Website only available to a limited extent
Please enable cookies to use the website in full extent.

Viktiga rättsliga anvisningar och dataskydd

Viktiga rättsliga anvisningar

Läs igenom följande villkor uppmärksamt innan du fortsätter. Personer som öppnar Switzerland Cheese Marketing AG:s webbplats schweizerkaese.ch förklarar sig vara införstådda med villkoren nedan.

Copyright och varumärkesrättigheter

Allt innehåll på webbplatsen schweizerkaese.ch är upphovsrättsligt skyddat. Med ensamrätt Switzerland Cheese Marketing AG eller en tredje part. Delarna på webbplatsen schweizerkaese.ch är endast fritt tillgängliga för sökningsändamål. Kopiering av materialet eller delar av det i valfri skriftlig eller elektronisk form är endast tillåten om schweizerkäse.ch nämns uttryckligen. Reproduktion, överföring, ändring, länkning eller användning av webbplatsen schweizerkaese.ch för offentliga eller kommersiella ändamål är förbjuden utan föregående skriftligt godkännande från Switzerland Cheese Marketing AG. 

De olika namnen och logotyperna på webbplatsen schweizerkaese.ch är i regel registrerade och skyddade varumärken. Ingen del av webbplatsen schweizerkaese.ch är utformad på ett sådant sätt att den medger en rättighet att använda en bild, ett registrerat varumärke eller en logotyp. Inga rättigheter när det gäller programvara eller delar på webbplatsen schweizerkaese.ch överförs genom nedladdning eller kopiering av webbplatsen schweizerkaese.ch eller delar av den. Switzerland Cheese Marketing AG förbehåller sig rättigheterna till alla delar av webbplatsen schweizerkaese.ch med undantag av rättigheter som tillhör tredje parter. 

Ingen garanti

Trots att Switzerland Cheese Marketing AG har varit ytterst omsorgsfullt för att garantera att all information som finns på webbplatsen schweizerkaese.ch är tillförlitlig vid tidpunkten för publiceringen kan vare sig Switzerland Cheese Marketing AG eller dess avtalspartner lämna en uttrycklig försäkran eller garanti (även gentemot en tredje part) när det gäller noggrannhet, tillförlitlighet eller fullständighet för informationen på schweizerkaese.ch. Åsikter och övrig information på webbplatsen schweizerkaese.ch kan ändras när som helst utan föregående meddelande om detta. 

Switzerland Cheese Marketing AG tar inget ansvar och lämnar ingen garanti för att funktionerna på schweizerkaese.ch inte avbryts eller att webbplatsen schweizerkaese.ch respektive den aktuella servern är fri från virus eller andra skadliga komponenter. 

Ansvarsbegränsning

Om det finns ett avtalsförhållande mellan Switzerland Cheese Marketing AG och användaren av webbplatsen schweizerkaese.ch eller någon annan tjänst från Switzerland Cheese Marketing AG har Switzerland Cheese Marketing AG endast ansvar för skador som orsakats på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt. Switzerland Cheese Marketing AG tar inget som helst ansvar för en skada som orsakats av en medhjälpare. Switzerland Cheese Marketing AG ansvarar inte för utebliven vinst, dataförluster eller övriga direkta, indirekta skador eller följdskador som uppstår på grund av åtkomst till delarna på webbplatsen schweizerkaese.ch eller användning av dem respektive om det är omöjligt att komma åt dem eller använda dessa eller på grund av länkning till andra webbplatser eller på grund av tekniska störningar. 

Länkar (links) till andra webbplatser

Webbplatsen schweizerkaese.ch innehåller länkar till tredje parters webbplatser som kan vara av intresse för dig. Vid aktivering av dessa länkar lämnar du under vissa omständigheter webbplatsen schweizerkaese.ch eller alternativt visas utdrag från tredje parters webbplatser på webbplatsen schweizerkaese.ch. Switzerland Cheese Marketing AG har inte utfört några kontroller av tredje parters webbplatser som är länkade till webbplatsen schweizerkaese.ch och har inget ansvar för innehållet på denna webbplats som tillhör en tredje part eller för att den fungerar. Detta gäller oberoende av om du lämnar webbplatsen vid aktiveringen av en länk eller visning på webbplatsen schweizerkaese.ch och även om leverantör av information på en främmande webbplats inte syns utan vidare i det senare fallet. Upprättandet av denna anslutning eller konsultation av webbplatser som tillhör en tredje part görs enbart på användarens risk. 

