Grundingrediensen: mælk

Oste fra Schweiz fremstilles af frisk mælk, som leveres af landmændene til mejerierne to gange om dagen. De egenskaber, som denne mælk har, er med til at afgøre ostens endelige karakter.

1_milch_als_basis.png

Der findes over 700 varianter af schweizisk ost, men de har alle én ting til fælles: fremstillingen starter med schweizisk mælk. Langt størstedelen af ostene bliver lavet af komælk. Landmændene leverer som regel den friske mælk med lavt bakterieindhold fra sunde og raske dyr to gange om dagen. Denne ene råvare bruges derefter til at fremstille et stort udvalg af forskellige oste. Der er så mange forskellige faktorer – herunder kvægrace, foder, klima, mælkens fedtindhold, forskellige bakteriekulturer samt modningstype og behandling – der giver hvert eneste ostehjul sin individuelle karakter.

1-1.jpeg

Udvælgelse og håndtering af mælken

Efter levering bliver mælken først testet for at sikre dens kvalitet, og derefter filtreres den. Upasteuriseret mælk bliver testet meget omhyggeligt – hvis der ikke skal produceres upasteuriseret ost, bliver mælken nænsomt termiseret eller pasteuriseret.

2_milchauswahl_und_behandlung.png

Først bliver mælkens bakteriologiske tilstand testet, og der udføres en sensorisk analyse. Følgende kriterier tages i betragtning:

  • Celleantallet giver information om, hvorvidt dyrene har sunde yvere.
  • Det mikrobielle niveau giver information om hygiejnen i forbindelse med malkningen.
  • Inhibitorer viser, hvorvidt malkekvæget er blevet behandlet med antibiotika.
  • Frysepunktet angiver muligheden for, at mælken er blevet fortyndet.

Mejerierne sikrer produktionen af upasteuriseret mælk gennem yderligere testning, som varierer på de forskellige mejerier. Medmindre mælken skal bruges til at producere ægte upasteuriseret ost, bliver mælken nænsomt opvarmet for at opnå termiseret mælk (varmet til 63 °C) eller pasteuriseret mælk (varmet til mindst 72 °C).

2-1.jpeg

Koagulering af mælken

Mælken hældes i karret og opvarmes gradvist under omrøring. Derefter tilføjes mælkesyrebakterier og osteløbe for at begynde koaguleringsprocessen. Mælken løber sammen og stivner til en geléagtig substans.

3_dicklegung_der_milch_2da51440a5.png

Mælken i ostekarret opvarmes nu forsigtigt til 30-32 °C. Derefter tilsætter ostemageren særlige mælkesyrekulturer og osteløbe. Tilføjelsen af mælkesyrebakterier øger mælkens surhedsgrad, hvilket fremmer løbens effekt. Derefter får mælken lov til at stå i 35-40 minutter. Inden for dette tidsrum får osteløben mælken til at stivne – denne proces kaldes også koagulering. Ostekarret indeholder nu ostemasse: en glat, buddingagtig fast form, der er klar til videre behandling.

For at producere de berømte AOP-oste fra Schweiz anvendes der bakterier, som var naturligt til stede i mælk for omkring 40 år siden. Disse bakterier er siden er blevet kultiveret af Agroscope Liebefeld-Posieux, hvorfra mejerierne kan indkøbe dem som mikrobielle stammer.

3-1.jpeg

Løbe kan udvindes fra kalvemaver (samt fra lam og gedekid), fra særlige bakteriekulturer (mikrobiel) eller – sjældent – fra planter (for eksempel kardontidsel eller solanum dubium) og bruges i flydende form eller som pulver eller pasta. Genetisk modificeret løbe anvendes ikke i Schweiz.

Det kræver kun nogle få gram løbe for at koagulere cirka 1.000 liter mælk. Men løbe får ikke alene mælken til at koagulere; den hjælper også med at få osten til at modnes, før man spiser den.

Behandling af ostemassen

Nu kommer osteharpen på banen: Den bruges til at skære ostemassen i små stykker. Disse stykker afgør, hvilken type ost de skal blive til – jo mindre stykker, desto hårdere bliver den færdige ost.

4_bruchbearbeitung_b0b3e53558.png

Så snart den stivnede ostemasse har nået den ønskede konsistens, bliver den skåret i små stykker (ostekorn) med en osteharpe. En osteharpe kan have metaltråde og/eller knive, så den kan skære igennem ostemassen. Jo længere tid ostekornene røres med harpen, desto mindre bliver de, og desto hårdere vil den færdige ost blive. Det skyldes, at mindre ostekorn betyder et lavere vandindhold i osten. Denne proces er forskellig, alt efter hvilken type ost der skal fremstilles, og ostemageren er derfor nødt til at arbejde med stor præcision.

4-1.jpeg

Præ-koagulering

Ostekornene opvarmes under omrøring – jo hårdere osten skal være, desto højere temperatur. Dermed bliver osten gradvist fastere.

5_vorkaesen_23caff17f4.png

Valle er faktisk er spildprodukt fra ostefremstillingen. Betegnelsen dækker over den tynde, grønlige væske, der løber fra, når ostemassen bliver fast. Vallen tappes fra og bliver derefter som regel centrifugeret og efterfølgende brugt til at lave andre produkter. Valleprodukter omfatter valledrikke, vallesmør og kvark. Den anvendes også i forarbejdede fødevarer samt i kosmetik i form af vallepulver. Dog bliver størstedelen af vallen brugt til dyrefoder.

