Allt gott från naturen

Schweizisk ost står för naturlighet: Från den högvärdiga schweiziska mjölken via löpen till bakteriekulturerna. Det finns många goda skäl för schweizisk mjölk som Schweiz gräsmarker, bra foder, en sträng djurskyddslagstiftning samt regelbundna och oberoende kontroller. Schweizisk mjölk betecknas inte utan orsak som det vita guldet.

Men även ostproduktion och affinage (hantering och mognad) är i Schweiz synonymt med naturlighet. Frågan om E-nummer, konserveringsmedel eller smakförstärkare kommer upp – schweizisk ost är naturligt ren och innehåller det bästa från Schweiz.

Schweizisk ost älskas över hela världen. För sin unika smak, sin obestridliga kvalitet och sin äkthet. Bakom denna äkthet finns, utöver hantverkskunnande och passion, även höga krav på de inhemska ystarna och på deras egna göranden och låtanden samt stränga föreskrifter, regler och kontroller. Den schweiziska livsmedelsförordningen fastställer bland annat kraven på livsmedel av animaliskt ursprung och reglerar den särskilda märkningen av dessa. Till detta kommer stränga ålägganden när det gäller miljö och hygien samt branschinterna och sortspecifika produktionsriktlinjer.

0_HEADER.jpg

Statens livsmedelsförordning

Det finns mycket exakta regler och föreskrifter för tillverkning av schweizisk ost. Den schweiziska livsmedelslagstiftningen definierar med hjälp av förordningen om livsmedel av animaliskt ursprung (VLtH) dessa livsmedel samt de produkter som tillverkas av dessa i detalj. I förordningen fastställs kraven på dessa produkter och deras särskilda märkning regleras. Grunden för detta utgörs av livsmedels- och varuförordningen (LGV).

0_HEADER.jpg

Avstår från tillsatser frivilligt

Vid tillverkning och hantering av schweizisk ost – liksom inom EU – är vissa tillsatser tillåtna. För att avgränsa sig tydligt från importerade produkter beslutade sig den schweiziska ostbranschen 2002 för att frivilligt hålla sig till strängare riktlinjer och avstå från artificiellt tillverkade färgämnen och olika konserveringsmedel med antibiotisk verkan. Detta fastslås i den frivilliga avståendeförklaringen. Denna branschkodex undertecknas vart tredje år av en stor majoritet av de schweiziska ystarna. Undantagna från branschkodexen är enbart färskost, säsongsspecialiteter, smältost samt smältosttillagning.

Konkret åtar sig branschen med den frivilliga avståendeförklaringen att avstå från följande tillsatser vid tillverkning och skötsel av extrahård, hård, halvhård ost och mjukost:

  • Löpeämnen som tillverkats med hjälp av gentekniska metoder
  • Tillsatser för att förhindra feljäsning: Nisin (E 234), lysozym (E 1105), natriumnitrat (E 251) och kaliumnitrat (E 252)
  • Syntetiskt tillverkade färgämnen
  • Tillsatser för ytbehandling: Natamycin (E 235)

En stark signal från den schweiziska ostbranschen för dess produkters naturlighet och kvalitet!

Visste du att? Schweizisk ostskorpa är oproblematisk.

På racletten äts ostskorpan också. Inga problem för den schweiziska racletteosten eftersom branschkodexen förbjuder användning av antibiotiskt verkande tillsatser som natamycin. Tack vare detta kan skorpan principiellt också ätas utan problem på schweizisk ost – även om det måste erkännas att den inte smakar lika gott på alla sorter.