"Det finns redan nu ett stort antal etiketter på den schweiziska marknaden som förknippas med hållbar produktion – särskilt i samband med mjölkprodukter. "swissmilk green", som är tänkt att användas parallellt med befintliga privata etiketter och varumärken, ser sig själv som den nya standarden inom den schweiziska mjölkindustrin. Med detta program utgör mjölkindustrins branschorganisation en pionjär för alla andra sektorer inom schweizisk jordbruksnäring. 

Många producenter, särskilt inom det schweiziska ostsegmentet, uppfyller i princip direkt kraven för "swissmilk green". Den nya etiketten syftar till att standardisera och – vid behov – höja den höga nivå som de schweiziska mjölkproducenterna upprätthåller vad gäller djurvälfärd, utfodring, regionalitet och hälsa."

Mer om “swissmilk green”

Swissmilk_green_logo.jpeg