Website only available to a limited extent
Please enable cookies to use the website in full extent.

Välkommen till ostlandet Schweiz

Runt 80 % av kulturlandet Schweiz är inte lämpligt för jordbruk. Detta kulturland går endast att bruka med djurhållning. Om det inte fanns några kor och nötboskap skulle gräsmarkerna snabbt förvildas.

Om dessa arealer inte sköts på lämpligt sätt skulle detta ha stora effekter. Bosättningen i bergsområdena skulle då inte längre vara garanterad, ett attraktivt fritids- och rekreationsområde skulle gå förlorat. Den schweiziska mjölkproduktionen hör således till de mest hållbara produktionsformerna inom lantbruket. Den har en stor nationalekonomisk betydelse som sträcker sig utanför tillverkningen av högvärdiga livsmedel och säkrar arbete och inkomster för många yrkesgrupper.

Nästan hälften av den mjölk som mjölkproducenterna levererar bearbetas till ost. År 2017 tillverkades t.ex. runt 189000 ton ost. Schweizisk ost är känd för sin kvalitet, naturliga renhet och goda smak. Riktlinjerna för produktion, kontroller och miljöpålagor är mycket stränga. Inte att undra på att ost sedan gammalt hör till schweizarnas dagliga matsedel. Runt 21 kilo konsumerar de årligen i genomsnitt per capita. Schweizisk ost är dock omtyckt även i utlandet. Knappt 40 % av produktionen säljs i hela världen.

Tillverkning i småföretag

En decentraliserad osttillverkning är typisk för Schweiz. Knappt två tredjedelar av den schweiziska osten tillverkas i hantverksmässiga småföretag med experter med bästa tänkbara utbildning. Ystare tar emot den nymjölkade mjölken från jordbruksföretagen i den närmaste omgivningen på morgonen och kvällen och bearbetar den varje dag. För en förstklassig produktion av de olika ostspecialiteterna är bland annat det geografiska läget och producenternas hantverkskunnande avgörande.

Cookies på denna webbplats: Vår webbplats använder cookies för att vi och våra partner ska kunna känna igen dig och förstå hur du använder vår webbplats. Om du nyttjar vår webbplats godkänner du att vi använder cookies.Läs mer..