Hvis det ikke ble drevet landbruk i dette landskapet på riktig måte, ville det fått alvorlige konsekvenser. Fjellregionene ville ikke lenger nødvendigvis være bebodd, og et attraktivt fritids- og rekreasjonsområde ville gå tapt som et resultat av det. Den sveitsiske meieriindustrien er en av de mest bærekraftige typene landbruksproduksjon. Det er av stor økonomisk betydning som går langt utover produksjonen av matvarer av høy kvalitet; det sikrer også arbeid og inntekt for mange yrkesgrupper.

01_Kuehe.jpeg

Det blir laget ost av nesten halvparten av melken som leveres av melkebøndene. I 2017 ble det produsert rundt 189 000 tonn ost. Oster fra Sveits er kjent for sin kvalitet, renhet og gode smak. Produksjonsretningslinjer, kontroller og miljøbestemmelser er alle veldig strenge. Det kommer ikke som noen overraskelse at ost har vært en daglig basismatvare for folket i Sveits i uminnelige tider. I gjennomsnitt bruker de rundt 21 kilo per person hvert år. Og oster fra Sveits er også veldig populære i utlandet. Nesten 40 % av osten som produseres selges i andre land over hele verden.

Produksjon i småbedrifter

Desentralisert osteproduksjon er typisk for Sveits. Nesten to tredjedeler av ostene fra Sveits produseres av høyt utdannede fagfolk i småbedrifter. Ostemakere mottar fersk melk hver morgen og kveld fra sine lokale bønder og behandler den daglig. Både den geografiske beliggenheten og produsentenes ferdigheter er avgjørende for produksjonen av de ulike ostespesialitetene med topp kvalitet.

 

02_Milch.jpeg