Dataskyddsförklaring

Switzerland Cheese Marketing AG (Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern Schweiz), ett aktiebolag enligt obligationsrätten (CHE-140.749.178), företräds av Dr. David Escher (CEO), är operatör av webbplatsen schweizerkaese.ch och därmed ansvarig för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter och databehandlingens förenlighet med den schweiziska lagstiftningen. 
Ditt förtroende är viktigt för oss och därför tar vi allvarligt på dataskydd och ser till att säkerheten är lämplig. Naturligtvis följer vi bestämmelserna i den schweiziska lagstiftningen om dataskydd (DSG), förordningen om dataskydd i Schweiz (VDSG), telefonilagstiftningen (FMG) och, om det är tillämpligt, andra dataskyddsrättsliga bestämmelser, i synnerhet Dataskyddsförordningen (nedan GDPR).

För att du ska veta vilka personuppgifter vi samlar in om dig och till vilka ändamål vi använder dem ber vi dig att ta del av informationen nedan.

1. Omfattning och ändamål, behandling och användning av insamlade personuppgifter

a. vid besök på www.schweizerkaese.ch
Vid besök på vår webbplats sparar vår server temporärt varje åtkomst till en protokollfil. Följande data registreras då utan din hjälp och sparas av oss fram till den automatiserade raderingen efter som längst tolv månader:

 • den förfrågande datorns IP-adress
 • datum och tid för åtkomsten 
 • den öppnade filens namn och URL 
 • den webbplats varifrån åtkomsten gjordes 
 • din dators operativsystem och den webbläsare som du använder 
 • det land varifrån åtkomsten gjordes och språkinställningarna i din webbläsare 
 • din Internet-leverantörs namn

Insamling och behandling av dessa data sker med syftet att möjliggöra användning av vår webbplats (upprättande av en anslutning), garantera systemets säkerhet och stabilitet och att möjliggöra optimering av vårt Internet-erbjudande samt för interna statistiska ändamål. I detta avseende består vårt rättmätiga intresse för databehandling enligt artikel 6 stycke 1 f i GDPR. IP-adressen används i synnerhet för att registrera webbplatsbesökarens vistelseland och göra en förinställning av språket på webbplatsen som är anpassad till detta. Dessutom utvärderas IP-adressen vid angrepp på nätinfrastrukturen på www.schweizerkaese.ch för statistiska ändamål. 
Dessutom använder vi så kallade pixlar och kakor vid besök på vår webbplats för visning av individanpassad reklam samt för användning av webbanalystjänster. Närmare information om detta finns i siffra 2, siffra 6 och siffra 7 i den här dataskyddsförklaringen.

b. vid anmälan för att få vårt nyhetsbrev
Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev på vår webbplats. För detta krävs det en registrering. Inom ramen för registreringen måste följande data lämnas:

 • E-postadress 
 • Tilltal
 • Förnamn
 • Efternamn

Ovanstående data är nödvändiga för behandlingen av data. Du kan dessutom ange fler data frivilligt (företag och telefon). Dessa data behandlar vi endast för att individualisera den information och de erbjudanden som skickas till dig och rikta in den/dem bättre mot dina intressen. 
I och med registreringen ger du oss ditt samtycke för behandling av angivna data för regelbunden utsändning av nyhetsbrevet till den adress som du har angivit och för statistisk utvärdering av uppträdande vid användning och för optimering av nyhetsbrevet. Detta samtycke utgör vår rättsliga grund för behandling av din e-postadress enligt artikel 6 stycke 1 a i GDPR. Vi har rätt att anlita en tredje part för det tekniska genomförandet av reklamåtgärder och vi har rätt att överlåta dina data för detta ändamål (jfr. siffra 3 nedan).
I slutet av varje nyhetsbrev finns det en länk som du när som helst kan använda för att avbeställa nyhetsbrevet. Inom ramen för avanmälan kan du frivilligt meddela oss orsaken till avanmälan. Efter avbeställningen raderas dina personuppgifter. En överlåtelse sker endast i anonymiserad form för optimering av vårt nyhetsbrev. 
Vi hänvisar uttryckligen till dataanalyserna inom ramen för utskicket av nyhetsbrevet (se siffra 9. nedan).

