Denne landlige idyllen tilhører ikke bare melkekyrne, men de gir et viktig bidrag til å bevare engene gjennom beite. Og beitingen deres er ikke bare begrenset til vedlikehold! Deres tilstedeværelse påvirker også utviklingen av floraen, spesielt fordi avføringen deres forbedrer jorden på en naturlig måte og stimulerer mikrobene i jorden. Uten melkekyr kan disse landskapene forringes og gradvis bli til skog. Derimot tillater tilstedeværelsen av kyrne visse typer planter å utvikle seg. Beitemarkene er hjem til gress, belgfrukter og selv aromatiske planter.

Denne jobben suppleres ofte av mennesker, som er ansvarlige for vedlikehold av hekker, skråninger, steinvegger eller små vegger, som fungerer som levesteder og matkilder for mange insekter, fugler og smådyr.

Derfor har tilstedeværelsen av melkekyrne på beitemarkene våre blitt videreført gjennom århundrene, og fortsetter å bidra til trivsel for alle den dag i dag.

01_Kuehe.jpeg

Produksjon som er bra for dyr og miljø

Sveits er et land med enger og beitemarker. Vi liker å gå turer der, og kyrne våre kaller dem hjemmet sitt. Det friske gresset de beiter på, så vel som høyet og det andre grovfôret som bonden bruker for å hjelpe storfeet sitt gjennom vinterhalvåret, passer perfekt til fordøyelsessystemet til melkekyr. Denne typen fôr har en positiv effekt på melkens kvalitet, da det for eksempel øker innholdet av flerumettede fettsyrer. Ifølge ulike studier reduserer det også klimagassutslippene i forbindelse med fordøyelsen av fôret i magen.

For å produsere ost av råmelk, er det viktig at det ikke brukes silofôr eller kunstfôr, noe som gjøres holdbart ved hjelp av en gjæringsprosess. Beite utendørs er den naturlige måten å fôre kyr på. Det gjør at kyrne kan bevege seg fritt og oppføre seg på en måte som passer for arten. Dette forbedrer både levetiden og fruktbarheten deres. Størstedelen av fôret til melkekyrne våre produseres direkte på gården eller i umiddelbar nærhet. Dette kravet gjør det mulig å redusere transport og dermed CO2-utslipp. Et intakt miljø kommer ikke bare turister og gjester med kort opphold til gode; det er også viktig for helsen til kyrne våre.

Kuehe_im_Stall.jpg

Samfunnsansvarlig produksjon

Ansvarlig produksjon er nært knyttet til effektiv bruk av ressurser – alt fra vann og energi til selve jordsmonnet.

Gjenvinning av avfall er veldig viktig for oss. Myse – et biprodukt av osteproduksjon – kan skade miljøet; men det har blitt brukt til å produsere grisefôr i mange år. Og det er ikke bare gjenbruk av myse som har fordeler å by på. Andre ting gjøres også, for eksempel biogassproduksjon eller blandede besetninger av melke- og kjøttfe, der de sistnevnte blir fôret med både myse og gress.

Energieffektivitet er en genuin bekymring for ostemeieriene våre. Mange av dem har brukt funnene fra gjennomgangen av energibruken for å identifisere potensielle forbedringer. Disse spenner fra å bytte til LED-belysning, til planlegging av utskifting av varmtvannssystemer og analyse av produksjonsprosesser. I noen tilfeller har det blitt installert varmegjenvinningsanlegg, som både sørger for varmtvannsforsyning og fungerer som oppvarming for kontorer og/eller boligbygg. Disse gjennomgangene gjør det mulig å implementere små endringer raskt, noe som ofte fører til store besparelser, og gjør det mulig å planlegge dyrere tiltak på litt lenger sikt.

Du trenger rundt 10 liter vann for å produsere en liter melk. Denne mengden inkluderer både vannforbruket til kua (en ku drikker rundt 50 liter per dag; mer i varmt og tørt vær), rengjøring av melkerommet og utstyret og, om nødvendig, vanning av plantene de spiser. Vann (mellom 3 og 4 liter per liter melk) er også nødvendig for å produsere osten; spesielt for rengjøring, noe som er viktig av både kvalitets- og hygieniske årsaker. Håndtering av dette avløpsvannet er en reell utfordring for ostemeierier. Det inneholder mye økologisk materiale og kan derfor ikke bare sendes rett i avløpssystemet; i stedet må det først behandles via forskjellige prosesser.

Ansvarlig produksjon går hånd i hånd med å respektere forbrukernes helse! Derfor har sveitsiske ostemakere forpliktet seg til ikke å bruke verken tilsetningsstoffer, konserveringsmidler, fargestoffer eller smaksforsterkere.

03_Theke.jpeg

Økonomisk bærekraftig produksjon

Kvalitet har sin pris! Det er derfor våre melkekyr krever den beste omsorgen og at behovene deres blir respektert. Dette gjelder også produsentene. Å produsere melk av høy kvalitet, ta vare på storfeet og sikre at det er tilstrekkelig fôr av god kvalitet gjennom vintermånedene, krever et daglig engasjement fra bøndene, deres ansatte og deres familier. Dette engasjementet og innsatsviljen anerkjennes med en rettferdig melkepris, så vel som i direkte betalinger – et tegn på at bidraget som jordbrukssamfunnet gir til samfunnet anerkjennes.

Forbrukerne har stor innflytelse på både landbruksmetoder og deres utvikling gjennom kjøpevanene sine og den maten de velger å kjøpe. Ved å velge oster fra Sveits støtter forbrukerne miljøvennlig produksjon av ost i familiebedrifter, noe som bør gjøre det mulig for produsentene å få rettferdig betalt. Til gjengjeld garanteres forbrukeren sunn, naturlig og næringsrik ost.

Dette er grunnen til at vi er takknemlige for at forbrukerne aksepterer en litt høyere pris i retur for perfekt kvalitet og en rettferdig betaling for produsentene.