Denne landlige idyl er ikke kun forbeholdt malkekvæg, men deres græsning spiller en vigtig rolle i forhold til at bevare engene. Og denne græsning er ikke begrænset til kun vedligehold! Deres tilstedeværelse påvirker også plantelivets udvikling, især fordi deres afføring forbedrer jorden på naturlig vis og fremmer mikroorganismer i jorden. Uden malkekvæget ville disse landskaber risikere at forringes og gradvist blive til skovområder. I stedet gør køernes tilstedeværelse det muligt for visse plantetyper at udvikle sig. På græsgangene vokser der græsser, bælgplanter og endda aromatiske planter.

Arbejdet bliver ofte suppleret af mennesker, som er ansvarlige for at vedligeholde levende hegn, skråninger, stendiger og små mure, der fungerer som levested og fødekilde for mange insekter, fugle og smådyr.

Dermed har malkekvægets tilstedeværelse på vores græsgange varet ved gennem århundreder, og den fortsætter med at bidrage til alles trivsel den dag i dag.

01_Kuehe.jpeg

Produktion, der viser hensyn til både dyr og miljø

Schweiz er et land fyldt med enge og græsgange. Vi holder af at gå ture der, og det er køernes hjem. Det friske græs, hvor de græsser, såvel som høet og andet grovfoder, som landmanden bruger til at give køernes foder fylde i vintermånederne, er perfekt egnet til malkekvægets fordøjelsessystem. Denne type foder har en positiv indvirkning på mælkens kvalitet, eftersom det fx øger indholdet af flerumættede fedtsyrer. Flere undersøgelser har vist, at det også reducerer udledningen af drivhusgasser i forbindelse med fordøjelsen af foderet i køernes maver.

Til fremstilling af råmælksost er det meget vigtigt, at der ikke anvendes ensilage eller foder, som er gjort holdbart ved hjælp af en gæringsproces. Græsning er den naturlige måde at fodre køer på. Det lader køerne bevæge sig frit omkring og opføre sig på en måde, som er passende for deres art. Det forbedrer både deres levetid og frugtbarhed. Størstedelen af foderet til vores malkekvæg bliver produceret direkte på gården eller lige i nærheden. Dette krav gør det muligt at reducere transporten og dermed CO2-udledningen. Et intakt miljø er ikke alene til gavn for turister og gæster; det er også afgørende for køernes sundhed.

Kuehe_im_Stall.jpg

Socialt ansvarlig produktion

Ansvarlig produktion er tæt forbundet med effektiv ressourceanvendelse – fra vand til energi og til selve jorden.

Det er vigtigt for os at genanvende spild. Valle – som er et biprodukt fra ostefremstilling – kan skade miljøet, men det er blevet brugt til at fremstille svinefoder i mange år. Og det er ikke kun genanvendelse af valle, der har sine fordele. Andre muligheder bliver også udnyttet som for eksempel biogasproduktion eller blandede besætninger med malke- og slagtekvæg, hvor sidstnævnte får valle såvel som græs.

Energieffektivitet er en oprigtig bekymring for vores mejerier. Mange af dem har benyttet resultaterne af energiundersøgelser til at identificere potentielle forbedringer. Disse forbedringer spænder fra at skifte til LED-belysning over planer om udskiftning af varmtvandssystemer til analyse af produktionsprocesser. I nogle tilfælde er der blevet installeret varmegenindvindingsanlæg, som både sikrer forsyningen af varmt vand og fungerer som opvarmning for kontorer og/eller privatboliger. Disse undersøgelser gør det muligt at implementere små ændringer hurtigt, hvilket ofte fører til store besparelser, samt planlægge mere omfattende foranstaltninger på mellemlangt sigt.

Det kræver omkring 10 liter vand at producere én liter mælk. Denne mængde omfatter både det vand, koen indtager (en ko drikker ca. 50 liter om dagen; mere når vejret er varmt og tørt), rengøring af malkestalden og malkeudstyr samt, om nødvendigt, vanding af de planter, køerne spiser. Det kræver også vand (3-4 liter pr. liter mælk) at fremstille osten – især til rengøring, som er afgørende både for kvaliteten og af hygiejnemæssige årsager. Håndtering af dette spildevand er en stor udfordring for mejerierne. Det indeholder store mængder organisk stof og kan derfor ikke blot ledes ud i spildevandssystemet, men må i stedet gennemgå forskellige behandlinger først.

Ansvarlig produktion går også hånd i hånd med respekt for forbrugernes sundhed! Derfor har schweiziske osteproducenter forpligtet sig til ikke at bruge nogen tilsætningsstoffer, konserveringsmidler, farvestoffer eller smagsforstærkere.

03_Theke.jpeg

Økonomisk bæredygtig produktion

Kvalitet har sin pris! Derfor kræver vores malkekvæg den bedste pleje, og at deres behov bliver respekteret. Det gælder også producenterne. Det at producere kvalitetsmælk, passe på køerne og sikre, at der er tilstrækkeligt foder af god kvalitet til vintermånederne, kræver alt sammen en daglig indsats fra landmændene, deres medarbejdere og deres familie. Deres indsats og engagement påskønnes gennem en rimelig pris for mælken såvel som direkte betalinger – et tegn på, at man anerkender det bidrag, landbruget yder til samfundet.

Forbrugere har en stor indflydelse på både landbrugsmetoderne og deres udvikling gennem deres indkøbsvaner og de fødevarer, de køber. Ved at vælge oste fra Schweiz støtter forbrugere den miljøvenlige produktion af ost i familievirksomheder, hvilket gør det muligt for producenterne at få en rimelig betaling. På den anden side har forbrugerne garanti for sund, naturlig og næringsrig ost.

Derfor er vi så taknemmelige over for forbrugerne, fordi de accepterer en lidt højere pris til gengæld for fuldendt kvalitet og en rimelig betaling til producenterne.