c. beställning hos en tredje part
På vår webbplats finns det olika möjligheter att begära informationsmaterial eller andra tjänster. De aktuella tjänsterna tillhandahålls delvis av tredje parter. Du hänvisas på lämpligt sätt om vidarebefordran till våra partner. Beroende på tjänst samlas olika data in i samband med detta. Det handlar då till exempel om följande data:

 • Tilltal och/eller företag
 • För- och efternamn
 • Adress (gata, husnummer, postnummer, ort, land)
 • Fler kontaktdata (e-postadress, telefonnummer) 
 • Eventuell kreditkortsdata 

Vi markerar de inmatningar som är obligatoriska: Om denna information inte görs tillgänglig kan detta leda till att tjänsten inte kan tillhandahållas. Det är frivilligt att lämna annan information och detta påverkar inte användning av vår webbplats.

De data som du har matat in samlas då i regel in direkt av den berörda leverantören eller vidarebefordras vid vissa erbjudanden av oss till leverantören. För en sådan ytterligare bearbetning av data gäller i dessa fall respektive leverantörs dataskyddsbestämmelser. Den rättsliga grunden för behandling av ovan nämnda data ingår i att uppfylla ett avtal i enlighet med artikel 6 stycke 1 b i GDPR.

2. Användning av dina data för reklamändamål

a. Framställning av användningsprofiler med pseudonym
För att kunna förse dig med individualiserade tjänster och dito information på vår webbplats (On-Site-Targeting) använder och analyserar vi de data som vi samlar in om dig när du besöker webbplatsen. Vid den aktuella behandlingen kan eventuellt även så kallade kakor användas (se vidare siffra 6 nedan om detta). Analysen av ditt uppträdande som användare kan leda till att det skapas en så kallad användningsprofil. En sammanföring av användningsdata sker endast med pseudonymer och aldrig med personrelaterade data som inte har fått en pseudonym.
För att möjliggöra individualiserad marknadsföring på sociala nätverk lägger vi in så kallade remarketingpixlar från Facebook och Twitter på webbplatsen. Om du har ett konto på ett socialt nätverk som inbegrips i detta och är inloggad där vid tidpunkten för besöket på sidorna länkar denna pixel besöket på sidorna till ditt konto. Logga ut från ditt konto för att förhindra en länkning. Fler inställningar för reklam kan du göra i din användarprofil på de aktuella sociala nätverken. Generering av användarprofiler med pseudonym för reklam och analysändamål grundar vi på ett rättmätigt intresse enligt artikel 6 stycke 1 f i GDPR. Detta gäller för alla databehandlingsprocesser som anges i siffra 2. Det rättmätiga intresset består i direktmarknadsföring och analys av användningen av vår webbplats.

b. Re-Targeting
Vi satsar på Re-Targeting-tekniken för webbplatser. I samband med detta analyseras ditt uppträdande som användare på vår webbplats för att vi sedan ska kunna erbjuda dig skräddarsydd reklam individuellt även på partners webbplatser. Ditt uppträdande som användare registreras som en pseudonym.
De flesta Re-Targeting-teknikerna arbetar med kakor (se vidare siffra 6 nedan om detta).
Denna webbplats använder Google AdWords Remarketing och Doubleclick by Google, tjänster från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”), för koppling av annonser som bygger på användningen av tidigare besökta webbplatser. Google använder den så kallade DoubleClick-Cookien som gör det möjligt att känna igen din webbläsare igen vid besök på andra webbplatser. Den information som genererats om besöket på de här webbplatserna (inklusive din IP-adress) överförs till en av Googles servrar i USA och sparas där (för överföring av personuppgifter till USA finns det mer information nedan vid siffra 10).
Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning när det gäller de annonser som ska kopplas för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och annonserna för webbplatsoperatörerna och för att skaffa fram fler tjänster som är förbundna med användningen av webbplatsen och Internet. Google kommer dessutom att överföra denna information till en tredje part om detta föreskrivs i lagstiftningen eller om en tredje part behandlar dessa data på uppdrag av Google. Google kommer dock aldrig att sätta din IP-adress i förbindelse med andra data från Google.
För administration av tjänsterna för användningsbaserad reklam använder vi dessutom Google Tag Manager. Själva verktyget Tag Manager är en domän utan kakor och det registrerar inga personrelaterade uppgifter. Detta verktyg svarar snarare för utlösning av andra taggar som under vissa omständigheter registrerar data (se ovan om detta). Om du har gjort en deaktivering på domän- eller kak-nivån blir den kvar för alla Tracking-Tags som har implementerats med Google Tag Manager.
Du kan förhindra Re-Targeting när som helst genom att du avvisar eller stänger av de berörda kakorna på din webbläsares menyrad (se siffra 6 längre ner). Du kan dessutom ansöka om en Opt-Out för de nämnda ytterligare reklam- och Re-Targeting-verktygen på optout.aboutads.info via Digital Advertising Alliance webbsida.

