Från regionen – garanterat!

Schweizisk ost tillverkas sedan generationer av ystare med passion och livsnerv. Tack vare produktens djupa förankring i sin region uppstår det något väldigt speciellt: Det står för tradition och ursprung, människorna och deras hantverk Endast några få livsmedel produceras fortfarande idag på detta sätt – den statliga myndigheten för lantbruk registrerar dessa och märker dem med de båda skyddade kvalitetsmärkningarna AOP och IGP. Oberoende certifieringsorgan kontrollerar dessutom att ursprungs-, metod- och kvalitetsbestämmelserna i häftet med skyldigheter följs.

Fram till nu är det i Schweiz utöver ost även köttvaror, bröd, sprit samt frukter och grönsaker som får ha märkningen. AOP- och IGP-produkter har alltid sin region i namnet och hjälper konsumenterna att satsa på en märkning mot standard- och massvaror med köpet av sådana certifierade produkter.

AOP: En produkt, ett område

AOP står för Appellation d’Origine Protégée, på svenska – skyddad ursprungsbeteckning. Produkter som är märkta på detta sätt tillverkas, bearbetas eller förädlas i en tydligt definierad region. För AOP-ost kommer mjölken från samma region där den ystas och där osten tas om hand fram till mognad. För tillfället har tolv schweiziska ostsorter ett AOP-kvalitetssigill:

 • Berner Alp- och Hobelkäse AOP
 • Bloder-Sauerkäse AOP
 • Emmentaler AOP
 • Glarner Alpkäse AOP
 • L'Etivaz AOP
 • Le Gruyère AOP
 • Raclette du Valais AOP
 • Sbrinz AOP
 • Tessiner Alpkäse AOP
 • Tête de Moine AOP
 • Vacherin Fribourgeois AOP
 • Vacherin Mont-d’Or AOP
AOP_Logo.png

IGP: Riktlinjer för regioner

 

Kvalitetsmärkningen IGP är förkortningen av Indication Géographique Protégée, på svenska SGB – Skyddad Geografisk Beteckning. Specialiteter med IGP-märkning tillverkas, bearbetas eller förädlas i ursprungsorten. Detta innebär till exempel att kött i en IGP-korv även får ha sitt ursprung i djur som har uppfötts i en annan region.

IGP_Logo.jpeg

Mer om AOP och IGP?

Vilka produkter är aktuella AOP- eller IGP-kandidater? Och hur ser det ut inom EU eller internationellt med dessa certifieringar? Svar på detta och mycket mer finns det på AOP-IGP:s officiella hemsida:

 www.aop-igp.ch