alpområdets invånare, all boskap, inklusive mjölkboskapen, till ostproduktion i högt belägna områden under sommaren. De vistades undan för undan på olika nivåer (corti) på samma alp. Avståndet från bebodda områden och nödvändigheten att tillverka produkter med lång hållbarhet
ledde till att det utvecklades en lämplig teknik och därmed till tillverkning av alpost.

I sin beskrivning av den italienska delen av Schweiz från 1783 till 1787 nämner Schinz osten och användningen av alperna i de distrikt i kantonen Tessin där denna produkt produceras. Hans uppgifter bekräftas genom beskrivningar av de olika alperna och tekniken för osttillverkning. I ett kapitel i boken Gotthard End su Biasca e Ia Val Pontirone, som kom ut 1920,
beskrivs tillverkningsmetoden för alpost i detalj. Denna motsvarar, med undantag av de föreskrifter för hygienen som införts under tidens gång och de nya mikrobiologiska kunskaperna på områdena hygien och osttillverkning, i huvudsak de nutida metoderna.

Formaggio d'alpe ticinese får med rätta betecknas som en ambassadör för ekonomin i bergsområdena i kantonen Tessin. Dess särart beror på de speciella egenskaper som alpängens flora har och på tillverkningsmetoden. I de tessinska alperna, som befinner sig på en höjd mellan 1500 och 2400 meter över havet, växer väldigt många smakrika och artrika grässorter. På en alpäng kan man hitta upp till 250 olika växtsorter medan man på en äng i dalen hittar högst 20. Och just denna artrikedom, som kan ändras från alp till alp, ger osten sina ovanliga, unika och enastående smakliga toner och dofter.

Den är inte bara god utan även hälsosam. Enligt de senaste undersökningarna som utförts i samarbete med ALP Liebefeld har man kunnat fastställa att den innehåller många omättade fettsyror (CLA, omega 3 och omega 6) som är mycket viktiga för hälsan.

Den tessinska alposten är mycket mer än bara underbar mat, den är ett autentiskt uttryck för en produkts koppling till landsbygden. Den är en konst, en livsstil. Den är ren kultur, tradition och natur.

Tessiner Alpkäse AOP

Tessiner Alpkäse AOP

Tessiner Alpkäse AOP

  • Halvhård ost
  • Komjölk
  • Helfet
  • Mild, Aromatisk
Tessiner Alpkäse AOP
Tessiner Alpkäse AOP

Alpkäse ses som en föregångare till hårda och halvhårda ostar. Det första skriftliga belägget för att nyttjandet av alperna redan var djupt förankrat i det lantliga samhället i Tessin.

STEA
Società Ticinese di Economia Alpestre

6955 Cagiallo
Telefon: +41 (0) 91 943 55 82

Cookies på denna webbplats: Vår webbplats använder cookies för att vi och våra partner ska kunna känna igen dig och förstå hur du använder vår webbplats. Om du nyttjar vår webbplats godkänner du att vi använder cookies.Läs mer..