c. Twitter Analytics
På vår webbplats använder vi för statistiska ändamål besökaråtgärdspixeln från Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (”Twitter”). Pixeln gör det möjligt för oss att följa användares uppträdande när de vidarebefordras till vår webbplats efter ett klick på en Twitter-reklamannons. Denna metod är till för att utvärdera effektiviteten för Twitter-reklamannonser för statistiska ändamål och för marknadsforskningsändamål och kan därigenom bidra till att optimera framtida reklamåtgärder.

De data som då samlas in ger oss inga möjligheter att sluta oss till användarnas identitet. Dessa data sparas och behandlas visserligen av Twitter så att en koppling till respektive användares profil är möjlig och så att Twitter kan använda dessa data för egna reklamändamål. Dessa data kan göra det möjligt för Twitter liksom dess partner att koppla reklamannonser till och utanför Twitter. Det går dessutom att spara och läsa av en kaka på användarnas datorer för detta ändamål.

3. Överlåtelse av data till en tredje part

Vi överlåter dina personrelaterade data endast om du uttryckligen har lämnat ditt samtycke till detta, det finns en lagstadgad skyldighet att göra detta eller om det är nödvändigt för att driva igenom våra rättigheter, i synnerhet för att driva igenom krav på grund av förhållandet mellan dig och Switzerland Cheese Marketing AG. 
Dessutom överlåter vi dina data till en tredje part om detta krävs inom ramen för att tillhandahålla de tjänster som du önskar samt inom ramen för ditt användaruppträdande. Om detta är nödvändigt för de ändamål som nämns i sats 1 kan överlåtelse även ske till utlandet. Om webbplatsen innehåller länkar till tredje parter kan Switzerland Cheese Marketing AG inte längre påverka insamling, behandling, lagring eller användning av personrelaterade data som utförs av en tredje part och tar inget ansvar för detta när du har klickat på denna länk.

4. Överföring av personrelaterade data till utlandet

Switzerland Cheese Marketing AG har rätt att överföra dina personuppgifter även till tredjepartsföretag (anlitade tjänsteleverantörer) i utlandet om detta är nödvändigt för den databehandling som beskrivs i den här dataskyddsförklaringen. Dessa företag är skyldiga att ha dataskydd i samma omfattning som vi själva. Om dataskyddsnivån i ett land inte uppfyller den schweiziska resp. den europeiska dataskyddsnivån säkerställer vi avtalsmässigt att skyddet av dina personrelaterade data alltid motsvarar det som finns i Schweiz resp. i EU.

5. Datasäkerhet

Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter som är sparade hos oss mot manipulation, partiell eller fullständig förlust och mot obehörig åtkomst av en tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras löpande i enlighet med den tekniska utvecklingen. 
Du bör alltid behandla din betalningsinformation konfidentiellt och stänga webbläsarens fönster när du har avslutat kommunikationen med oss, i synnerhet om du använder datorn gemensamt med andra.
Vi tar dessutom det interna dataskyddet inom företaget på mycket sort allvar. Av våra medarbetare och de tjänsteföretag som anlitas av oss kräver vi att de iakttar tystnadsplikt och att de följer de dataskyddsrättsliga bestämmelserna.