Bemærk: "Molke", "Schotte"og "Sirte" er alle betegnelser for valle, der bruges i Schweiz – "Molke" er den mest almindelige betegnelse i de tysktalende lande.

Ostekornene bliver nu gradvist opvarmet under omrøring. Jo lavere det ønskede vandindhold i osten, desto mere opvarmes den (hårde og ekstra hårde oste opvarmes til ca. 51-58 °C; bløde oste opvarmes til ca. 35 °C). Omrøring og opvarmning af ostekornene får dem til at trække sig sammen og afgive valle. Osten bliver fast.

5-1.jpeg

Osten formes og presses

Når den ønskede fasthed er opnået, hældes osten i en form. Hullerne i bunden af formen gør, at vallen kan løbe fra. Desuden bliver hele osten presset sammen for at fjerne yderligere væske.

6_formen_und_pressen.png

Så snart osten har den ønskede fasthed, hældes den i perforerede forme sammen med vallen. Vallen løber nu fra, og ostemassen bliver i formen. Ostemærket påføres med det samme som et "ostepas" til identifikationsformål. Der lægges låg oven på osten i formen, og osten presses sammen. Det giver osten den ønskede form og hjælper også med at fjerne overskydende valle.

6-1.jpeg

Saltlage

Saltlagen er det næste trin: Den flydende ost absorberer saltet og frigiver valle. Skorpen dannes gradvist, og ostens smag bliver kraftigere.

7_salzbad.png

Afhængig af ostens størrelse kan den ligge i saltlage i alt fra nogle få timer til to dage. Lagen har et saltindhold på omkring 22 % og en temperatur på ca. 15 °C. Det høje saltindhold hjælper med at fjerne mere af vallen, og osten absorberer også saltet. Under denne proces bliver osten fast, og der dannes en skorpe på overfladen. Det giver osten den nødvendige beskyttelse mod påvirkninger udefra og hjælper den med at holde formen. Saltlagen modvirker også, at der opstår uønskede bakterier på overfladen. Absorberingen af salt forbedrer ostens smag.

Et interessant faktum: Saltlagen har en densitet på 1,15 kg pr. liter, hvilket betyder, at de tunge ostehjul faktisk flyder i saltlagen.

7-1.jpeg

Modning og affinage

Osten gennemgår adskillige forandringer under modningen i kælderen: Skorpen dannes, ostens indre skifter farve, der dannes huller, og osten bliver fast. Ofte færdigudvikler en såkaldt affineur osten ved at gnide den med urter, cider eller hvidvin.

8_reifung_und_affinage_0e993ecc4c.png

Processen fortsætter i kælderen. Ostemodningen dækker hele enzymprocessen, som finder sted i osten. Et forholdsvis smagløst, frisk protein forvandles til en blød, lækker ost fyldt med karakter.

  • Modningen medfører visuelle, kemiske og mikrobiologiske ændringer i osten:
  • De visuelle tegn omfatter dannelse af den udvendige skorpe, huller inden i osten ((infoboks)), en ensartet konsistens og ændringer i farven.
  • Biokemiske processer nedbryder proteinet til aminosyrer og medfører en forandring i osten, som gør den nemmere at fordøje.
  • Både mikrobiologiske indvirkninger og forskellige fremstillingsmetoder kan påvirke dannelsen af huller.

Modningen kan strække sig over nogle få dage op til adskillige måneder eller endda år. I løbet af denne tid bliver osten fast. Modningstiden afhænger af varianten og ostens størrelse og er fastlagt i produktspecifikationer og markedsreguleringer.

Modningen af osten kaldes også affinage. En affineur lægger sidste hånd på værket under modningen af osten og lader først osten komme i handelen, når den er modnet optimalt. Det kræver specialiseret ekspertise at beregne det nøjagtige tidspunkt. Ostens smag kan også forbedres på dette stadie gennem yderligere behandlinger med cider, hvidvin, særlige urtelager osv.

8-1.jpeg

Et populært emne og et spørgsmål, der er genstand for megen spekulation: Hvorfor er der huller i osten?

Mikroorganismer i osten laver kuldioxid (CO2). I fast eller tyktflydende ost kan kuldioxiden ikke stille og roligt slippe ud af osten. Derfor opstår der store, uregelmæssige huller eller revner på de steder, hvor der er en større koncentration af gas.

Kuldioxiden fordeler sig jævnt i blød ost. Det betyder, at der gradvist kan vokse et stort hul med en ensartet form frem på steder, hvor ostekornene ikke er vokset sammen. CO2 laver gode huller på grund af dens høje vandopløselighed.

Voila! Mysteriet om hullerne i osten er løst!

Kvalitetskontrol

Som det sidste trin gennemgår osten forskellige test, herunder inspektion af dannelsen af huller, ostens kvalitet og smag samt dens udvendige udseende. Så er osten klar til salg.

9_qualitaetskontrolle.png

Før osten bliver solgt, bliver den omhyggeligt testet. Det sikrer, at der kun sælges ost af fremragende kvalitet. Dannelsen af huller, ostens kvalitet og smag samt det udvendige udseende (form og præservering) bliver inspiceret og bedømt.

9-1.jpeg

Før osten bliver solgt, bliver den omhyggeligt testet. Det sikrer, at der kun sælges ost af fremragende kvalitet. Dannelsen af huller, ostens kvalitet og smag samt det udvendige udseende (form og præservering) bliver inspiceret og bedømt.

9-1.jpeg