Våra produkter

Berner Alp- och Hobelkäse AOP

Berner Alpkäse AOP tillverkas av opastöriserad alpmjölk varje dag under sommarbetessäsongen. Mjölkkorna äter huvudsakligen av det foder som växer på sommarens betesängar. Osten ystas i kopparkitteln som värms upp direkt eller indirekt med en vedbrasa. Efter pressen lagras osten i ett mättat saltbad under en dag. Sedan gnuggas ostblocken regelbundet in med salt och lite smetvatten. Berner Alpkäse AOP hanteras under minst två veckor under sommarbetessäsongen. Vid tidpunkten för försäljning har den en lägsta ålder på 4,5 månader. De ostblock av Berner Alpkäse AOP som valts ut för förädling till Berner Hobelkäse AOP kommer ursprungligen från partier som har uppnått kvalitetsklassen Surchoix och har varit kvar i det geografiska området under hela mognadstiden. De ostblock som är avsedda för förädling tas upp från källaren eller lagret tidigast efter 6 månader. Skorpsmeten tas bort helt och hållet innan ostblocken förädlas under ytterligare minst 12 månader i ett hus med naturligt klimat eller i en lokal med artificiell klimatisering.

 

Beitragsbild.jpeg

Historia

I höglandsområdet Berner Oberland startade alpysteriet runt år 1500. Redan i Stumpfs krönika (1548) hänvisades till den speciella kvaliteten på alposten från den här regionen med beteckningarna Sibenthaler och Saanerkäss. Under 1600-talet fick produktionen av alpost i Berner Oberland stor ekonomisk betydelse. Den nuvarande tillverkningspraxisen avviker inte särskilt mycket från handledningen för alpherdarna från 1872 som fortfarande följs. Hyvelosten härstammar från traditionen med konservering genom torkning.

  • Berner Alp-und Hobelkäse AOP
  • Inforama Berner Oberland
  • 3702 Hondrich

Berner Alpkäse PDO tillverkas dagligen under betestiden av opastöriserad alpmjölk.