6. Kakor

Kakor bidrar på många sätt till att göra ditt besök på vår webbplats enklare, behagligare och mer meningsfullt. Kakor är informationsdata som din webbläsare sparar automatiskt på din dators hårddisk när du besöker vår webbplats. Kakor skadar inte din dators hårddisk och användarens personuppgifter överförs inte av dessa kakor.
Vi använder exempelvis kakor för att anpassa den information, de erbjudanden och den reklam som visas för dig bättre till dina individuella intressen. Användningen leder inte till att vi får nya personrelaterade data om dig som onlinebesökare. De flesta Internet-webbläsare accepterar kakor automatiskt. Du kan dock konfigurera din webbläsare så att inga kakor sparas på din dator eller så att det alltid kommer fram en hänvisning när du har fått en ny kaka.
Deaktivering av kakor kan leda till att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

7. Spårningsverktyg

På vår webbplats använder vi olika så kallade spårningsverktyg. Dessa spårningsverktyg används för att observera ditt surfuppträdande på vår webbplats. Denna observation görs för en utformning av vår webbplats som är korrekt för behoven och för löpande optimering av den. I samband med detta skapas användningsprofiler med pseudonymer och små textfiler, som har sparats på din dator (”kakor”), används.

8. Insticksprogram för sociala medier

På webbplatsen används de sociala insticksprogram som beskrivs nedan. Insticksprogrammen är som standard deaktiverade på vår webbplats och skickar därför inga signaler. Du kan aktivera insticksprogrammen genom att klicka på motsvarande knapp för sociala medier.
Om dessa insticksprogram är aktiverade upprättar din webbläsare en direkt anslutning till det aktuella sociala nätverkets server så snart du öppnar en av våra webbsidor. Insticksprogrammets innehåll överförs direkt till din webbläsare från det sociala nätverket och integreras av webbläsaren på webbplatsen. Det går att deaktivera insticksprogrammen igen med ett klick.
Ytterligare information finns i Facebooks, Twitters och Googles respektive dataskyddsförklaringar.

a. Facebooks sociala insticksprogram
På denna webbplats används sociala insticksprogram från Facebook för att göra vår förekomst på webben mer personlig. För detta använder vi knappen ”GILLA” eller ”DELA”. Det handlar då om ett erbjudande från det amerikanska företaget Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. 
Genom integreringen av insticksprogrammet får Facebook informationen att din webbläsare har öppnat motsvarande sida på vår webbförekomst även om du inte har något Facebook-konto eller om du inte är inloggad på Facebook just nu. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en av Facebooks servrar i USA och sparas där.
Om du är inloggad på Facebook kan Facebook lägga till besöket på vår webbplats direkt till ditt Facebook-konto. Om du interagerar med insticksprogrammen, till exempel trycker på knappen ”GILLA” eller ”DELA”, överförs motsvarande information också direkt till en av Facebooks servrar och sparas där. Informationen publiceras dessutom på Facebook och visas för dina vänner på Facebook.
Facebook kan använda denna information för reklam, marknadsforskning och behovsanpassad utformning av Facebook-sidorna. För detta skapas användnings-, intresse- och relationsprofiler, t.ex. för att utvärdera din användning av vår webbplats när det gäller reklamannonser som tonats in för dig på Facebook, informera andra Facebook-användare om dina aktiviteter på vår webbplats och för att skaffa fram fler tjänster som är kopplade till användningen av Facebook.
Om du inte vill att Facebook ska lägga till data om vår förekomst på webben till ditt Facebook-konto måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.
Datainsamlingens syfte och omfattning samt Facebooks fortsatta behandling och användning av dessa data samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din privata sfär framgår av Facebooks dataskyddsanvisningar.

b. Twitters sociala insticksprogram
På vår webbplats är insticksprogram från kortmeddelandetjänsten Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA integrerade. Twitter-insticksprogrammen (tweet-knapp) känner du igen på Twitter-logotypen på vår sida. En översikt över tweet-knappen finns här. Om du har aktiverat de sociala insticksprogrammen upprättas en direkt förbindelse mellan din webbläsare och Twitter-servern. Twitter får tack vare detta information om att du har besökt vår sida med din IP-adress. Om du klickar på Twitters tweet-knapp när du är inloggad på ditt Twitter-konto kan du länka innehållet på våra sidor på din Twitter-profil. Tack vare detta kan Twitter lägga till besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi hänvisar till att vi som leverantörer av sidorna inte får någon kunskap om innehållet i överförda data samt hur de används av Twitter. Ytterligare information om detta finns i Twitters dataskyddsförklaring.

