Website only available to a limited extent
Please enable cookies to use the website in full extent.

AOP och IGP: Kvalitetsmärkning med karaktär

Många schweiziska ostsorter är traditionella specialiteter som har en stark koppling till sin ursprungsregion. Om man lägger in så mycket värdefullt är det lämpligt att skriva det utanpå: Med märkningarna AOP och IGP har två kvalitetssigill skapats som garanterar högsta tänkbara ursprungs-, metod- och kvalitetsstandarder.

Från regionen – garanterat!

Schweizisk ost tillverkas sedan generationer av ystare med passion och livsnerv. Tack vare produktens djupa förankring i sin region uppstår det något väldigt speciellt: Det står för tradition och ursprung, människorna och deras hantverk Endast några få livsmedel produceras fortfarande idag på detta sätt – den statliga myndigheten för lantbruk registrerar dessa och märker dem med de båda skyddade kvalitetsmärkningarna AOP och IGP. Oberoende certifieringsorgan kontrollerar dessutom att ursprungs-, metod- och kvalitetsbestämmelserna i häftet med skyldigheter följs.

Fram till nu är det i Schweiz utöver ost även köttvaror, bröd, sprit samt frukter och grönsaker som får ha märkningen. AOP- och IGP-produkter har alltid sin region i namnet och hjälper konsumenterna att satsa på en märkning mot standard- och massvaror med köpet av sådana certifierade produkter.

AOP: En produkt, ett område

AOP står för Appellation d’Origine Protégée, på svenska – skyddad ursprungsbeteckning. Produkter som är märkta på detta sätt tillverkas, bearbetas eller förädlas i en tydligt definierad region. För AOP-ost kommer mjölken från samma region där den ystas och där osten tas om hand fram till mognad. För tillfället har tolv schweiziska ostsorter ett AOP-kvalitetssigill:

 • Berner Alp- och Hobelkäse AOP
 • Bloder-Sauerkäse AOP
 • Emmentaler AOP
 • Glarner Alpkäse AOP
 • L'Etivaz AOP
 • Le Gruyère AOP
 • Raclette du Valais AOP
 • Sbrinz AOP
 • Tessiner Alpkäse AOP
 • Tête de Moine AOP
 • Vacherin Fribourgeois AOP
 • Vacherin Mont-d’Or AOP

IGP: Riktlinjer för regioner

Kvalitetsmärkningen IGP är förkortningen av Indication Géographique Protégée, på svenska SGB – Skyddad Geografisk Beteckning. Specialiteter med IGP-märkning tillverkas, bearbetas eller förädlas i ursprungsorten. Detta innebär till exempel att kött i en IGP-korv även får ha sitt ursprung i djur som har uppfötts i en annan region.

Mer om AOP och IGP?

Vilka produkter är aktuella AOP- eller IGP-kandidater? Och hur ser det ut inom EU eller internationellt med dessa certifieringar? Svar på detta och mycket mer finns det på AOP-IGP:s officiella hemsida:

www.aop-igp.ch

Cookies på denna webbplats: Vår webbplats använder cookies för att vi och våra partner ska kunna känna igen dig och förstå hur du använder vår webbplats. Om du nyttjar vår webbplats godkänner du att vi använder cookies.Läs mer..