Om du inte vill att Twitter ska kunna lägga till besöket på våra sidor ska du logga ut från ditt Twitter-användarkonto.

c. Google Plus sociala insticksprogram
Vår webbplats använder det sociala nätverket Google Plus skärmknapp ”+1” som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Knappen känns igen på tecknet ”+1” på vit eller färgad bakgrund.
Om du öppnar en sida i vår förekomst på webben som har en sådan skärmknapp upprättar din webbläsare en direkt förbindelse till Googles server om du har aktiverat sociala insticksprogram. Innehållet på skärmknappen ”+1” överförs direkt till din webbläsare och integreras av denna på webbplatsen av Google. Vi har därför ingen påverkan på den mängd data som Google samlar in med skärmknappen. Enligt Google samlas inga personrelaterade data in utan ett klick på skärmknappen. Sådana data, bland annat IP-adressen, samlas in och behandlas endast för inloggade medlemmar.
Datainsamlingens syfte och omfattning samt Googles fortsatta behandling och användning av dessa data samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din privata sfär framgår av Googles dataskyddsanvisningar.
Om du är en Google Plus-medlem och inte vill att Google samlar in data om dig via vår webbförekomst och länkar dem till dina medlemsdata som har sparats hos Google måste du logga ut från Google Plus före ditt besök på vår webbplats.

9. Utvärdering av användningen av nyhetsbrevet

För utskicket av vårt nyhetsbrev använder vi e-postmarknadsföringstjänster från MailChimp, en utskicksplattform från den amerikanska leverantören Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. E-postadresserna till våra mottagare av nyhetsbrev liksom deras ytterligare data som beskrivs inom ramen för anvisningarna sparas på MailChimps servrar i USA. MailChimp använder denna information för att skicka och utvärdera nyhetsbrevet i vår order. Dessutom kan utskicksleverantören enligt egen information använda dessa data i form av en pseudonym, dvs. utan tilldelning till någon användare, för optimering eller förbättring av de egna tjänsterna, t.ex. för teknisk optimering av utskicket och visning av nyhetsbrevet eller för statistiska ändamål för att bestämma från vilka länder mottagarna kommer. Utskicksleverantören använder dock inte våra nyhetsbrevsmottagares data för att skriva till dem själv eller överlåta data till en tredje part. Vi har förtroende för MailChimps tillförlitlighet och datasäkerhet. MailChimp är certifierat enligt Privacy-Shield-avtalet och erbjuder tack vare detta en garanti för att den europeiska dataskyddsnivån följs. Vi har dessutom slutit ett Data-Processing-Agreement med MailChimp. Det handlar om ett avtal där MailChimp åtar sig att skydda våra användares data, behandla dem enligt deras dataskyddsbestämmelser å våra vägnar och i synnerhet inte överlåta dem till en tredje part. Ytterligare information om detta finns i MailChimps dataskyddsbestämmelser..

10. Anvisning för dataöverföringar till USA

Av fullständighetsskäl hänvisar vi för användare med hemvist eller säte i Schweiz till att det finns övervakningsåtgärder från myndigheter i USA som generellt gör det möjligt att spara alla personrelaterade data för alla personer vars data har överförts från Schweiz till USA. Detta sker utan differentiering, begränsning eller undantag med hjälp av det mål som eftersträvas och utan något objektivt kriterium som gör det möjligt att begränsa de amerikanska myndigheternas åtkomst till data och en senare användning av dem till mycket speciella, kraftigt begränsade ändamål som kan rättfärdiga det ingrepp som är förbundet både med åtkomsten till dessa data liksom även med användningen av dem. Dessutom hänvisar vi till att det i USA inte finns några rättsliga nödlösningar för personer från Schweiz som gör det möjligt för dem att få åtkomst till de berörda data och utverka korrigering eller radering av dessa resp. inget effektivt juridiskt skydd mot de amerikanska myndigheternas generella åtkomsträttigheter. Vi hänvisar de berörda uttryckligen till detta rätts- och sakläge för att de ska kunna fatta ett väl underbyggt beslut när det gäller samtycke till användning av hans/hennes data.
Vi vill informera användare med hemvist i en medlemsstat inom EU till att USA ur den Europeiska unionens synvinkel – bland annat på grund av de teman som nämnts i detta avsnitt – inte har en tillräcklig dataskyddsnivå. Om vi i den här dataskyddsförklaringen har förklarat att mottagare av data (t.ex. Google, Facebook och Twitter) har sitt säte i USA säkerställer vi att dina data är skyddade på en lämplig nivå hos våra partner antingen genom avtalsmässiga regleringar med dessa företag eller genom att säkerställa att dessa företag certifieras enligt EU-US-Privacy-skydd.

11. Rätt till upplysning, korrigering, radering och begränsning av behandlingen, rätt till dataportabilitet

Du har rätt att utan kostnad få upplysning om de personrelaterade data om dig som har sparats av oss på begäran. Du har dessutom rätt till korrigering av oriktiga data och rätt till radering av dina personrelaterade data om det inte finns en lagstadgad skyldighet att spara dessa data eller ett tillståndsförhållande som tillåter oss att behandla data som går emot detta. Du har dessutom enligt artikel 18 och 21 i GDPR rätt att kräva en begränsning av databehandlingen liksom att motsätta dig databehandlingen.
Du har dessutom rätt att kräva ut de data som du har överlämnat till oss igen (rätt till dataportabilitet). På begäran vidarebefordrar vi data även till en tredje person enligt ditt val. Du har rätt att få dessa data i ett vanligt filformat.
Du kan nå oss för det ovan nämnda ändamålet på e-postadressen info@schweizerkaese.ch. För behandlingen av din ansökan kan vi, efter eget gottfinnande, kräva ett identitetsbevis.
Du kan dessutom meddela oss vad som ska hända med dina data efter din död genom att du ger oss anvisningar om detta.

12. Lagring av data

Vi sparar personrelaterade data bara så länge det är nödvändigt

 • för att använda de ovan nämnda spårnings-, reklam- och analystjänsterna inom ramen för vårt rättmätiga intresse.
 • för att utföra tjänster i ovan nämnd omfattning som du önskar eller som du har gett ditt medgivande till (t.ex. till nyhetsbrev enligt siffra 9).
 • för att efterleva våra lagstadgade skyldigheter.

Avtalsdata lagras längre av oss eftersom detta är föreskrivet genom lagstadgade lagringsskyldigheter. Lagringsskyldigheter som ålägger oss att spara data framgår av föreskrifter för bokföring och av skatterättsliga föreskrifter. Enligt dessa föreskrifter måste kommunikation i affärsangelägenheter, slutna avtal och bokföringsverifikationer sparas i upp till 10 år resp. när det gäller användare med hemvist i Frankrike i upp till 5 år. Om dessa data inte längre behövs för att utföra tjänsterna för dig spärras dessa data. Detta innebär att dessa data fortfarande får användas för bokföringsändamål och för skatteändamål.

13. Rätt att överklaga vid en dataskyddsmyndighet

Om du har din hemvist i en EU-stat har du rätt att när som helst överklaga vid en dataskyddsmyndighet.

Allmänt

Denna sida ändrades senast den 24 maj 2018. Om du har frågor om eller kommentarer till våra rättsliga anvisningar eller om dataskyddet ska du ta kontakt med oss på info(at)schweizerkaese.ch.

Nätetikett

Vi vill inte läsa några uttalanden och diskussioner som strider mot lagstiftningen, väcker anstöt eller är straffbara på vår sida. Om användare, vår organisation eller en tredje part smutskastas förbehåller vi oss rätten att radera dessa bidrag utan kommentarer eftersom de inte uppfyller denna nätetikett.

Bern, den 25 mars 2019

Cookies på denna webbplats: Vår webbplats använder cookies för att vi och våra partner ska kunna känna igen dig och förstå hur du använder vår webbplats. Om du nyttjar vår webbplats godkänner du att vi använder cookies.Läs mer..